فروشگاه اینترنتی نوین پندار
يكشنبه 10 ارديبهشت ماه 96 - (08:46) | تعداد بازدید : 24153

روز ملی خلیج فارس,روز ملی خلیج فارس،ایران ، خلیج همیشه فارس ، خلیج همیشگی فارس ، خلیج فارس ایران ،دریای پارس،خلیج‌ مکزیک ، خلیج هودسن، سومین خلیج‌ بزرگ جهان،نفت ، گاز،طبری، مسعودی، یعقوبی،خلیج پارس ،  ابن‌حوقل بغدادی ،صوره العرض،روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز،مهمترین اسناد جهانی در تأیید مالکیت خلیج فارس،خلیج فارس ،گهواره تمدن جهان ، خاستگاه نوع بشر،  پرسیکوس سینوس ،سینوس پرسیکوس ،فلاویوس آریانوس,جنگهای اسکندر ,پرسیکون کایتاس,استرابون,جغرافی‌دان نامور یونانی ,کلودیس پتوله , بطلیموس ,جغرافی‌دان,27 نقشه از جهان,امپراتوری شاهنشاهی اشکانی ,کوین کورسیوس روفوس, مورخ نامدار رومی,اکوارم پرسیکو, آبگیر پارس ,ابوبکر احمدبن محمد , ابن فقیه ,  مختصر البلدان,بحر فارس,* ابوعلی احمدبن عمر , الاعلاق النفیسه , دریای ایران ,عجایب الاقا لیم السبعه الی نهایه ا لعماره ,المسالک الممالک ابن خرداذبه ,ابوا لحسن علی حسین مسعودی,مروج الذهب ،التنبیه و الاشراف,ابن المطهر المقدسی,البلدء و التواریخ , ابن حوقل,صوره الارض,المقدسی ,احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم,ابوریحان بیرونی , فیلسوف بزرگ ایرانی,عظیم التفهیم لاوائل صناعه التنجیم,الشریف الادریسی,ابوعبدالله محمد بن محمد,نزهه المشتاق فی اختراق الافاق , ابن بلخی,فارسنامه‌,مشهورترین کتب تاریخی,یاقوت حموی,معجم البلدان,قزوینی ,آثار البلاد , اخبار العباد, عجایب المخلوقات , غرائب الموجودات,ابوالفداء ,تقویم البلدان,شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن ابی طالب , نخبه الدهرفی عجایب البروالبحر ,شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب , نهایت الارب فی فنون العرب,حمدالله مستوفی قزوینی ,نزهه القلوب,حاج خلیفه  ,کشف الظنون
روز ملی خلیج فارس،ایران ، خلیج همیشه فارس ، خلیج همیشگی فارس ، خلیج فارس ایران ،دریای پارس،خلیج‌ مکزیک ، خلیج هودسن، سومین خلیج‌ بزرگ جهان،نفت ، گاز،طبری، مسعودی، یعقوبی،خلیج پارس ،  ابن‌حوقل بغدادی ،صوره العرض،روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز،مهمترین اسناد جهانی در تأیید مالکیت خلیج فارس،خلیج فارس ،گهواره تمدن جهان ، خاستگاه نوع بشر،  پرسیکوس سینوس ،سینوس پرسیکوس ،فلاویوس آریانوس,جنگهای اسکندر ,پرسیکون کایتاس,استرابون,جغرافی‌دان نامور یونانی ,کلودیس پتوله , بطلیموس ,جغرافی‌دان,27 نقشه از جهان,امپراتوری شاهنشاهی اشکانی ,کوین کورسیوس روفوس, مورخ نامدار رومی,اکوارم پرسیکو, آبگیر پارس ,ابوبکر احمدبن محمد , ابن فقیه ,  مختصر البلدان,بحر فارس,* ابوعلی احمدبن عمر , الاعلاق النفیسه , دریای ایران ,عجایب الاقا لیم السبعه الی نهایه ا لعماره ,المسالک الممالک ابن خرداذبه ,ابوا لحسن علی حسین مسعودی,مروج الذهب ،التنبیه و الاشراف,ابن المطهر المقدسی,البلدء و التواریخ , ابن حوقل,صوره الارض,المقدسی ,احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم,ابوریحان بیرونی , فیلسوف بزرگ ایرانی,عظیم التفهیم لاوائل صناعه التنجیم,الشریف الادریسی,ابوعبدالله محمد بن محمد,نزهه المشتاق فی اختراق الافاق , ابن بلخی,فارسنامه‌,مشهورترین کتب تاریخی,یاقوت حموی,معجم البلدان,قزوینی ,آثار البلاد , اخبار العباد, عجایب المخلوقات , غرائب الموجودات,ابوالفداء ,تقویم البلدان,شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن ابی طالب , نخبه الدهرفی عجایب البروالبحر ,شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب , نهایت الارب فی فنون العرب,حمدالله مستوفی قزوینی ,نزهه القلوب,حاج خلیفه  ,کشف الظنون


