فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 اسفند ماه 94 - (15:27) | تعداد بازدید : 35090

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Excel 2016,آموزش اکسل 2016، آموزش اکسل 2016، اکسل، آشنایی با Sheet ، محیط اکسل، آشنایی با اکسل 2016، Quick Access ، میانبرهای اکسل، Name Box، ورود اطلاعات در اکسل، دستور Auto Fill ، آشنایی با Fill Formatting، آموزش فرمول نویسی، فرمول نویسی در اکسل، توابع اکسل، توابع کاربردی، قالب بندی ، ورک شیت، چرخش متن، Text Wrap، آشنایی با Cell Style ، اشکال گرافیکی، اسمارت آرت ، آموزش جامع اکسل، جدیدترین آموزش اکسل، نمودارهای اکسل ،چارت، دستور Freeze ، دستور Split، فریز سلولها،,محصول ,اکسل ,اکسل 2016,محیط اکسل ,محیط کاری,Quick access,تبها ,تب Home,تب Insert,تب Page layout,تب Formulas,تب Data,تب Review,تب View,ایجاد محیط کاری دلخواه ,مدیریت تبها و ریبونها ,Excel Option,ساخت یک تب جدید ,tool tabs,روشها و کلیدهای میانبر در اکسل ,کلیدهای میانبر دستورات ,دسترسی به تبها و ریبونها از طریق کیبرد,ذخیره کردن یک فایل اکسل ,ذخیره کردن فایل اکسل ,ذخیره فایل بر روی حافظه اصلی ,ذخیره فایل بر روی OneDrive, ,  : اطلاعات ,جابجایی بین سلولها ,سلول چیست ؟,دسترسی به سلولها کیبرد ,Name box,انتخاب سلولها ,انتخاب سلول ماوس ,انتخاب سلولها از Name box,انتخاب سلولها از طریق کیبرد,انتخاب سطر و ستون ,انتخاب سلولها بطور نامنظم ,اطلاعات ,اطلاعات در یک سلول ,طول سلول ,ویرایش کردن متن ,فرمول بار ,Auto fill ,تفاوت اعداد و حروف,تفاوت داده های عددی و حرفی ,داده های عددی ,بررسی داده های تاریخ و زمان ,Auto Fill ,دستور Auto fill,پرکردن چند سلول Auto fill,داده های عددی و Auto fill,ترتیب توالی در کار Auto fill,Fill formatting,دستور Fill without Formatting,استفاده از دستور Fill,Fill Series,Linier,Growth,Date,ساخت لیست برای Auto Fill,Custom List,استفاده از لیستهای آماده ,ایجاد کردن لیست دلخواه ,ویرایش کردن لیست ,کامنت ,یادداشت ,دستری به یادداشتها ,حذف یک یادداشت ,تعیین محل قرار گیری یادداشت , , : قاب بندی سلولها , کار فونت ,ظاهر فونت ,تغییر سایز و رنگ فونت ,Format Cell,قرار گیری متن در سلول,چیدمان متن در سلول ,Alignment,قرار دادن متن بصورت عمودی ,عمودی متن ,دستور Text wrap,Merge cell,سطرها و ستونها ,تغییر اندازه سلولها ,انتخاب تمام سطرها و ستونهای Work sheet,سطر و ستون ,دستور Heide و Un hide,کار باBorder ,Grid line,اعمال Border,رنگ Border,ضخامت Border,Draw border,Border از پنجره Format Cell,پس زمینه سلولها,اعمال رنگ به پس زمینه سلولها ,رنگ پس زمینه از پنجره Format Cell,اعمال بافت ,استفاده از طیف رنگی ,انتقال و نسخه برداری,دستور Cut , copy , past,کلیپ برد ,Past Formatting,Format painter,Cell Style,مفهوم استایل ,ساخت یک Cell Style,ویرایش استایل , , : کار فرمول و توابع ,فرمول نویسی,فرمول نویسی ,جمع داده های عددی ,نحوه نوشتن فرمول ,توابع ,توابع ,نحوه دسترسی به توابع ,تابع Sum,تب Formulas,کپی کردن فرمولها ,تکثیر فرمولها ,تکثیر توابع ,بررسی Auto fill در کپی کردن