فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 اسفند ماه 94 - (15:46) | تعداد بازدید : 48586

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Word 2016,آموزش ورد 2016، ورد 2016، آموزش ورد 2016، ورد 2016،آشنایی با Word، آفیس 2016، آموزش حرفه ای ورد 2016، میانبرهای word، فونت، پاراگراف، ابزار Format Painter ، استایلها ، فرمول نویسی، کار با Character Style ، Table Style، ویرایش تصویر ، افکت تصاویر، افکت سه بعدی، اشکال گرافیکی، Shape ، آشنایی با Word Art ، چیدمان اشکال ، Smart Chart، چارت، تنظیمات صفحه، اضافه کردن Water mark ، سرصفحه، پاصفحه، تنظیم شماره صفحه، آموزش Hyper Link ، برقراری پیوند، ایجاد Book mark ، Mailing، کار با References ، Caption، نحوه ایجاد فهرست، بردر جدول ، خصوصیات پاراگراف، غلط یابی،فصل اول Word 2016,اجرای برنامه Word 2016,ایجاد سندجدید ,انتخاب تمپلت ,Word 2016,Sign in در Word 2016, جدید Word 2016,ذخیره کردن یک سند ,ذخیره کردن سند بر روی هارد دیسک ,ذخیره کردن سند در One Drive,مدیریت کاری,تغییر وضعیت نمایش تبها ,تعیین محل قرار گیری Quick Access,کلیدهای میانبر در Word 2016,دسترسی به کلید میانبر دستورات ,ایجاد کلیدهای میانبر دلخواه ,فصل دوم شروع به Word,ایجاد کردن یک سند جدید ,ابعاد صفحه ,استفاده از تمهای آماده در ایجاد کردن سند,نحوه استفاده از تم ,اجزاء تشکیل دهنده سند متنی ,سر صفحه و پا صفحه ,جابجایی بین سندها ,نمای دید ,Zoom, سند متنی چند صفحه ای,جابجایی بین صفحات ,فصل سوم شروع به متن,متن ,خصوصیات عمومی پاراگراف,جابجایی در متن ,جابجایی با ماوس و کیبرد ,انتخاب متن ,انتخاب سطر و پاراگراف,ظاهر متن ,ریبون فونت ,تغییر رنگ متن و پس زمینه,پنجره Font,Complex script,خصوصیات متن ,فصل چهارم پاراگراف,خصوصیات پاراگراف,نحوه ایجاد پاراگراف ,چیدمان متن ,مفوم Direction, Alignment,معرفی پنجره پاراگراف,کنترف فاصله خطوط,تغییر خصوصیات پیش فرض ,تب ,تعریف لیدر ,چیدمان متن نسبت به تب ,ایجاد کردن لیست ,ایجاد یک لیست بالت دار و شماره دار,Increase و Decrease,و مدیریت لیست ,خصوصیات بالت ,مدیریت لیستهای عددی ,لیستهای تو در تو ,Define New multilevel list,و ظاهر رنگ بالت ,کادر و رنگ پس زمینه ,رنگ پس زمینه پاراگراف ,,فصل پنجم : و مدیریت متن,نسخه برداری و جابجایی,دستور Cut و Copy,Clipboard,فراخوانی متن از Clipboard,انتقال خصوصیات متن ,ابزار Format Painter,انتقال خصوصیات پاراگراف ,جستجو و جایگزینی ,پنجره Find and replace,وارد کردن پاورقی,تنظیمات ظاهری Footnote,غلط یابی ,Auto correct option,پنل Spelling and grammar,وارد کردن یادداشت ,اضافه کردن یادداشت ,وارد کردن کارکترهای خاص ,نحوه وارد کردن Symbol,Auto correct,وارد کردن فرمول ,Equation,Ink equation,فصل ششم : ظاهری صفحات,تنظیمات اندازه صفحه ,پنجره Page Setup,کادر صفحه,پنجره Page Border,پس زمینه صفحه,Page Color,ایجاد کردن سر صفحه و پا صفحه,سر صفحه و پا صفحه ,Buildings blocks organize,شماره صفحه ,وارد کردن شماره صفحه ,ستون بندی متن ,چپ چین و راست چین نمودن ستون ,More Column,سکشن بندی و Break,Break column,Section break,,فصل هفتم : استایلها,استایل ,دلایل اهمیت مدیریت یکپارچه سند متنی ,انواع استایل,تنظیمات استایلها ,Heading,ایجاد کردن استایل جدید ,توضیحات کلی در مورد استایل ,تنظیمات استایلها ,پنجره Modify style,خصوصیات پاراگراف ,وابسته گی استایلها,Automatically update,Based On,و مدیریت استایلها ,ویرایش استایلها از Manage Style,متن با کمک Style inspector,Character