فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 24 اسفند ماه 94 - (12:52) | تعداد بازدید : 26275

محصول جدید آموزش جامع  ICDL 2010,آموزش جامع  ICDL 2010,آموزش ICDL ، آموزش ICDL 2010، آموزش جامع Word 2010، آموزش جامع Excel 2010، آموزش جامع Powerpoint ، آموزش جامع Access ، آموزش جامع Internet ، آموزش جامع Windows، آموزش جامع Hardware، آموزش Word ، Word ، آموزش Excel ، آموزش Powerpoint ، آموزش Access ، آموزش اینترنت، آموزش ویندوز، آموزش سخت افزار، ورد 2010، اکسل ، پاورپوینت ، اکسس ، اینترنت، مفاهیم فناوری اطلاعات، سخت افزار کامپیوترف شبکه، ویندوز هفت، ویندوز مدیریت فایل،مجموعه مهارتهای هفتگانه ،مهارت اول: مفاهیم فن آوری اطلاعات, ,آشنایی با کامپیوتر,معرفی دوره ICDL,مقدمه,آشنایی با کامپیوتر,آشنایی با پورتها,سخت افزار, ,آشنایی با واحد پردازش,انواع حافظه,حافظه اصلی,حافظه جانبی,معرفی کیبورد,معرفی ماوس,معرفی مانیتور, ,نرم افزار,آشنایی با نرم افزار, ,شبکه,آشنایی با شبکه و انواع آن, ,مهارت دوم:  Windows 7, ,شروع کار با سیستم عامل,راه اندازی سیستم,آشنایی با Desktop,معرفی Task bar,آشنایی با منوی استارت,آشنایی با پنجره ها,کار با پنجره ها,کار با حافظه جانبی, ,مدیریت فایلها و پوشه ها,آشنایی با فایل و پوشه,ایجاد کردن فایل و پوشه,روش انتخاب فایل و پوشه,نسخه برداری و انتقال فایلها,حذف اطلاعات و بازیابی آنها,معرفی Library,روشهای نمایش فایل و پوشه,آشنایی با نرم افزار,تنظیمات Desktop,جستجوی فایل و پوشه,آشنایی با کنترل پنل,نصب و حذف برنامه, ,مهارت سوم: آشنایی با واژه پرداز, ,شروع به کار با ورد,مقدمه,شروع به کار با ورد,تکنیکهای کار با متن,آشنایی با انواع متن,نحوه انتخاب متن,اصلاح و ویرایش متن,کنترل ظاهری متن, ,کنترل ظاهری متن,چیدمان متن در صفحه,ایجاد لیست,اضافه کردن کادر به متن, ,ذخیره سازی,نسخه برداری و انتقال متن,ذخیره کردن یک سند word, ,کنترل ظاهری صفحه,آشنایی با Styles,کار با TextBox وWordArt,اضافه کردن سر صفحه و پا صفحه,جستجو و جایگزینی, ,کار با تصویر وجدول,کار با جدول,کار با عکس,ترسیم شکل, ,چاپ,تنظیمات صفحه و چاپ, ,مهارت چهارم : شروع به کار با اکسل, ,مقدمه,شروع به کار با اکسل,وارد کردن و ویرایش داده ها,سلولها,کنترل ظاهری سلولها,مدیریت سلولها, ,ذخیره سازی,انواع داده در اکسل,ذخیره سازی فایل اکسل,نسخه برداری و انتقال داده ها, ,تکنیک های کار با اکسل,آشنایی با Aouto fill,کنترل نمای دید,کار با Work Sheet,مرتب سازی داده ها, ,فرمول نویسی و کار با جدول,فرمول نویسی,آشنایی با توابع,کار با جداول,گرافیک ونمودار,وارد کردن عناصر گرافیکی, ,کار با نمودار,ویرایش و کنترل نمودار, ,چاپ, تنظیمات صفحه و چاپ, ,مهارت پنجم : شروع به کار با Access, ,مقدمه,شروع به کار با Access,مدیریت فیلد ها, ,جدول,ایجاد کردن جدول,ارتباط بین جدولها,ارتباط با فایل صفحه گسترده,ایجاد ارتباط با یک فایل صفحه گسترده, ,مدیرت بر داده ها,مرتب کردن داده ها بر اساس یک یا چند فیلد,فیلتر کردن اطلاعات یک جدول,ایجاد یک درخواست, ,آشنایی با فرم و گزارش گیری,آشنایی با فرم,ساخت یک فرم,کنترل ظاهر یک فرم,آشنایی با کنترل باتن,آشنایی و تنظیم یک Report, ,مهارت ششم: شروع به کار باPower Point ,,مقدمه,شروع به کار با Poewr point,کار با اسلایدها,کار با کادر متنی,اضافه کردن عکس,ترسیم اشکال مختلف,آشنایی با Smart Art,وارد کردن جدول, ,مدیریت اسلایدها,کنترل ظاهری اسلایدها,آشنایی با Slide Master,آشنایی با Transition,ساخت انیمیشن,آشنایی با اکشن باتن, ,تنظیم صفحه و چاپ, ,مهارت هفتم : آشنایی با اینترنت, ,اشنایی با اینترنت,روش اتصال به اینترنت,شروع به کار با اینترنت,آشنایی و کار با سرویس وب, ,آشنایی با محیط IE,ذخیره کردن یک صفحه وب,آشنایی با صفحات favorites,آشنایی با history,نحوه کار با RSS,چاپ صفحه وب,دریافت فایل,جستجو در وب,جستجو در Google,اضافه کردن ابزارهای جستجو,ایجاد کردن و مدیریت ایمیل, ,ایجاد کردن میل در Hotmail و Google,ارسال و در یافت ایمیل,تنظیمات ایمیل در outlook,کار با نرم افزارoutlook,آشنایی با Windows Live, ,تنظیمات IE,
