width: px
height: px

محصول جدید آموزش جامع EDIUS 7.5

14:33   |   دوشنبه 27 ارديبهشت ماه 95   |   تعداد بازدید : 4140
محصول جدید آموزش جامع EDIUS 7.5,آموزش جامع EDIUS 7.5، آموزش ادیوس، Edius 7.5 ، ادیوس 7.5 ، ادیوس کالکشن ، ادیوس ، Edius collection ، برنامه میکس ، مونتاژ، نرم افزار ادیوس، ادیوس ورژن 7.5، کالشکن ادیوس، نرم افزار میکس، نرم افزار مونتاژ، Grass ، نرم افزار Canopus ، نرم افزار Grass Valley، پلاگین، پلاگین NewBlue Film، ProDAD ، پلاگین ProDAD DeFishr، Titlemotion، Grass Valley EDIUS Pro 7.40 64Bit , Grass Valley EDIUS 6.02 + Update 6.08 , Canopus EDIUS 5.1 + Update 5.5 , Canopus EDIUS 2.5 , Canopus EDIUS 4.61 , Canopus Edius Neo 2.5 , Grass Valley ProCoder 3.6.0.24320 , , Boris Plug-ins , Boris FX 10.0.3 32Bit , Boris FX 10.1.0.577 64Bit , Boris Graffiti 6.0.5.275 32Bit , Boris Graffiti 6.6.1.115 64Bit , Boris RED 5.2.1.291 32Bit , Boris RED 5.5.3.1481 64Bit ,  , NewBlue FX Plug-ins , NewBlue 3D Explosions v3.0 , NewBlue 3D Transformations v3.0 , NewBlue Art Blends v3.0 , NewBlue Art Effects v3.0 , NewBlue Color Fast v3.0 , NewBlue Film Effects v3.0 , NewBlue Flash Remover Pro v3.0 , NewBlue Light Blends v3.0 , NewBlue Light Effects v3.0 , NewBlue Motion Blends v3.0 , NewBlue Motion Effects v3.0 , NewBlue Paint Blends v3.0 , NewBlue Paint Effects v3.0 , NewBlue Stabilizer v1.4 , NewBlue Video Essentials I v3.0 , NewBlue Video Essentials II v3.0 , NewBlue Video Essentials III v3.0 , NewBlue Video Essentials IV v3.0 , NewBlue Video Essentials V v3.0 , NewBlue Video Essentials VI v3.0 ,  , ProDAD Plug-ins , ProDAD DeFishr 1.0.66.1 32Bit , ProDAD DeFishr 1.0.66.1 64Bit , ProDAD Heroglyph 2.6.32.1 , ProDAD Heroglyph 4.0.237 32Bit , ProDAD Heroglyph 4.0.239.1 64Bit , ProDAD Mercalli 2.0.104.2 64Bit , ProDAD Mercalli 2.0.105.1 32Bit , ProDAD Mercalli SAL 3.0.256 32Bit , ProDAD Mercalli SAL 3.0.256 64Bit , ProDAD VitaScene 2.0.233 32Bit , ProDAD VitaScene 2.0.236 64Bit , Titlemotion Pro 5 Build 37, Tools , QuickTime Pro 7.7.6،تعاریف و تنظیمات اولیه,تنظیمات اولیه و ایجاد پروژه,آشنایی با محیط برنامه,ذخیره‌سازی و مدیریت Layout,واردکردن فایل,واردکردن فایلها به‌صورت پوشه,بررسی Timeline,کنترل نمایش در Timelineو‌تنظیم کلید میانبر,بررسی مشخصات فایل و کار با Player,بررسی حالت Player و Recorder,بررسی حالت‌های نمایشی در Recorder,,کار با Timeline,واردکردن فایلها در Timeline,واردکردن فایلها به کمک Player,ساخت Subclip و مدیریت clip ها,ایجاد برش,بررسی حالت‌های Insert-Overwrite-Ripple,کار کردن با Clipها در Timelineو نشانه‌گذاری,بررسی (‏Trim(In-Out-Slide,بررسی (‏Trim(Slip-Roll,ساخت Sequence –Color bar – color mate,بررسی Link - Group,واردکردن تصاویربه‌ صورت Sequence و بررسی Render,,متحرک‌سازی,معرفی Layouter,آشنایی با متحرک‌سازی,بررسی انواع Key Frame,ذخیره‌سازی حرکت,بررسی حالت‌های (Opacity-Edge-Drop Shadow),کنترل Opacity با Mixer,متحرک‌سازی Crop,بررسی حالت سه‌بعدی Layouter,بررسی Replace,تمرین 1,تمرین 2,,کار با Transition و ‏Title,اعمال کردن Transition تصویری,تنظیمات Transition,کار با Transition های سه‌بعدی,بررسی GPU,کار با Preset,کار با Track Transition, ساخت Title, کار با ابزارهای ترسیمی,آشنایی با انواع Title,ساخت Title Track,متحرک‌سازی Title,واردکردن فایل از Photoshop,,کار با Video Filter,معرفی Video Filter,بررسی Video Filter,کار با Blend Filter,کار با Stabilizer و Motion Blur,بررسی Strobe/Freeze,بررسی Color Balance,معرفی Monotone,بررسی YUV Curve,کار Chrominance,بررسی Mask,اصلاح رنگ و نور تصویر (Color Correction),ذخیره‌سازی تنظیمات فیلتر,بررسی مدهای ترکیب رنگ,کار با Track Mate,بررسی Luminancekey,بررسی Chromakey,,کار با صدا و  - Time Effectمدیریت پروژه و خروجی,کنترل سرعت و معکوس کردن ویدیو,کنترل سرعت متغیر ویدیو,بررسی Freeze Frame و گرفتن عکس از فیلم,کار با صدا,بررسی Audio Mixer,اعمال کردن Audio Crossfades,بررسی فیلترهای صوتی,تنظیمات پروژه,تنظیمات کاربر,آرشیو کردن پروژه,واردکردن Sequence به پروژه دیگر,آدرس دادن مجدد فایلها,ساخت DVD,خروجی گرفتن,
آموزش جامع EDIUS 7.5، آموزش ادیوس، Edius 7.5 ، ادیوس 7.5 ، ادیوس کالکشن ، ادیوس ، Edius collection ، برنامه میکس ، مونتاژ، نرم افزار ادیوس، ادیوس ورژن 7.5، کالشکن ادیوس، نرم افزار میکس، نرم افزار مونتاژ، Grass ، نرم افزار Canopus ، نرم افزار Grass Valley، پلاگین، پلاگین NewBlue Film، ProDAD ، پلاگین ProDAD DeFishr، Titlemotion، Grass Valley EDIUS Pro 7.40 64Bit , Grass Valley EDIUS 6.02 + Update 6.08 , Canopus EDIUS 5.1 + Update 5.5 , Canopus EDIUS 2.5 , Canopus EDIUS 4.61 , Canopus Edius Neo 2.5 , Grass Valley ProCoder 3.6.0.24320 , , Boris Plug-ins , Boris FX 10.0.3 32Bit , Boris FX 10.1.0.577 64Bit , Boris Graffiti 6.0.5.275 32Bit , Boris Graffiti 6.6.1.115 64Bit , Boris RED 5.2.1.291 32Bit , Boris RED 5.5.3.1481 64Bit ,  , NewBlue FX Plug-ins , NewBlue 3D Explosions v3.0 , NewBlue 3D Transformations v3.0 , NewBlue Art Blends v3.0 , NewBlue Art Effects v3.0 , NewBlue Color Fast v3.0 , NewBlue Film Effects v3.0 , NewBlue Flash Remover Pro v3.0 , NewBlue Light Blends v3.0 , NewBlue Light Effects v3.0 , NewBlue Motion Blends v3.0 , NewBlue Motion Effects v3.0 , NewBlue Paint Blends v3.0 , NewBlue Paint Effects v3.0 , NewBlue Stabilizer v1.4 , NewBlue