فروشگاه اینترنتی نوین پندار
يكشنبه 12 دی ماه 95 - (09:06) | تعداد بازدید : 33160

آغاز سال نو میلادی مبارک باد,آغاز سال میلادی،سال نو ، آغاز یک سال گاه‌شماری جدید ، سال‌شمارِ یک تقویم مشخص ، فرهنگ‌ها، مناسبت پایان سال قدیم و،شروع سال جدید ،جشن. جهانی، سال جدید ، گاه‌شماری میلادی ، ۱ ژانویه ،گاه‌شماری رومی ، گاه‌شمار (تقویم) میلادی ،، سال نو ، اول ژانویه ، پادشاه نوما پومپیلیوس ، ۷۰۰ پیش از میلاد، از ژانویه تا دسامبر ، جشن گرفتن سال نو ، بزرگترین رویدادهای جهانی میباشد. در شب ۳۱ دسامبر هر سال، آخرین روز یک سال میلادی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای جهان، عموما ،قاره‌‌های اروپا، آمریکا، استرالیا ،بخش‌هایی از آسیا ، آفریقا ،مراسم سال نو ، در فرهنگ جدید غرب ، گردهمایی‌، مجالس ، مهمانی‌ها ،انتقال سال ، ساعت ۱۲:۰۰ ،شب، جشن ،فرهنگ‌ها ، آتش‌بازی ، روش‌های پرصدا ،شب سال نو، تولد مسیح ، عرف‌نامه ،پس از میلاد Anno Domini، در کشورهای مسیحی ، غیر مسیحی ، ۳۱ دسامبر ف شب سال نو ، هفتمین روز کریسمس ، مسیحیت غربی ،آتش‌بازیهای شب سال نو ، سیدنی، ولپریسو، لندن ، نیویورک ، سیدنی، ۸۰،۰۰۰، آتش‌بازی ، نیمه‌شب ، بیش از یک‌و‌نیم میلیون شرکت‌کننده ،بزرگترین رویداد دیده شده در سال ۲۰۰۹ از تلویزیون ، ولپریسو شیلی ،بیش از دو میلیون تماشاچی،  بزرگترین آتش بازی ، ۲۱ کیلومتر ،بندر تجارتی شهر ، لندن ، ساعت، بیگ بن ،نیمه‌شب ، شب سال نو ، نیویورک ، میدان تایمز ،جشن ، توپ کریستالی بزرگ ،christmas  , new yaer, 2017,سال 2017 میلادی،
آغاز سال میلادی،سال نو ، آغاز یک سال گاه‌شماری جدید ، سال‌شمارِ یک تقویم مشخص ، فرهنگ‌ها، مناسبت پایان سال قدیم و،شروع سال جدید ،جشن. جهانی، سال جدید ، گاه‌شماری میلادی ، ۱ ژانویه ،گاه‌شماری رومی ، گاه‌شمار (تقویم) میلادی ،، سال نو ، اول ژانویه ، پادشاه نوما پومپیلیوس ، ۷۰۰ پیش از میلاد، از ژانویه تا دسامبر ، جشن گرفتن سال نو ، بزرگترین رویدادهای جهانی میباشد. در شب ۳۱ دسامبر هر سال، آخرین روز یک سال میلادی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای جهان، عموما ،قاره‌‌های اروپا، آمریکا، استرالیا ،بخش‌هایی از آسیا ، آفریقا ،مراسم سال نو ، در فرهنگ جدید غرب ، گردهمایی‌، مجالس ، مهمانی‌ها ،انتقال سال ، ساعت ۱۲:۰۰ ،شب، جشن ،فرهنگ‌ها ، آتش‌بازی ، روش‌های پرصدا ،شب سال نو، تولد مسیح ، عرف‌نامه ،پس از میلاد Anno Domini، در کشورهای مسیحی ، غیر مسیحی ، ۳۱ دسامبر ف شب سال نو ، هفتمین روز کریسمس ، مسیحیت غربی ،آتش‌بازیهای شب سال نو ، سیدنی، ولپریسو، لندن ، نیویورک ، سیدنی، ۸۰،۰۰۰، آتش‌بازی ، نیمه‌شب ، بیش از یک‌و‌نیم میلیون شرکت‌کننده ،بزرگترین رویداد دیده شده در سال ۲۰۰۹ از تلویزیون ، ولپریسو شیلی ،بیش از دو میلیون تماشاچی،  بزرگترین آتش بازی ، ۲۱ کیلومتر ،بندر تجارتی شهر ، لندن ، ساعت، بیگ بن ،نیمه‌شب ، شب سال نو ، نیویورک ، میدان تایمز ،جشن ، توپ کریستالی بزرگ ،christmas  , new yaer, 2017,سال 2017 میلادی،

 