آموزش جامع  ICDL 2010,آموزش ICDL ، آموزش ICDL 2010، آموزش جامع Word 2010، آموزش جامع Excel 2010، آموزش جامع Powerpoint ، آموزش جامع Access ، آموزش جامع Internet ، آموزش جامع Windows، آموزش جامع Hardware، آموزش Word ، Word ، آموزش Excel ، آموزش Powerpoint ، آموزش Access ، آموزش اینترنت، آموزش ویندوز، آموزش سخت افزار، ورد 2010، اکسل ، پاورپوینت ، اکسس ، اینترنت، مفاهیم فناوری اطلاعات، سخت افزار کامپیوترف شبکه، ویندوز هفت، ویندوز مدیریت فایل،مجموعه مهارتهای هفتگانه ،مهارت اول: مفاهیم فن آوری اطلاعات, ,آشنایی با کامپیوتر,معرفی دوره ICDL,مقدمه,آشنایی با کامپیوتر,آشنایی با پورتها,سخت افزار, ,آشنایی با واحد پردازش,انواع حافظه,حافظه اصلی,حافظه جانبی,معرفی کیبورد,معرفی ماوس,معرفی مانیتور, ,نرم افزار,آشنایی با نرم افزار, ,شبکه,آشنایی با شبکه و انواع آن, ,مهارت دوم:  Windows 7, ,شروع کار با سیستم عامل,راه اندازی سیستم,آشنایی با Desktop,معرفی Task bar,آشنایی با منوی استارت,آشنایی با پنجره ها,کار با پنجره ها,کار با حافظه جانبی, ,مدیریت فایلها و پوشه ها,آشنایی با فایل و پوشه,ایجاد کردن فایل و پوشه,روش انتخاب فایل و پوشه,نسخه برداری و انتقال فایلها,حذف اطلاعات و بازیابی آنها,معرفی Library,روشهای نمایش فایل و پوشه,آشنایی با نرم افزار,تنظیمات Desktop,جستجوی فایل و پوشه,آشنایی با کنترل پنل,نصب و حذف برنامه, ,مهارت سوم: آشنایی با واژه پرداز, ,شروع به کار با ورد,مقدمه,شروع به کار با ورد,تکنیکهای کار با متن,آشنایی با انواع متن,نحوه انتخاب متن,اصلاح و ویرایش متن,کنترل ظاهری متن, ,کنترل ظاهری متن,چیدمان متن در صفحه,ایجاد لیست,اضافه کردن کادر به متن, ,ذخیره سازی,نسخه برداری و انتقال متن,ذخیره کردن یک سند word, ,کنترل ظاهری صفحه,آشنایی با Styles,کار با TextBox وWordArt,اضافه کردن سر صفحه و پا صفحه,جستجو و جایگزینی, ,کار با تصویر وجدول,کار با جدول,کار با عکس,ترسیم شکل, ,چاپ,تنظیمات صفحه و چاپ, ,مهارت چهارم : شروع به کار با اکسل, ,مقدمه,شروع به کار با اکسل,وارد کردن و ویرایش داده ها,سلولها,کنترل ظاهری سلولها,مدیریت سلولها, ,ذخیره سازی,انواع داده در اکسل,ذخیره سازی فایل اکسل,نسخه برداری و انتقال داده ها, ,تکنیک های کار با اکسل,آشنایی با Aouto fill,کنترل نمای دید,کار با Work Sheet,مرتب سازی داده ها, ,فرمول نویسی و کار با جدول,فرمول نویسی,آشنایی با توابع,کار با جداول,گرافیک ونمودار,وارد کردن عناصر گرافیکی, ,کار با نمودار,ویرایش و کنترل نمودار, ,چاپ, تنظیمات صفحه و چاپ, ,مهارت پنجم : شروع به کار با Access, ,مقدمه,شروع به کار با Access,مدیریت فیلد ها, ,جدول,ایجاد کردن جدول,ارتباط بین جدولها,ارتباط با فایل صفحه گسترده,ایجاد ارتباط با یک فایل صفحه گسترده, ,مدیرت بر داده ها,مرتب کردن داده ها بر اساس یک یا چند فیلد,فیلتر کردن اطلاعات یک جدول,ایجاد یک درخواست, ,آشنایی با فرم و گزارش گیری,آشنایی با فرم,ساخت یک فرم,کنترل ظاهر یک فرم,آشنایی با کنترل باتن,آشنایی و تنظیم یک Report, ,مهارت ششم: شروع به کار باPower Point ,,مقدمه,شروع به کار با Poewr point,کار با اسلایدها,کار با کادر متنی,اضافه کردن عکس,ترسیم اشکال مختلف,آشنایی با Smart Art,وارد کردن جدول, ,مدیریت اسلایدها,کنترل ظاهری اسلایدها,آشنایی با Slide Master,آشنایی با Transition,ساخت انیمیشن,آشنایی با اکشن باتن, ,تنظیم صفحه و چاپ, ,مهارت هفتم : آشنایی با اینترنت, ,اشنایی با اینترنت,روش اتصال به اینترنت,شروع به کار با اینترنت,آشنایی و کار با سرویس وب, ,آشنایی با محیط IE,ذخیره کردن یک صفحه وب,آشنایی با صفحات favorites,آشنایی با history,نحوه کار با RSS,چاپ صفحه وب,دریافت فایل,جستجو در وب,جستجو در Google,اضافه کردن ابزارهای جستجو,ایجاد کردن و مدیریت ایمیل, ,ایجاد کردن میل در Hotmail و Google,ارسال و در یافت ایمیل,تنظیمات ایمیل در outlook,کار با نرم افزارoutlook,آشنایی با Windows Live, ,تنظیمات IE,