Video Essentials I v3.0 , NewBlue Video Essentials II v3.0 , NewBlue Video Essentials III v3.0 , NewBlue Video Essentials IV v3.0 , NewBlue Video Essentials V v3.0 , NewBlue Video Essentials VI v3.0 ,  , ProDAD Plug-ins , ProDAD DeFishr 1.0.66.1 32Bit , ProDAD DeFishr 1.0.66.1 64Bit , ProDAD Heroglyph 2.6.32.1 , ProDAD Heroglyph 4.0.237 32Bit , ProDAD Heroglyph 4.0.239.1 64Bit , ProDAD Mercalli 2.0.104.2 64Bit , ProDAD Mercalli 2.0.105.1 32Bit , ProDAD Mercalli SAL 3.0.256 32Bit , ProDAD Mercalli SAL 3.0.256 64Bit , ProDAD VitaScene 2.0.233 32Bit , ProDAD VitaScene 2.0.236 64Bit , Titlemotion Pro 5 Build 37, Tools , QuickTime Pro 7.7.6،تعاریف و تنظیمات اولیه,تنظیمات اولیه و ایجاد پروژه,آشنایی با محیط برنامه,ذخیره‌سازی و مدیریت Layout,واردکردن فایل,واردکردن فایلها به‌صورت پوشه,بررسی Timeline,کنترل نمایش در Timelineو‌تنظیم کلید میانبر,بررسی مشخصات فایل و کار با Player,بررسی حالت Player و Recorder,بررسی حالت‌های نمایشی در Recorder,,کار با Timeline,واردکردن فایلها در Timeline,واردکردن فایلها به کمک Player,ساخت Subclip و مدیریت clip ها,ایجاد برش,بررسی حالت‌های Insert-Overwrite-Ripple,کار کردن با Clipها در Timelineو نشانه‌گذاری,بررسی (‏Trim(In-Out-Slide,بررسی (‏Trim(Slip-Roll,ساخت Sequence –Color bar – color mate,بررسی Link - Group,واردکردن تصاویربه‌ صورت Sequence و بررسی Render,,متحرک‌سازی,معرفی Layouter,آشنایی با متحرک‌سازی,بررسی انواع Key Frame,ذخیره‌سازی حرکت,بررسی حالت‌های (Opacity-Edge-Drop Shadow),کنترل Opacity با Mixer,متحرک‌سازی Crop,بررسی حالت سه‌بعدی Layouter,بررسی Replace,تمرین 1,تمرین 2,,کار با Transition و ‏Title,اعمال کردن Transition تصویری,تنظیمات Transition,کار با Transition های سه‌بعدی,بررسی GPU,کار با Preset,کار با Track Transition, ساخت Title, کار با ابزارهای ترسیمی,آشنایی با انواع Title,ساخت Title Track,متحرک‌سازی Title,واردکردن فایل از Photoshop,,کار با Video Filter,معرفی Video Filter,بررسی Video Filter,کار با Blend Filter,کار با Stabilizer و Motion Blur,بررسی Strobe/Freeze,بررسی Color Balance,معرفی Monotone,بررسی YUV Curve,کار Chrominance,بررسی Mask,اصلاح رنگ و نور تصویر (Color Correction),ذخیره‌سازی تنظیمات فیلتر,بررسی مدهای ترکیب رنگ,کار با Track Mate,بررسی Luminancekey,بررسی Chromakey,,کار با صدا و  - Time Effectمدیریت پروژه و خروجی,کنترل سرعت و معکوس کردن ویدیو,کنترل سرعت متغیر ویدیو,بررسی Freeze Frame و گرفتن عکس از فیلم,کار با صدا,بررسی Audio Mixer,اعمال کردن Audio Crossfades,بررسی فیلترهای صوتی,تنظیمات پروژه,تنظیمات کاربر,آرشیو کردن پروژه,واردکردن Sequence به پروژه دیگر,آدرس دادن مجدد فایلها,ساخت DVD,خروجی گرفتن,