Style , تفاوت پاراگراف استایل و کاراکتر استایل , جداول,وارد کردن جدول ,Draw table,Excel spreadsheet,انتخاب بخش های یک جدول ,انتخاب جدول، سطر، ستون و سلول,بردر جدول ,ضخامت و رنگ خط ,Border Painter,تعیین رنگ پس زمینه جدول ,استفاده از رنگ و بافت در پس زمینه,Table Style , استایلهای آماده ,ساخت استایل جدید ,و مدیریت سلولها,ارتفاع سطر و ستون ,خصوصیات جدول,Table Properties,قرار گیری متن در جدول ,متن در راستای عمودی و افقی ,فصل نهم : تصویر,وارد کردن تصویر ,روشهای وارد کردن تصویر ,Screen Clipping,تغییر اندازه تصویر ,تکثیر و تغییر اندازه تصویر ,دستور Compress picture,,اصلاح نور و رنگ ,اصلاح نور و رنگ تصویر ,Picture Style,اعمال Border به عکس ,ساخت Picture style,قرار گیری تصویر در صفحه ,Text wrapping,Layout option,فصل دهم :اشکال,رسم شکل ,ترسیم اشکال دلخواه و ویرایش آنها ,رنگ آمیزی شکل,رنگ داخلی و خط دور شکل,اعمال افکت به اشکال ,اضافه کردن متن ,Format text Effect,قرار دادن متن بر روی یک مسیر ,و مدیریت اشکال,دسته بندی اشکال ,Selection pan ,Smart Art,اضافه کردن عکس Smart Art,افکتها در Smart Art,فصل یازدهم :برقراری ارتباط در اسناد متنی,Hyper link,برقراری ارتباط بین سندها متنی ,برقراری ارتباط با یک وب سایت ,برقراری ارتباط در یک سند متنی,ایجاد کردن Book mark,ساخت لینک با کمک Book mark,ساخت لیبل و پاکت نامه ,ایجاد کردن یک پاکت نامه ,ساخت Lable,Marge Field,Mail marge,مدیریت فیلدها ,ارتباط با اکسل,استفاده از اطلاعات فایل اکسل ,Finished and marge,استفاده از Preview results ,,استفاده از شرط ,مرتب سازی اطلاعات وارده ,نوشتن شرط ,فصل دوازدهم : چاپ و خروجی,ایجاد کردن فهرست ,Table of Content,آپدیت کردن فهرست ,خروجی گرفتن از Word,دستور Save as,دستور Export,فایل PDF,چاپ سند متنی ,تنظیمات پرینت ,تنظیمات خروجی
آموزش ورد 2016، ورد 2016، آموزش ورد 2016، ورد 2016،آشنایی با Word، آفیس 2016، آموزش حرفه ای ورد 2016، میانبرهای word، فونت، پاراگراف، ابزار Format Painter ، استایلها ، فرمول نویسی، کار با Character Style ، Table Style، ویرایش تصویر ، افکت تصاویر، افکت سه بعدی، اشکال گرافیکی، Shape ، آشنایی با Word Art ، چیدمان اشکال ، Smart Chart، چارت، تنظیمات صفحه، اضافه کردن Water mark ، سرصفحه، پاصفحه، تنظیم شماره صفحه، آموزش Hyper Link ، برقراری پیوند، ایجاد Book mark ، Mailing، کار با References ، Caption، نحوه ایجاد فهرست، بردر جدول ، خصوصیات پاراگراف، غلط یابی،فصل اول Word 2016,اجرای برنامه Word 2016,ایجاد سندجدید ,انتخاب تمپلت ,Word 2016,Sign in در Word 2016, جدید Word 2016,ذخیره کردن یک سند ,ذخیره کردن سند بر روی هارد دیسک ,ذخیره کردن سند در One Drive,مدیریت کاری,تغییر وضعیت نمایش تبها ,تعیین محل قرار گیری Quick Access,کلیدهای میانبر در Word 2016,دسترسی به کلید میانبر دستورات ,ایجاد کلیدهای میانبر دلخواه ,فصل دوم شروع به Word,ایجاد کردن یک سند جدید ,ابعاد صفحه ,استفاده از تمهای آماده در ایجاد کردن سند,نحوه استفاده از تم ,اجزاء تشکیل دهنده سند متنی ,سر صفحه و پا صفحه ,جابجایی بین سندها ,نمای دید ,Zoom, سند متنی چند صفحه ای,جابجایی بین صفحات ,فصل سوم شروع به متن,متن ,خصوصیات عمومی پاراگراف,جابجایی در متن ,جابجایی با ماوس و کیبرد ,انتخاب متن ,انتخاب سطر و پاراگراف,ظاهر متن ,ریبون فونت ,تغییر رنگ متن و پس زمینه,پنجره Font,Complex script,خصوصیات متن ,فصل چهارم پاراگراف,خصوصیات پاراگراف,نحوه ایجاد پاراگراف ,چیدمان متن ,مفوم