فرمول و توابع ,خصوصیات عددی ,خصوصیات عددی ,داده های مالی ,داده تاریخ و زمان ,استفاده از واحد ریال ,عمل گرها در فرمول نویسی,عملگرها ,ترتیب ویت عمگرها ,نحوه نوشتن فرمول استفاده از عمگرها ,آدرس دهی مطلق و نسبی,آدرسی دهی ,آدرس دهی مطلق ,آدرس دهی نسبی ,مقایسه آدرس دهی مطلق و نسبی ,تابع جمع و میانگین ,کار تابع Sum,کار تابع Average,توابع کاربردی در اکسل,استفاده از توابع کاربردی ,کار تابع Max,کار تابع Min,کار تابع Count, , : مرتب سازی اطلاعات ,مرتب سازی اطلاعات,ریبون Editing,دستور Sort,مرتب سازی اطلاعات ,فیلتر گذااری بر روی اطلاعات ,Custom sort,غلط یابی ,دستور Spelling,برطرف کردن غلط املایی ,دستور Ignore,Add dictionary,جستجو و جایگیزینی ,دستور Find,دستور Replace ,جستجو بر اساس فرمت ظاهری,تغییر ظاهر سلوها کمک Replace,دستور Freeze و Split,دستور Freeze ,کار دستور Split,تقسیم بندی Work Sheet دستور Split, Conditional Formatting,Conditional formatting,کار Highlight cells rules,کار Top / bottom rules,کار Data Bars,کار Color Scale,ظاهر دلخواه برای شرط , Conditional Formatting,کار Icon set,شرط جدید , : کار جدول ,ساخت یک جدول ,ایجاد کردن جدول ,بررسی اجزای یک جدول ,مزایای استفاده از جدول ,و مدیریت یک جدول ,ظاهر جدول ,Header row و Footer row,کار Table Style,استایل,ساخت استایل جدید ,مزایای استفاده از استایل ,ویرایش استایل , : کار ورک شیت,ایجاد کردن ورک شیت ,ساخت ورک شیت جدید ,تنظیمات پیش فرض در ساخت ورک شیت ,تغییر نام و رنگ ورک شیتها ,تغییر نام ورک شیت ,تعیین رنگ برای ورک شیتها,نسخه برداری و جابجایی ,کپی کردن اطلاعات بین ورک شیتها ,کپی کردن یک ورک شیت ,جابجایی ورک شیتها ,تنظیم ترتیب قرار گیری ورک شیتها , , : اشکال گرافیکی ,تصویر ,تصویر ,کار اسکرین کلیپینگ ,گرفتن عکس از صفحه مانیتور ,سایز تصویر,تغییر اندازه تصویر ,چرخش تصویر ,برش زدن تصویر ,تغییر ساز از تب فرمت ,Format Picture ,اشاره سایز اصلی تصویر ,اشکال ,ترسیم شکل ,و مدیریت شکل ,تغییر ظاهر اشکال ,کار اسمارت آرت ,اسمارت آرت ,اسمارت آرت ,ظاهری اسمارت آرت ,کار افکتها ,کار افکتهای آماده ,Shadow,کار Reflect,کار Reflection,کار Soft edges,متن ,کار افکتهای متن ,کار افکتهای 3 d,کار افکتهای تصویری ,وضوح تصویر ,رنگ تصویر ,ساخت تصاویر تک رنگ ,کار افکتهای عکس ,مدیریت و اشکال گرافیکی,دسته بندی اشکال ,ترتیب ویت اشکال ,چیدمان تصاویر ,Selection Pan, , : کار نمودار ,نمودار ,Quick analyses,نمودار ,بررسی یک نمودار ,وارد کدرن نمودار از تب insert,نمودار,ظاهری نمودار ,تغییر نوع نمودار ,ظاهر نمودار ,تغییر رنگ ,اعمال افکت ,عنوان ,اجزاء نمودار ,جزاء نمودار ,راهنمای نمودار ,عنوان ,توضیحات نمودار ,کار Sparklines,Sparklines چیست ,ایجادکردن Sparklines,ظاهری Sparklines,رنگ marker,استفاده از استایل ,کار Sparklines, , : چاپ ,چاپ در اکسل ,بررسی ورک شیت در Print preview,تعیین تنظیمات پرینت ,Guideline view,تنظیم محدوده پرینت ,کار Page Break,insert Page break,بررسی ورک شیت در Print preview,Page break preview,تنظیم محدوده پرینت در Page break preview,تنظیم سر صفحه و پا صفحه ,سر صفحه ,پا صفحه ,سر صفحه و پا صفحه ,تنظیمات سر صفحه و پا صفحه در پرینت