 

محصول جدید آموزش جامع EDIUS 7.5 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.


 

برخی از مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول: تعاریف و تنظیمات اولیه
فصل دوم: کار با Timeline
فصل سوم: متحرک‌سازی
فصل چهارم: کار با Transition و ‏Title
فصل پنجم: کار با Video Filter
فصل ششم: کار با صدا و  - Time Effectمدیریت پروژه و خروجی

 

برخی از ویژگی های این مجموعه:

>> آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
>> بدون محدودیت در دفعات نصب
>> بیش از 6 ساعت آموزش
>> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
>> به همراه نرم افزار EDIUS

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.


 


:: تبلیغات


کلید واژه ها : آموزش جامع EDIUS 7.5 ،  آموزش ادیوس ،  Edius 7.5  ،  ادیوس 7.5  ،  ادیوس کالکشن  ،  ادیوس  ،  Edius collection  ،  برنامه میکس  ،  مونتاژ ،  نرم افزار ادیوس ،  ادیوس ورژن 7.5 ،  کالشکن ادیوس ،  نرم افزار میکس ،  نرم افزار مونتاژ ،  Grass  ،  نرم افزار Canopus  ،  نرم افزار Grass Valley ،  پلاگین ،  پلاگین NewBlue Film ،  ProDAD  ،  پلاگین ProDAD DeFishr ،  Titlemotion ،  Grass Valley EDIUS Pro 7.40 64Bit  ،  Grass Valley EDIUS 6.02 + Update 6.08  ،  Canopus EDIUS 5.1 + Update 5.5  ،  Canopus EDIUS 2.5  ،  Canopus EDIUS 4.61  ،  Canopus Edius Neo 2.5  ،  Grass Valley ProCoder 3.6.0.24320  ،   ،  Boris Plug-ins  ،  Boris FX 10.0.3 32Bit  ،  Boris FX 10.1.0.577 64Bit  ،  Boris Graffiti 6.0.5.275 32Bit  ،  Boris Graffiti 6.6.1.115 64Bit  ،  Boris RED 5.2.1.291 32Bit  ،  Boris RED 5.5.3.1481 64Bit  ،   ،  NewBlue FX Plug-ins  ،  NewBlue 3D Explosions v3.0  ،  NewBlue 3D Transformations v3.0  ،  NewBlue Art Blends v3.0  ،  NewBlue Art Effects v3.0  ،  NewBlue Color Fast v3.0  ،  NewBlue Film Effects v3.0  ،  NewBlue Flash Remover Pro v3.0  ،  NewBlue Light Blends v3.0  ،  NewBlue Light Effects v3.0  ،  NewBlue Motion Blends v3.0  ،  NewBlue Motion Effects v3.0  ،  NewBlue Paint Blends v3.0  ،  NewBlue Paint Effects v3.0  ،  NewBlue Stabilizer v1.4  ،  NewBlue Video Essentials I v3.0  ،  NewBlue Video Essentials II v3.0  ،  NewBlue Video Essentials III v3.0  ،  NewBlue Video Essentials IV v3.0  ،  NewBlue Video Essentials V v3.0  ،  NewBlue Video Essentials VI v3.0  ،   ،  ProDAD Plug-ins  ،  ProDAD DeFishr 1.0.66.1 32Bit  ،  ProDAD DeFishr 1.0.66.1 64Bit  ،  ProDAD Heroglyph 2.6.32.1  ،  ProDAD Heroglyph 4.0.237 32Bit  ،  ProDAD Heroglyph 4.0.239.1 64Bit  ،  ProDAD Mercalli 2.0.104.2 64Bit  ،  ProDAD Mercalli 2.0.105.1 32Bit  ،  ProDAD Mercalli SAL 3.0.256 32Bit  ،  ProDAD Mercalli SAL 3.0.256 