Direction, Alignment,معرفی پنجره پاراگراف,کنترف فاصله خطوط,تغییر خصوصیات پیش فرض ,تب ,تعریف لیدر ,چیدمان متن نسبت به تب ,ایجاد کردن لیست ,ایجاد یک لیست بالت دار و شماره دار,Increase و Decrease,و مدیریت لیست ,خصوصیات بالت ,مدیریت لیستهای عددی ,لیستهای تو در تو ,Define New multilevel list,و ظاهر رنگ بالت ,کادر و رنگ پس زمینه ,رنگ پس زمینه پاراگراف ,,فصل پنجم : و مدیریت متن,نسخه برداری و جابجایی,دستور Cut و Copy,Clipboard,فراخوانی متن از Clipboard,انتقال خصوصیات متن ,ابزار Format Painter,انتقال خصوصیات پاراگراف ,جستجو و جایگزینی ,پنجره Find and replace,وارد کردن پاورقی,تنظیمات ظاهری Footnote,غلط یابی ,Auto correct option,پنل Spelling and grammar,وارد کردن یادداشت ,اضافه کردن یادداشت ,وارد کردن کارکترهای خاص ,نحوه وارد کردن Symbol,Auto correct,وارد کردن فرمول ,Equation,Ink equation,فصل ششم : ظاهری صفحات,تنظیمات اندازه صفحه ,پنجره Page Setup,کادر صفحه,پنجره Page Border,پس زمینه صفحه,Page Color,ایجاد کردن سر صفحه و پا صفحه,سر صفحه و پا صفحه ,Buildings blocks organize,شماره صفحه ,وارد کردن شماره صفحه ,ستون بندی متن ,چپ چین و راست چین نمودن ستون ,More Column,سکشن بندی و Break,Break column,Section break,,فصل هفتم : استایلها,استایل ,دلایل اهمیت مدیریت یکپارچه سند متنی ,انواع استایل,تنظیمات استایلها ,Heading,ایجاد کردن استایل جدید ,توضیحات کلی در مورد استایل ,تنظیمات استایلها ,پنجره Modify style,خصوصیات پاراگراف ,وابسته گی استایلها,Automatically update,Based On,و مدیریت استایلها ,ویرایش استایلها از Manage Style,متن با کمک Style inspector,Character Style , تفاوت پاراگراف استایل و کاراکتر استایل , جداول,وارد کردن جدول ,Draw table,Excel spreadsheet,انتخاب بخش های یک جدول ,انتخاب جدول، سطر، ستون و سلول,بردر جدول ,ضخامت و رنگ خط ,Border Painter,تعیین رنگ پس زمینه جدول ,استفاده از رنگ و بافت در پس زمینه,Table Style , استایلهای آماده ,ساخت استایل جدید ,و مدیریت سلولها,ارتفاع سطر و ستون ,خصوصیات جدول,Table Properties,قرار گیری متن در جدول ,متن در راستای عمودی و افقی ,فصل نهم : تصویر,وارد کردن تصویر ,روشهای وارد کردن تصویر ,Screen Clipping,تغییر اندازه تصویر ,تکثیر و تغییر اندازه تصویر ,دستور Compress picture,,اصلاح نور و رنگ ,اصلاح نور و رنگ تصویر ,Picture Style,اعمال Border به عکس ,ساخت Picture style,قرار گیری تصویر در صفحه ,Text wrapping,Layout option,فصل دهم :اشکال,رسم شکل ,ترسیم اشکال دلخواه و ویرایش آنها ,رنگ آمیزی شکل,رنگ داخلی و خط دور شکل,اعمال افکت به اشکال ,اضافه کردن متن ,Format text Effect,قرار دادن متن بر روی یک مسیر ,و مدیریت اشکال,دسته بندی اشکال ,Selection pan ,Smart Art,اضافه کردن عکس Smart Art,افکتها در Smart Art,فصل یازدهم :برقراری ارتباط در اسناد متنی,Hyper link,برقراری ارتباط بین سندها متنی ,برقراری ارتباط با یک وب سایت ,برقراری ارتباط در یک سند متنی,ایجاد کردن Book mark,ساخت لینک با کمک Book mark,ساخت لیبل و پاکت نامه ,ایجاد کردن یک پاکت نامه ,ساخت Lable,Marge Field,Mail marge,مدیریت فیلدها ,ارتباط با اکسل,استفاده از اطلاعات فایل اکسل ,Finished and marge,استفاده از Preview results ,,استفاده از شرط ,مرتب سازی اطلاعات وارده ,نوشتن شرط ,فصل دوازدهم : چاپ و خروجی,ایجاد کردن فهرست ,Table of Content,آپدیت کردن فهرست ,خروجی گرفتن از Word,دستور Save as,دستور Export,فایل PDF,چاپ سند متنی ,تنظیمات پرینت ,تنظیمات خروجی