آموزش اکسل 2016، آموزش اکسل 2016، اکسل، آشنایی با Sheet ، محیط اکسل، آشنایی با اکسل 2016، Quick Access ، میانبرهای اکسل، Name Box، ورود اطلاعات در اکسل، دستور Auto Fill ، آشنایی با Fill Formatting، آموزش فرمول نویسی، فرمول نویسی در اکسل، توابع اکسل، توابع کاربردی، قالب بندی ، ورک شیت، چرخش متن، Text Wrap، آشنایی با Cell Style ، اشکال گرافیکی، اسمارت آرت ، آموزش جامع اکسل، جدیدترین آموزش اکسل، نمودارهای اکسل ،چارت، دستور Freeze ، دستور Split، فریز سلولها،,محصول ,اکسل ,اکسل 2016,محیط اکسل ,محیط کاری,Quick access,تبها ,تب Home,تب Insert,تب Page layout,تب Formulas,تب Data,تب Review,تب View,ایجاد محیط کاری دلخواه ,مدیریت تبها و ریبونها ,Excel Option,ساخت یک تب جدید ,tool tabs,روشها و کلیدهای میانبر در اکسل ,کلیدهای میانبر دستورات ,دسترسی به تبها و ریبونها از طریق کیبرد,ذخیره کردن یک فایل اکسل ,ذخیره کردن فایل اکسل ,ذخیره فایل بر روی حافظه اصلی ,ذخیره فایل بر روی OneDrive, ,  : اطلاعات ,جابجایی بین سلولها ,سلول چیست ؟,دسترسی به سلولها کیبرد ,Name box,انتخاب سلولها ,انتخاب سلول ماوس ,انتخاب سلولها از Name box,انتخاب سلولها از طریق کیبرد,انتخاب سطر و ستون ,انتخاب سلولها بطور نامنظم ,اطلاعات ,اطلاعات در یک سلول ,طول سلول ,ویرایش کردن متن ,فرمول بار ,Auto fill ,تفاوت اعداد و حروف,تفاوت داده های عددی و حرفی ,داده های عددی ,بررسی داده های تاریخ و زمان ,Auto Fill ,دستور Auto fill,پرکردن چند سلول Auto fill,داده های عددی و Auto fill,ترتیب توالی در کار Auto fill,Fill formatting,دستور Fill without Formatting,استفاده از دستور Fill,Fill Series,Linier,Growth,Date,ساخت لیست برای Auto Fill,Custom List,استفاده از لیستهای آماده ,ایجاد کردن لیست دلخواه ,ویرایش کردن لیست ,کامنت ,یادداشت ,دستری به یادداشتها ,حذف یک یادداشت ,تعیین محل قرار گیری یادداشت , , : قاب بندی سلولها , کار فونت ,ظاهر فونت ,تغییر سایز و رنگ فونت ,Format Cell,قرار گیری متن در سلول,چیدمان متن در سلول ,Alignment,قرار دادن متن بصورت عمودی ,عمودی متن ,دستور Text wrap,Merge cell,سطرها و ستونها ,تغییر اندازه سلولها ,انتخاب تمام سطرها و ستونهای Work sheet,سطر و ستون ,دستور Heide و Un hide,کار باBorder ,Grid line,اعمال Border,رنگ Border,ضخامت Border,Draw border,Border از پنجره Format Cell,پس زمینه سلولها,اعمال رنگ به پس زمینه سلولها ,رنگ پس زمینه از پنجره Format Cell,اعمال بافت ,استفاده از طیف رنگی ,انتقال و نسخه برداری,دستور Cut , copy , past,کلیپ برد ,Past Formatting,Format painter,Cell Style,مفهوم استایل ,ساخت یک Cell Style,ویرایش استایل , , : کار فرمول و توابع ,فرمول نویسی,فرمول نویسی ,جمع داده های عددی ,نحوه نوشتن فرمول ,توابع ,توابع ,نحوه دسترسی به توابع ,تابع Sum,تب Formulas,کپی کردن فرمولها ,تکثیر فرمولها ,تکثیر توابع ,بررسی Auto fill در کپی کردن فرمول و توابع ,خصوصیات عددی ,خصوصیات عددی ,داده های مالی ,داده تاریخ و زمان ,استفاده