64Bit  ،  ProDAD VitaScene 2.0.233 32Bit  ،  ProDAD VitaScene 2.0.236 64Bit  ،  Titlemotion Pro 5 Build 37 ،  Tools  ،  QuickTime Pro 7.7.6 ، تعاریف و تنظیمات اولیه ، تنظیمات اولیه و ایجاد پروژه ، آشنایی با محیط برنامه ، ذخیره‌سازی و مدیریت Layout ، واردکردن فایل ، واردکردن فایلها به‌صورت پوشه ، بررسی Timeline ، کنترل نمایش در Timelineو‌تنظیم کلید میانبر ، بررسی مشخصات فایل و کار با Player ، بررسی حالت Player و Recorder ، بررسی حالت‌های نمایشی در Recorder ، کار با Timeline ، واردکردن فایلها در Timeline ، واردکردن فایلها به کمک Player ، ساخت Subclip و مدیریت clip ها ، ایجاد برش ، بررسی حالت‌های Insert-Overwrite-Ripple ، کار کردن با Clipها در Timelineو نشانه‌گذاری ، بررسی (‏Trim(In-Out-Slide ، بررسی (‏Trim(Slip-Roll ، ساخت Sequence –Color bar – color mate ، بررسی Link - Group ، واردکردن تصاویربه‌ صورت Sequence و بررسی Render ، متحرک‌سازی ، معرفی Layouter ، آشنایی با متحرک‌سازی ، بررسی انواع Key Frame ، ذخیره‌سازی حرکت ، بررسی حالت‌های (Opacity-Edge-Drop Shadow) ، کنترل Opacity با Mixer ، متحرک‌سازی Crop ، بررسی حالت سه‌بعدی Layouter ، بررسی Replace ، تمرین 1 ، تمرین 2 ، کار با Transition و ‏Title ، اعمال کردن Transition تصویری ، تنظیمات Transition ، کار با Transition های سه‌بعدی ، بررسی GPU ، کار با Preset ، کار با Track Transition ،  ساخت Title ،  کار با ابزارهای ترسیمی ، آشنایی با انواع Title ، ساخت Title Track ، متحرک‌سازی Title ، واردکردن فایل از Photoshop ، کار با Video Filter ، معرفی Video Filter ، بررسی Video Filter ، کار با Blend Filter ، کار با Stabilizer و Motion Blur ، بررسی Strobe/Freeze ، بررسی Color Balance ، معرفی Monotone ، بررسی YUV Curve ، کار Chrominance ، بررسی Mask ، اصلاح رنگ و نور تصویر (Color Correction) ، ذخیره‌سازی تنظیمات فیلتر ، بررسی مدهای ترکیب رنگ ، کار با Track Mate ، بررسی Luminancekey ، بررسی Chromakey ، کار با صدا و - Time Effectمدیریت پروژه و خروجی ، کنترل سرعت و معکوس کردن ویدیو ، کنترل سرعت متغیر ویدیو ، بررسی Freeze Frame و گرفتن عکس از فیلم ، کار با صدا ، بررسی Audio Mixer ، اعمال کردن Audio Crossfades ، بررسی فیلترهای صوتی ، تنظیمات پروژه ، تنظیمات کاربر ، آرشیو کردن پروژه ، واردکردن Sequence به پروژه دیگر ، آدرس دادن مجدد فایلها ، ساخت DVD ، خروجی گرفتن ، 

آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل 2016
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت Login نموده، یا ثبت نام کنید.


:: تبلیغات
آموزش جامع کسب مهارتهای هفتگانه ICDL 2016
ADOBE CREATIVE CLOUD COLLECTION 2016 
 
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2017 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.