 

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Word 2016 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل اول : آشنایی با Word 2016

فصل دوم : شروع به کار با Word

فصل سوم : شروع به کار با متن

فصل چهارم : کار با پاراگراف

فصل پنجم : کنترل و مدیریت متن

فصل ششم :  کنترل ظاهری صفحات

فصل هفتم : کار با استایلها

فصل هشتم : کار جداول

فصل نهم : کار با تصویر

فصل دهم :کار با اشکال

فصل یازدهم :برقراری ارتباط در اسناد متنی

فصل دوازدهم : چاپ و خروجی

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش ورد 2016 ،  ورد 2016 ،  آموزش ورد 2016 ،  ورد 2016 ، آشنایی با Word ،  آفیس 2016 ،  آموزش حرفه ای ورد 2016 ،  میانبرهای word ،  فونت ،  پاراگراف ،  ابزار Format Painter  ،  استایلها  ،  فرمول نویسی ،  کار با Character Style  ،  Table Style ،  ویرایش تصویر  ،  افکت تصاویر ،  افکت سه بعدی ،  اشکال گرافیکی ،  Shape  ،  آشنایی با Word Art  ،  چیدمان اشکال  ،  Smart Chart ،  چارت ،  تنظیمات صفحه ،  اضافه کردن Water mark  ،  سرصفحه ،  پاصفحه ،  تنظیم شماره صفحه ،  آموزش Hyper Link  ،  برقراری پیوند ،  ایجاد Book mark  ،  Mailing ،  کار با References  ،  Caption ،  نحوه ایجاد فهرست ،  بردر جدول  ،  خصوصیات پاراگراف ،  غلط یابی ، فصل اول Word 2016 ، اجرای برنامه Word 2016 ، ایجاد سندجدید  ، انتخاب تمپلت  ، Word 2016 ، Sign in در Word 2016 ،  جدید Word 2016 ، ذخیره کردن یک سند  ، ذخیره کردن سند بر روی هارد دیسک  ، ذخیره کردن سند در One Drive ، مدیریت کاری ، تغییر وضعیت نمایش تبها  ، تعیین محل قرار گیری Quick Access ، کلیدهای میانبر در Word 2016 ، دسترسی به کلید میانبر دستورات  ، ایجاد کلیدهای میانبر دلخواه  ، فصل دوم شروع به Word ، ایجاد کردن یک سند جدید  ، ابعاد صفحه  ، استفاده از تمهای آماده در ایجاد کردن سند ، نحوه استفاده از تم  ، اجزاء تشکیل دهنده سند متنی  ، سر صفحه و پا صفحه  ، جابجایی بین سندها  ، نمای دید  ، Zoom ،  سند متنی چند صفحه ای ، جابجایی بین صفحات  ، فصل سوم شروع به متن ، متن  ، خصوصیات عمومی پاراگراف ، جابجایی در متن  ، جابجایی با ماوس و کیبرد  ، انتخاب متن  ، انتخاب سطر و پاراگراف ، ظاهر متن  ، ریبون فونت  ، تغییر رنگ متن و پس زمینه ، پنجره Font ، Complex script ، خصوصیات متن  ، فصل چهارم پاراگراف ، خصوصیات پاراگراف ، نحوه ایجاد پاراگراف  ، چیدمان متن  ، مفوم Direction ،  Alignment ، معرفی پنجره پاراگراف ، کنترف فاصله خطوط ، تغییر خصوصیات پیش فرض  ، تب  ، تعریف لیدر  ، چیدمان متن نسبت به تب  ، ایجاد کردن لیست  ، ایجاد یک لیست بالت دار و شماره دار ، Increase و Decrease ، و مدیریت لیست  ، خصوصیات بالت  ، مدیریت لیستهای عددی  ، لیستهای تو در تو  ، Define New multilevel list ، و ظاهر رنگ بالت  ، کادر و رنگ پس زمینه  ، رنگ پس زمینه پاراگراف  ، فصل پنجم : و مدیریت متن ، نسخه برداری و جابجایی ، دستور Cut و Copy ، Clipboard ، فراخوانی متن از Clipboard ، انتقال خصوصیات متن  ، ابزار Format Painter ، انتقال خصوصیات پاراگراف  ، جستجو و جایگزینی  ، پنجره Find and replace ، وارد کردن پاورقی ، تنظیمات ظاهری Footnote ، غلط