سال نو روزی است که آغاز یک سال گاه‌شماری جدید را رقم میزند، و در آن سال‌شمارِ یک تقویم مشخص افزایش داده میشود. در بسیاری از فرهنگ‌ها، این رویداد را به مناسبت پایان سال قدیم و شروع سال جدید جشن می‌گیرند.امروز در استفاده جهانی، سال جدید از گاه‌شماری میلادی در ۱ ژانویه اتفاق می‌افتد که عادتی از گاه‌شماری رومی میباشد. در کشورهایی که از گاه‌شمار (تقویم) میلادی استفاده میکنند، سال نو معمولا در اول ژانویه برگزار میگردد. راسته ماه‌ها در گاه‌شمار رومی، از زمان پادشاه نوما پومپیلیوس در حدود ۷۰۰ پیش از میلاد، از ژانویه تا دسامبر میباشد. در حال حاضر، جشن گرفتن سال نو یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی میباشد. در شب ۳۱ دسامبر هر سال، آخرین روز یک سال میلادی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای جهان، عموما قاره‌‌های اروپا، آمریکا، استرالیا و بخش‌هایی از آسیا و آفریقا مراسم سال نو برگزار میشود. در فرهنگ جدید غرب این روز با گردهمایی‌هایی در مجالس و مهمانی‌ها برگزار میشود که انتقال سال را ساعت ۱۲:۰۰ شب جشن می‌گیرند. بسیاری از فرهنگ‌ها در این شب از آتش‌بازی و دیگر روش‌های پرصدا برای جشن گرفتن استفاده می‌کنند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرف‌نامه پس از میلاد (به انگلیسی: Anno Domini) در کشورهای مسیحی و حتی غیر مسیحی در ۳۱ دسامبر برپا میشود. شب سال نو همچنین به عنوان هفتمین روز کریسمس در مسیحیت غربی شناخته میشود. نمونه‌هایی از آتش‌بازیهای شب سال نو را میتوان با شهرهای سیدنی، ولپریسو، لندن و نیویورک مثال زد. سیدنی، ۸۰،۰۰۰ آتش‌بازی را در نیمه‌شب برگزار کرد و بیش از یک‌و‌نیم میلیون شرکت‌کننده داشت. همچنین این رویداد بزرگترین رویداد دیده شده در سال ۲۰۰۹ از تلویزیون بود. در ولپریسو شیلی بیش از دو میلیون تماشاچی، نظاره‌گر بزرگترین آتش بازی بودندکه در مکانی بزرگتر از ۲۱ کیلومتر از آتش‌بازی در بندر تجارتی شهر در ۲۵ دقیقه از شادی و سرور برگزار شد. لندن زمانی که ساعت بیگ بن نیمه‌شب را در شب سال نو اعلام میکند، در اطراف چشم لندن با آتش‌بازی بسیاری بزرگی همراه میباشد. در نیویورک در کنار میدان تایمز جشن روی یک توپ کریستالی بزرگ متمرکز میشود که یک دقیقه تا شروع سال جدید را ثانیه‌شماری میکند.

سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آغاز سال میلادی ، سال نو  ،  آغاز یک سال گاه‌شماری جدید  ،  سال‌شمارِ یک تقویم مشخص  ،  فرهنگ‌ها ،  مناسبت پایان سال قدیم و ، شروع سال جدید  ، جشن. جهانی ،  سال جدید  ،  گاه‌شماری میلادی  ،  ۱ ژانویه  ، گاه‌شماری رومی  ،  گاه‌شمار (تقویم) میلادی  ،  سال نو  ،  اول ژانویه  ،  پادشاه نوما پومپیلیوس  ،  ۷۰۰ پیش از میلاد ،  از ژانویه تا دسامبر  ،  جشن گرفتن سال نو  ،  بزرگترین رویدادهای جهانی میباشد. در شب ۳۱ دسامبر هر سال ،  آخرین روز یک سال میلادی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای جهان ،  عموما  ، قاره‌‌های اروپا ،  آمریکا ،  استرالیا  ، بخش‌هایی از آسیا  ،  آفریقا  ، مراسم سال نو  ،  در فرهنگ جدید غرب  ،  گردهمایی‌ ،  مجالس  ،  مهمانی‌ها  ، انتقال سال  ،  ساعت ۱۲:۰۰  ، شب ،  جشن  ، فرهنگ‌ها  ،  آتش‌بازی  ،  روش‌های پرصدا  ، شب سال نو ،  تولد مسیح  ،  عرف‌نامه  ، پس از میلاد Anno Domini ،  در کشورهای مسیحی  ،  غیر مسیحی  ،  ۳۱ دسامبر ف شب سال نو  ،  هفتمین روز کریسمس  ،  مسیحیت غربی  ، آتش‌بازیهای شب سال نو  ،  سیدنی ،  ولپریسو ،  لندن  ،  نیویورک  ،  سیدنی ،  ۸۰ ، ۰۰۰ ،  آتش‌بازی  ،  نیمه‌شب  ،  بیش از یک‌و‌نیم میلیون شرکت‌کننده  ، بزرگترین رویداد دیده شده در سال ۲۰۰۹ از تلویزیون  ،  ولپریسو شیلی  ، بیش از دو میلیون تماشاچی ،  بزرگترین آتش بازی  ،  ۲۱ کیلومتر  ، بندر تجارتی شهر  ،  لندن  ،  ساعت ،  بیگ بن  ، نیمه‌شب  ،  شب سال نو  ،  نیویورک  ،  میدان تایمز  ، جشن  ،  توپ کریستالی بزرگ  ، christmas  ،  new yaer ،  2017 ، سال 2017 میلادی ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.