نام تاریخی این خلیج، در زبان‌های گوناگون، ترجمه عبارت خلیج‌فارس یا دریای پارس بوده است . خلیج‌فارس پس از خلیج‌ مکزیک و خلیج هودسن، سومین خلیج‌ بزرگ جهان به‌شمار می‌آید. به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج‌فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای مهم و راهبردی به‌شمار می‌آید. زمین‌شناسان معتقدند صورت نخستین خلیج‌فارس در کنار دشت‌های جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان ، شکل ثابت کنونی خود را یافت. خلیج‌فارس اصلی‌ترین نامی است که از کهن‌ترین منابع بر جای مانده است. جغرافی‌دانان و تاریخ‌نگاران اسلامی، همچون طبری، مسعودی و یعقوبی به اتفاق در کتب خطی به جای مانده از خود اذعان دارند که تمامی نواحی خلیج‌پارس در دوره‌های پیش از اسلام به ایران تعلق داشته است . ابن‌حوقل بغدادی در کتاب خود «صوره العرض» از این منطقه به عنوان دریای پارس نام می برد . شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با توجه به هدف قراردادن هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران، روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز ، دهم اردیبهشت را به‌عنوان روز ملی خلیج‌فارس نامگذاری کرد .


مهمترین اسناد جهانی در تأیید مالکیت خلیج فارس :

قدمت "خلیج فارس " با همین نام چندان دیرینه است که عده‌ای معتقدند "خلیج فارس گهواره تمدن جهان یا خاستگاه نوع بشر است ". یونانی‌های باستان این خلیج را "پرسیکوس سینوس " یا "سینوس پرسیکوس " که همان خلیج فارس است نامیدند، از آنجا که این نام برای نخستین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیر ایرانیان نوشته‌اند آمده است، هیچگونه شائبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. در زیر به مهمترین اسناد جهانی در تأیید مالکیت خلیج فارس اشاره‌ای خواهیم داشت.

* فلاویوس آریانوس که در قرن دوم میلادی می‌زیسته در کتابی که درباره جنگهای اسکندر نوشته بود از سفر دریاسالار ارتش اسکندر به دریای پارس نام برده است. وی این دریای پارس را به نام پرسیکون کایتاس نوشته است که همان خلیج فارس کنونی است.

* استرابون جغرافی‌دان نامور یونانی که تا 19 پس از میلاد می‌زیسته است در نقشه‌های خود از همین نام برای دریای پارس استفاده کرده است.

* کلودیس پتوله یا بطلیموس جغرافی‌دان،نقشه نگار ریاضیدان و نویسنده قرن دوم میلادی در کتابهای نقشه‌های جهان خود که شامل 27 نقشه از جهان و کشورهای مختلف است نام دریای پارس را به نام پرسیکوس سینوس آورده است. وی امپراتوری شاهنشاهی اشکانی را به تصویر کشیده است.

* کوین کورسیوس روفوس مورخ نامدار رومی که یورشهای اسکندر به کشورهای مختلف را به رشته تحریر در آورده است در قمستی مربوط به ایران از دریای پارس به نام "اکوارم پرسیکو " نام برده است که در پارسی امروزی به معنی آبگیر پارس ترجمه می‌شود.

* ابوبکر احمدبن محمد معروف به ابن فقیه در کتاب نامور خود ( مختصر البلدان ) از دریای پارس به نام بحر فارس نام برده است.

* ابوعلی احمدبن عمر در کتاب خود ( الاعلاق النفیسه ) از دریای ایران به نام خلیج فارس نام برده است.

در کتاب عجایب الاقا لیم السبعه الی نهایه ا لعماره نام دریای ایران به صورت بحر فارس آمده است. 

* در کتاب المسالک الممالک ابن خرداذبه بحر فارس مشهود است.

ابوا لحسن علی حسین مسعودی مورخ نامدار در کتاب مشهور خود به نام مروج الذهب ،التنبیه و الاشراف این دریای ایرانی را به نام حقیقی‌اش یعنی دریای پارس آورده است.