یابی  ، Auto correct option ، پنل Spelling and grammar ، وارد کردن یادداشت  ، اضافه کردن یادداشت  ، وارد کردن کارکترهای خاص  ، نحوه وارد کردن Symbol ، Auto correct ، وارد کردن فرمول  ، Equation ، Ink equation ، فصل ششم : ظاهری صفحات ، تنظیمات اندازه صفحه  ، پنجره Page Setup ، کادر صفحه ، پنجره Page Border ، پس زمینه صفحه ، Page Color ، ایجاد کردن سر صفحه و پا صفحه ، سر صفحه و پا صفحه  ، Buildings blocks organize ، شماره صفحه  ، وارد کردن شماره صفحه  ، ستون بندی متن  ، چپ چین و راست چین نمودن ستون  ، More Column ، سکشن بندی و Break ، Break column ، Section break ، فصل هفتم : استایلها ، استایل  ، دلایل اهمیت مدیریت یکپارچه سند متنی  ، انواع استایل ، تنظیمات استایلها  ، Heading ، ایجاد کردن استایل جدید  ، توضیحات کلی در مورد استایل  ، تنظیمات استایلها  ، پنجره Modify style ، خصوصیات پاراگراف  ، وابسته گی استایلها ، Automatically update ، Based On ، و مدیریت استایلها  ، ویرایش استایلها از Manage Style ، متن با کمک Style inspector ، Character Style  ،  تفاوت پاراگراف استایل و کاراکتر استایل  ،  جداول ، وارد کردن جدول  ، Draw table ، Excel spreadsheet ، انتخاب بخش های یک جدول  ، انتخاب جدول ،  سطر ،  ستون و سلول ، بردر جدول  ، ضخامت و رنگ خط  ، Border Painter ، تعیین رنگ پس زمینه جدول  ، استفاده از رنگ و بافت در پس زمینه ، Table Style  ،  استایلهای آماده  ، ساخت استایل جدید  ، و مدیریت سلولها ، ارتفاع سطر و ستون  ، خصوصیات جدول ، Table Properties ، قرار گیری متن در جدول  ، متن در راستای عمودی و افقی  ، فصل نهم : تصویر ، وارد کردن تصویر  ، روشهای وارد کردن تصویر  ، Screen Clipping ، تغییر اندازه تصویر  ، تکثیر و تغییر اندازه تصویر  ، دستور Compress picture ، اصلاح نور و رنگ  ، اصلاح نور و رنگ تصویر  ، Picture Style ، اعمال Border به عکس  ، ساخت Picture style ، قرار گیری تصویر در صفحه  ، Text wrapping ، Layout option ، فصل دهم :اشکال ، رسم شکل  ، ترسیم اشکال دلخواه و ویرایش آنها  ، رنگ آمیزی شکل ، رنگ داخلی و خط دور شکل ، اعمال افکت به اشکال  ، اضافه کردن متن  ، Format text Effect ، قرار دادن متن بر روی یک مسیر  ، و مدیریت اشکال ، دسته بندی اشکال  ، Selection pan  ، Smart Art ، اضافه کردن عکس Smart Art ، افکتها در Smart Art ، فصل یازدهم :برقراری ارتباط در اسناد متنی ، Hyper link ، برقراری ارتباط بین سندها متنی  ، برقراری ارتباط با یک وب سایت  ، برقراری ارتباط در یک سند متنی ، ایجاد کردن Book mark ، ساخت لینک با کمک Book mark ، ساخت لیبل و پاکت نامه  ، ایجاد کردن یک پاکت نامه  ، ساخت Lable ، Marge Field ، Mail marge ، مدیریت فیلدها  ، ارتباط با اکسل ، استفاده از اطلاعات فایل اکسل  ، Finished and marge ، استفاده از Preview results  ، استفاده از شرط  ، مرتب سازی اطلاعات وارده  ، نوشتن شرط  ، فصل دوازدهم : چاپ و خروجی ، ایجاد کردن فهرست  ، Table of Content ، آپدیت کردن فهرست  ، خروجی گرفتن از Word ، دستور Save as ، دستور Export ، فایل PDF ، چاپ سند متنی  ، تنظیمات پرینت  ، تنظیمات خروجی ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.