از واحد ریال ,عمل گرها در فرمول نویسی,عملگرها ,ترتیب ویت عمگرها ,نحوه نوشتن فرمول استفاده از عمگرها ,آدرس دهی مطلق و نسبی,آدرسی دهی ,آدرس دهی مطلق ,آدرس دهی نسبی ,مقایسه آدرس دهی مطلق و نسبی ,تابع جمع و میانگین ,کار تابع Sum,کار تابع Average,توابع کاربردی در اکسل,استفاده از توابع کاربردی ,کار تابع Max,کار تابع Min,کار تابع Count, , : مرتب سازی اطلاعات ,مرتب سازی اطلاعات,ریبون Editing,دستور Sort,مرتب سازی اطلاعات ,فیلتر گذااری بر روی اطلاعات ,Custom sort,غلط یابی ,دستور Spelling,برطرف کردن غلط املایی ,دستور Ignore,Add dictionary,جستجو و جایگیزینی ,دستور Find,دستور Replace ,جستجو بر اساس فرمت ظاهری,تغییر ظاهر سلوها کمک Replace,دستور Freeze و Split,دستور Freeze ,کار دستور Split,تقسیم بندی Work Sheet دستور Split, Conditional Formatting,Conditional formatting,کار Highlight cells rules,کار Top / bottom rules,کار Data Bars,کار Color Scale,ظاهر دلخواه برای شرط , Conditional Formatting,کار Icon set,شرط جدید , : کار جدول ,ساخت یک جدول ,ایجاد کردن جدول ,بررسی اجزای یک جدول ,مزایای استفاده از جدول ,و مدیریت یک جدول ,ظاهر جدول ,Header row و Footer row,کار Table Style,استایل,ساخت استایل جدید ,مزایای استفاده از استایل ,ویرایش استایل , : کار ورک شیت,ایجاد کردن ورک شیت ,ساخت ورک شیت جدید ,تنظیمات پیش فرض در ساخت ورک شیت ,تغییر نام و رنگ ورک شیتها ,تغییر نام ورک شیت ,تعیین رنگ برای ورک شیتها,نسخه برداری و جابجایی ,کپی کردن اطلاعات بین ورک شیتها ,کپی کردن یک ورک شیت ,جابجایی ورک شیتها ,تنظیم ترتیب قرار گیری ورک شیتها , , : اشکال گرافیکی ,تصویر ,تصویر ,کار اسکرین کلیپینگ ,گرفتن عکس از صفحه مانیتور ,سایز تصویر,تغییر اندازه تصویر ,چرخش تصویر ,برش زدن تصویر ,تغییر ساز از تب فرمت ,Format Picture ,اشاره سایز اصلی تصویر ,اشکال ,ترسیم شکل ,و مدیریت شکل ,تغییر ظاهر اشکال ,کار اسمارت آرت ,اسمارت آرت ,اسمارت آرت ,ظاهری اسمارت آرت ,کار افکتها ,کار افکتهای آماده ,Shadow,کار Reflect,کار Reflection,کار Soft edges,متن ,کار افکتهای متن ,کار افکتهای 3 d,کار افکتهای تصویری ,وضوح تصویر ,رنگ تصویر ,ساخت تصاویر تک رنگ ,کار افکتهای عکس ,مدیریت و اشکال گرافیکی,دسته بندی اشکال ,ترتیب ویت اشکال ,چیدمان تصاویر ,Selection Pan, , : کار نمودار ,نمودار ,Quick analyses,نمودار ,بررسی یک نمودار ,وارد کدرن نمودار از تب insert,نمودار,ظاهری نمودار ,تغییر نوع نمودار ,ظاهر نمودار ,تغییر رنگ ,اعمال افکت ,عنوان ,اجزاء نمودار ,جزاء نمودار ,راهنمای نمودار ,عنوان ,توضیحات نمودار ,کار Sparklines,Sparklines چیست ,ایجادکردن Sparklines,ظاهری Sparklines,رنگ marker,استفاده از استایل ,کار Sparklines, , : چاپ ,چاپ در اکسل ,بررسی ورک شیت در Print preview,تعیین تنظیمات پرینت ,Guideline view,تنظیم محدوده پرینت ,کار Page Break,insert Page break,بررسی ورک شیت در Print preview,Page break preview,تنظیم محدوده پرینت در Page break preview,تنظیم سر صفحه و پا صفحه ,سر صفحه ,پا صفحه ,سر صفحه و پا صفحه ,تنظیمات سر صفحه و پا صفحه در پرینت