* ابن المطهر المقدسی در کتاب تاریخ خود ( البلدء و التواریخ ) نام دریای پارس را ذکر کرده است.

* ابن حوقل در کتاب صوره الارض نام دریای پارس را آورده است.

* المقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم نام دریای پارس را نوشته است.

* ابوریحان بیرونی فیلسوف بزرگ ایرانی در کتاب عظیم التفهیم لاوائل صناعه التنجیم نام دریای پارس را ذکر کرده است.

* ابوعبدالله محمد بن محمد معروف به الشریف الادریسی در کتاب نزهه المشتاق فی اختراق الافاق نام دریای فارس را به روشنی چند بار آورده است.

* ابن بلخی در کتاب فارسنامه‌اش که یکی از مشهورترین کتب تاریخی است نام دریای پارس را آورده است.

* یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان نام دریای پارس را ذکر کرده است.

* قزوینی در کتاب آثار البلاد و اخبار العباد و عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات نام دریای پارس را آورده است.

* ابوالفداء در کتاب تقویم البلدان نام دریای پارس را نوشته است.

* شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن ابی طالب در کتاب نخبه الدهرفی عجایب البروالبحر نام دریای پارس را ذکر کرده است.

* شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب در کتاب نهایت الارب فی فنون العرب نام دریای پارس را ذکر کرده است.

* حمدالله مستوفی قزوینی در کتاب نزهه القلوب نیز نام دریای پارس را آورده است.

* ابن بطوطه در سفرنامه خود به نام تحفه النظار فی غرایب الامصار و غرائب الاسفار نیز نام دریای پارس را ذکر کرده است.

حاج خلیفه در کتاب کشف الظنون نیز از دریای پارس نام آورده است.

سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : روز ملی خلیج فارس ، ایران  ،  خلیج همیشه فارس  ،  خلیج همیشگی فارس  ،  خلیج فارس ایران  ، دریای پارس ، خلیج‌ مکزیک  ،  خلیج هودسن ،  سومین خلیج‌ بزرگ جهان ، نفت  ،  گاز ، طبری ،  مسعودی ،  یعقوبی ، خلیج پارس  ،  ابن‌حوقل بغدادی  ، صوره العرض ، روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز ، مهمترین اسناد جهانی در تأیید مالکیت خلیج فارس ، خلیج فارس  ، گهواره تمدن جهان  ،  خاستگاه نوع بشر ،  پرسیکوس سینوس  ، سینوس پرسیکوس  ، فلاویوس آریانوس ، جنگهای اسکندر  ، پرسیکون کایتاس ، استرابون ، جغرافی‌دان نامور یونانی  ، کلودیس پتوله  ،  بطلیموس  ، جغرافی‌دان ، 27 نقشه از جهان ، امپراتوری شاهنشاهی اشکانی  ، کوین کورسیوس روفوس ،  مورخ نامدار رومی ، اکوارم پرسیکو ،  آبگیر پارس  ، ابوبکر احمدبن محمد  ،  ابن فقیه  ،  مختصر البلدان ، بحر فارس ، * ابوعلی احمدبن عمر  ،  الاعلاق النفیسه  ،  دریای ایران  ، عجایب الاقا لیم السبعه الی نهایه ا لعماره  ، المسالک الممالک ابن خرداذبه  ، ابوا لحسن علی حسین مسعودی ، مروج الذهب  ، التنبیه و الاشراف ، ابن المطهر المقدسی ، البلدء و التواریخ  ،  ابن حوقل ، صوره الارض ، المقدسی  ، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ، ابوریحان بیرونی  ،  فیلسوف بزرگ ایرانی ، عظیم التفهیم لاوائل صناعه التنجیم ، الشریف الادریسی ، ابوعبدالله محمد بن محمد ، نزهه المشتاق فی اختراق الافاق  ،  ابن بلخی ، فارسنامه‌ ، مشهورترین کتب تاریخی ، یاقوت حموی ، معجم البلدان ، قزوینی  ، آثار البلاد  ،  اخبار العباد ،  عجایب المخلوقات  ،  غرائب الموجودات ، ابوالفداء  ، تقویم البلدان ، شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن ابی طالب  ،  نخبه الدهرفی عجایب البروالبحر  ، شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب  ،  نهایت الارب فی فنون العرب ، حمدالله مستوفی قزوینی  ، نزهه القلوب ، حاج خلیفه  ، کشف الظنون ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.