 

محصول جدید آموزش جامع  ICDL 2010 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

برخی ویژگیهای این مجموعه:

 

 >> آموزش با بیانی ساده و قابل فهم

>> بدون محدودیت در دفعات نصب 

>> بیش از 20 ساعت آموزش

>> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش

>> به همراه نرم افزار OFFICE 2010

 

مجموعه مهارتهای هفتگانه :

 

مهارت اول: مفاهیم فن آوری اطلاعات

مهارت دوم:  Windows 7
    مهارت سوم: آشنایی با واژه پرداز
    مهارت چهارم : شروع به کار با اکسل
    مهارت پنجم : شروع به کار با Access
    مهارت ششم: شروع به کار باPower Point 
    مهارت هفتم : آشنایی با اینترنت

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع ICDL 2010 ، آموزش ICDL  ،  آموزش ICDL 2010 ،  آموزش جامع Word 2010 ،  آموزش جامع Excel 2010 ،  آموزش جامع Powerpoint  ،  آموزش جامع Access  ،  آموزش جامع Internet  ،  آموزش جامع Windows ،  آموزش جامع Hardware ،  آموزش Word  ،  Word  ،  آموزش Excel  ،  آموزش Powerpoint  ،  آموزش Access  ،  آموزش اینترنت ،  آموزش ویندوز ،  آموزش سخت افزار ،  ورد 2010 ،  اکسل  ،  پاورپوینت  ،  اکسس  ،  اینترنت ،  مفاهیم فناوری اطلاعات ،  سخت افزار کامپیوترف شبکه ،  ویندوز هفت ،  ویندوز مدیریت فایل ، مجموعه مهارتهای هفتگانه  ، مهارت اول: مفاهیم فن آوری اطلاعات ،   ، آشنایی با کامپیوتر ، معرفی دوره ICDL ، مقدمه ، آشنایی با کامپیوتر ، آشنایی با پورتها ، سخت افزار ،   ، آشنایی با واحد پردازش ، انواع حافظه ، حافظه اصلی ، حافظه جانبی ، معرفی کیبورد ، معرفی ماوس ، معرفی مانیتور ،   ، نرم افزار ، آشنایی با نرم افزار ،   ، شبکه ، آشنایی با شبکه و انواع آن ،   ، مهارت دوم: Windows 7 ،   ، شروع کار با سیستم عامل ، راه اندازی سیستم ، آشنایی با Desktop ، معرفی Task bar ، آشنایی با منوی استارت ، آشنایی با پنجره ها ، کار با پنجره ها ، کار با حافظه جانبی ،   ، مدیریت فایلها و پوشه ها ، آشنایی با فایل و پوشه ، ایجاد کردن فایل و پوشه ، روش انتخاب فایل و پوشه ، نسخه برداری و انتقال فایلها ، حذف اطلاعات و بازیابی آنها ، معرفی Library ، روشهای نمایش فایل و پوشه ، آشنایی با نرم افزار ، تنظیمات Desktop ، جستجوی فایل و پوشه ، آشنایی با کنترل پنل ، نصب و حذف برنامه ،   ، مهارت سوم: آشنایی با واژه پرداز ،   ، شروع به کار با ورد ، مقدمه ، شروع به کار با ورد ، تکنیکهای کار با متن ، آشنایی با انواع متن ، نحوه انتخاب متن ، اصلاح و ویرایش متن ، کنترل ظاهری متن ،   ، کنترل ظاهری متن ، چیدمان متن در صفحه ، ایجاد لیست ، اضافه کردن کادر به متن ،   ، ذخیره سازی ، نسخه برداری و انتقال متن ، ذخیره کردن یک سند word ،   ، کنترل ظاهری صفحه ، آشنایی با Styles ، کار با TextBox وWordArt ، اضافه کردن سر صفحه و پا صفحه ، جستجو و جایگزینی ،   ، کار با تصویر وجدول ، کار با جدول ، کار با عکس ، ترسیم شکل ،   ، چاپ ، تنظیمات صفحه و چاپ ،   ، مهارت چهارم : شروع به کار با اکسل ،   ، مقدمه ، شروع به کار با اکسل ، وارد کردن و ویرایش داده ها ، سلولها ، کنترل ظاهری سلولها ، مدیریت سلولها ،   ، ذخیره سازی ، انواع داده در اکسل ، ذخیره سازی فایل اکسل ، نسخه برداری و انتقال داده ها ،   ، تکنیک های کار با اکسل ، آشنایی با Aouto fill ، کنترل نمای دید ، کار با Work Sheet ، مرتب سازی داده ها ،   ، فرمول نویسی و کار با جدول ، فرمول نویسی ، آشنایی با توابع ، کار با جداول ، گرافیک ونمودار ، وارد کردن عناصر گرافیکی ،   ، کار با نمودار ، ویرایش و کنترل نمودار ،   ، چاپ ،  تنظیمات صفحه و چاپ ،   ، مهارت پنجم : شروع به کار با Access ،   ، مقدمه ، شروع به کار با Access ، مدیریت فیلد ها ،   ، جدول ، ایجاد کردن جدول ، ارتباط بین جدولها ، ارتباط با فایل صفحه گسترده ، ایجاد ارتباط با یک فایل صفحه گسترده ،   ، مدیرت بر داده ها ، مرتب کردن داده ها بر اساس یک یا چند فیلد ، فیلتر کردن اطلاعات یک جدول ، ایجاد یک درخواست ،   ، آشنایی با فرم و گزارش گیری ، آشنایی با فرم ، ساخت یک فرم ، کنترل ظاهر یک فرم ، آشنایی با کنترل باتن ، آشنایی و تنظیم یک Report ،   ، مهارت ششم: شروع به کار باPower Point  ، مقدمه ، شروع به کار با Poewr point ، کار با اسلایدها ، کار با کادر متنی ، اضافه کردن عکس ، ترسیم اشکال مختلف ، آشنایی با Smart Art ، وارد کردن جدول ،   ، مدیریت اسلایدها ، کنترل ظاهری اسلایدها ، آشنایی با Slide Master ، آشنایی با Transition ، ساخت انیمیشن ، آشنایی با اکشن باتن ،   ، تنظیم صفحه و چاپ ،   ، مهارت هفتم : آشنایی با اینترنت ،   ، اشنایی با اینترنت ، روش اتصال به اینترنت ، شروع به کار با اینترنت ، آشنایی و کار با سرویس وب ،   ، آشنایی با محیط IE ، ذخیره کردن یک صفحه وب ، آشنایی با صفحات favorites ، آشنایی با history ، نحوه کار با RSS ، چاپ صفحه وب ، دریافت فایل ، جستجو در وب ، جستجو در Google ، اضافه کردن ابزارهای جستجو ، ایجاد کردن و مدیریت ایمیل ،   ، ایجاد کردن میل در Hotmail و Google ، ارسال و در یافت ایمیل ، تنظیمات ایمیل در outlook ، کار با نرم افزارoutlook ، آشنایی با Windows Live ،   ، تنظیمات IE ، 
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.