محصول جدید آموزش جامع Microsoft Excel 2016 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.


مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
    فصل اول : شروع به کار با اکسل 

فصل دوم : وارد کردن اطلاعات 

فصل سوم : قاب بندی سلولها 

فصل چهارم : کار با فرمول و توابع 

فصل پنجم : مرتب سازی اطلاعات 

 فصل ششم : کار با جدول 

فصل هفتم : کار با ورک شیت

فصل هشتم :  اشکال گرافیکی 

فصل نهم : کار با نمودار 

فصل دهم : چاپ 

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش اکسل 2016 ،  آموزش اکسل 2016 ،  اکسل ،  آشنایی با Sheet  ،  محیط اکسل ،  آشنایی با اکسل 2016 ،  Quick Access  ،  میانبرهای اکسل ،  Name Box ،  ورود اطلاعات در اکسل ،  دستور Auto Fill  ،  آشنایی با Fill Formatting ،  آموزش فرمول نویسی ،  فرمول نویسی در اکسل ،  توابع اکسل ،  توابع کاربردی ،  قالب بندی  ،  ورک شیت ،  چرخش متن ،  Text Wrap ،  آشنایی با Cell Style  ،  اشکال گرافیکی ،  اسمارت آرت  ،  آموزش جامع اکسل ،  جدیدترین آموزش اکسل ،  نمودارهای اکسل  ، چارت ،  دستور Freeze  ،  دستور Split ،  فریز سلولها ، محصول  ، اکسل  ، اکسل 2016 ، محیط اکسل  ، محیط کاری ، Quick access ، تبها  ، تب Home ، تب Insert ، تب Page layout ، تب Formulas ، تب Data ، تب Review ، تب View ، ایجاد محیط کاری دلخواه  ، مدیریت تبها و ریبونها  ، Excel Option ، ساخت یک تب جدید  ، tool tabs ، روشها و کلیدهای میانبر در اکسل  ، کلیدهای میانبر دستورات  ، دسترسی به تبها و ریبونها از طریق کیبرد ، ذخیره کردن یک فایل اکسل  ، ذخیره کردن فایل اکسل  ، ذخیره فایل بر روی حافظه اصلی  ، ذخیره فایل بر روی OneDrive ،   ،  : اطلاعات  ، جابجایی بین سلولها  ، سلول چیست ؟ ، دسترسی به سلولها کیبرد  ، Name box ، انتخاب سلولها  ، انتخاب سلول ماوس  ، انتخاب سلولها از Name box ، انتخاب سلولها از طریق کیبرد ، انتخاب سطر و ستون  ، انتخاب سلولها بطور نامنظم  ، اطلاعات  ، اطلاعات در یک سلول  ، طول سلول  ، ویرایش کردن متن  ، فرمول بار  ، Auto fill  ، تفاوت اعداد و حروف ، تفاوت داده های عددی و حرفی  ، داده های عددی  ، بررسی داده های تاریخ و زمان  ، Auto Fill  ، دستور Auto fill ، پرکردن چند سلول Auto fill ، داده های عددی و Auto fill ، ترتیب توالی در کار Auto fill ، Fill formatting ، دستور Fill without Formatting ، استفاده از دستور Fill ، Fill Series ، Linier ، Growth ، Date ، ساخت لیست برای Auto Fill ، Custom List ، استفاده از لیستهای آماده  ، ایجاد کردن لیست دلخواه  ، ویرایش کردن لیست  ، کامنت  ، یادداشت  ، دستری به یادداشتها  ، حذف یک یادداشت  ، تعیین محل قرار گیری یادداشت  ،   ،  : قاب بندی سلولها  ،  کار فونت  ، ظاهر فونت  ، تغییر سایز و رنگ فونت  ، Format Cell ، قرار گیری متن در سلول ، چیدمان متن در سلول  ، Alignment ، قرار دادن متن بصورت عمودی  ، عمودی متن  ، دستور Text wrap ، Merge cell ، سطرها و ستونها  ، تغییر اندازه سلولها  ، انتخاب تمام سطرها و ستونهای Work sheet ، سطر و ستون  ، دستور Heide و Un hide ، کار باBorder  ، Grid line ، اعمال Border ، رنگ Border ، ضخامت Border ، Draw border ، Border از پنجره Format Cell ، پس زمینه سلولها ، اعمال رنگ به پس زمینه سلولها  ، رنگ پس زمینه از پنجره Format Cell ، اعمال بافت  ، استفاده از طیف رنگی  ، انتقال و نسخه برداری ، دستور Cut  ،  copy  ،  past ، کلیپ برد  ، Past Formatting ، Format painter ، Cell Style ، مفهوم استایل  ، ساخت یک Cell Style ، ویرایش استایل  ،   ،  : کار فرمول و توابع  ، فرمول نویسی ، فرمول نویسی  ، جمع داده های عددی  ، نحوه نوشتن فرمول  ، توابع  ، توابع  ، نحوه دسترسی به توابع  ، تابع Sum ، تب Formulas ، کپی کردن فرمولها  ، تکثیر فرمولها  ، تکثیر توابع  ، بررسی Auto fill در کپی کردن فرمول و توابع  ، خصوصیات عددی  ، خصوصیات عددی  ، داده های مالی  ، داده تاریخ و زمان  ، استفاده از واحد ریال  ، عمل گرها در فرمول نویسی ، عملگرها  ، ترتیب ویت عمگرها  ، نحوه نوشتن فرمول استفاده از عمگرها  ، آدرس دهی مطلق و نسبی ، آدرسی دهی  ، آدرس دهی مطلق  ، آدرس دهی نسبی  ، مقایسه آدرس دهی مطلق و نسبی  ، تابع جمع و میانگین  ، کار تابع Sum ، کار تابع Average ، توابع کاربردی در اکسل ، استفاده از توابع کاربردی  ، کار تابع Max ، کار تابع Min ، کار تابع Count ،   ،  : مرتب سازی اطلاعات  ، مرتب سازی اطلاعات ، ریبون Editing ، دستور Sort ، مرتب سازی اطلاعات  ، فیلتر گذااری بر روی اطلاعات  ، Custom sort ، غلط یابی  ، دستور Spelling ، برطرف کردن غلط املایی  ، دستور Ignore ، Add dictionary ، جستجو و جایگیزینی  ، دستور Find ، دستور Replace  ، جستجو بر اساس فرمت ظاهری ، تغییر ظاهر سلوها کمک Replace ، دستور Freeze و Split ، دستور Freeze  ، کار دستور Split ، تقسیم بندی Work Sheet دستور Split ،  Conditional Formatting ، Conditional formatting ، کار Highlight cells rules ، کار Top / bottom rules ، کار Data Bars ، کار Color Scale ، ظاهر دلخواه برای شرط  ،  Conditional Formatting ، کار Icon set ، شرط جدید  ،  : کار جدول  ، ساخت یک جدول  ، ایجاد کردن جدول  ، بررسی اجزای یک جدول  ، مزایای استفاده از جدول  ، و مدیریت یک جدول  ، ظاهر جدول  ، Header row و Footer row ، کار Table Style ، استایل ، ساخت استایل جدید  ، مزایای استفاده از استایل  ، ویرایش استایل  ،  : کار ورک شیت ، ایجاد کردن ورک شیت  ، ساخت ورک شیت جدید  ، تنظیمات پیش فرض در ساخت ورک شیت  ، تغییر نام و رنگ ورک شیتها  ، تغییر نام ورک شیت  ، تعیین رنگ برای ورک شیتها ، نسخه برداری و جابجایی  ، کپی کردن اطلاعات بین ورک شیتها  ، کپی کردن یک ورک شیت  ، جابجایی ورک شیتها  ، تنظیم ترتیب قرار گیری ورک شیتها  ،   ،  : اشکال گرافیکی  ، تصویر  ، تصویر  ، کار اسکرین کلیپینگ  ، گرفتن عکس از صفحه مانیتور  ، سایز تصویر ، تغییر اندازه تصویر  ، چرخش تصویر  ، برش زدن تصویر  ، تغییر ساز از تب فرمت  ، Format Picture  ، اشاره سایز اصلی تصویر  ، اشکال  ، ترسیم شکل  ، و مدیریت شکل  ، تغییر ظاهر اشکال  ، کار اسمارت آرت  ، اسمارت آرت  ، اسمارت آرت  ، ظاهری اسمارت آرت  ، کار افکتها  ، کار افکتهای آماده  ، Shadow ، کار Reflect ، کار Reflection ، کار Soft edges ، متن  ، کار افکتهای متن  ، کار افکتهای 3 d ، کار افکتهای تصویری  ، وضوح تصویر  ، رنگ تصویر  ، ساخت تصاویر تک رنگ  ، کار افکتهای عکس  ، مدیریت و اشکال گرافیکی ، دسته بندی اشکال  ، ترتیب ویت اشکال  ، چیدمان تصاویر  ، Selection Pan ،   ،  : کار نمودار  ، نمودار  ، Quick analyses ، نمودار  ، بررسی یک نمودار  ، وارد کدرن نمودار از تب insert ، نمودار ، ظاهری نمودار  ، تغییر نوع نمودار  ، ظاهر نمودار  ، تغییر رنگ  ، اعمال افکت  ، عنوان  ، اجزاء نمودار  ، جزاء نمودار  ، راهنمای نمودار  ، عنوان  ، توضیحات نمودار  ، کار Sparklines ، Sparklines چیست  ، ایجادکردن Sparklines ، ظاهری Sparklines ، رنگ marker ، استفاده از استایل  ، کار Sparklines ،   ،  : چاپ  ، چاپ در اکسل  ، بررسی ورک شیت در Print preview ، تعیین تنظیمات پرینت  ، Guideline view ، تنظیم محدوده پرینت  ، کار Page Break ، insert Page break ، بررسی ورک شیت در Print preview ، Page break preview ، تنظیم محدوده پرینت در Page break preview ، تنظیم سر صفحه و پا صفحه  ، سر صفحه  ، پا صفحه  ، سر صفحه و پا صفحه  ، تنظیمات سر صفحه و پا صفحه در پرینت ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.