فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 خرداد ماه 95 - (11:33) | تعداد بازدید : 36653

محصول جدید آموزش جامع 2016 Microsoft PROJECT,آموزش جامع 2016 Microsoft PROJECT،آموزش جامع مایکروسافت پروژکت،آموزش مایکروسافت پروژکت،Microsoft PROJECT،Ms project،آموزش Ms project ،Office 2016،MS Project 2016،آموزش جامع MS Project 2016 ، ام اس پروژکت ، MS Project 2016 ، MS Project،آموزش کاربردی Project 2016 ، آموزش Project 2016 ، Project 2016 ، آموزش Project ، Project ، آموزش کاربردی Project ، آموزش پروژه ، کنترل پروژه ، آموزش کنترل پروژه، 13 ساعت آموزش،بدون محدودیت در دفعات نصب،فایل های تمرینی،،آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه،پروژه،انواع پروژه،ویزگی های پروژه،مدیریت پروژه،استانداردهای مدیریت پروژه،فرایندهای مدیریت پروژه،فرایندهای آغازین،فرایندهای برنامه ریزی،فرایندهای اجرایی،فرایندهای کنترل،فرایندهای اختتام،تبیین تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه،چرخه حیات پروژه،پروژه، طرح و سبد پروژه،نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه،معرفی نرم افزارها،چگونگی انتخاب نرم افزار مناسب،آشنایی با نرم افزار MSP 2016،تور مجازی در نرم افزار،کارکردهای اصلی و عمومی نرم افزار،زمان بندی پروژه،ساختار شکست کار،متدلوژی طراحی WBS،تست WBS،طراحی های متفاوت WBS،انواع ساختارهای شکست،مثال های کاربردی،تعریف فعالیت ها،فرایند تعریف فعالیت ها در PMBOK،نحوه ایجاد فعالیت،مثال های کاربردی،روابط فعالیت ها،انواع وابستگی ها،ایجاد وابستگی در نرم افزار،مثال های کاربردی،برآورد منابع فعالیت ها،انواع منابع،فرایند برآورد منابع در PMBOK،تعریف و تخصیص منابع در نرم افزار،مثال های کاربردی،برآورد زمان فعالیت ها،فرایند برآورد زمان فعالیت در PMBOK،انواع روش های برآورد زمان،تعریف زمان در نرم افزار،زمان بندی،طراحی شبکه زمان بندی،محاسبات مسیر پیشرو،محاسبات مسیر پسرو،مسیر بحرانی،شناوری فعالیت ها،فرایند زمان بندی در PMBOK،انواع روش های زمان بندی،زمان بندی پروژه در نرم افزار،مثال های کاربردی،برنامه ریزی هزینه پروژه،برآورد هزینه فعالیت ها،انواع هزینه،روش های هزینه یابی،فرایند براورد هزینه در PMBOK،مثال های کاربردی،تعیین بودجه پروژه،فرایند تعیین بودجه در PMBOK،بودجه ریزی در نرم افزار،اختتام برنامه ریزی پروژه،اخذ مبنا،انواع کاربردهای خط مبنا،مثال های کاربردی،طراحی فیلدهای سفارشی،فرمول نویسی در فیلدهای نرم افزار،کار با انواع فیلدها،مثال های کاربردی از فرمول نویسی در نرم افزار،کنترل پروژه،اقدامات کنترلی،اهمیت کنترل پروژه،روش تعیین دوره های کنترلی،پیشرفت برنامه ای،مفهوم پیشرفت برنامه ای،کار با نرم افزار،ثبت اطلاعات واقعی،روش های مختلف ثبت اطلاعات پیشرفت،دسته بندی تمام فیلدهای پیشرفت،پیشرفت زمان،پیشرفت هزینه،پیشرفت کار،کار با تمام شاخص های پیشرفت در نرم افزار،مثال های کاربردی،محاسبه پیشرفت،محاسبه پیشرفت فعالیت،محاسبه پیشرفت خلاصه فعالیت،پیشرفت فیزیکی،زمان بندی مجدد،مدیریت ارزش کسب شده،ارزش برنامه ای،ارزش کسب شده،هزینه واقعی،شاخص های عملکرد زمان و هزینه،برآورد زمان و هزینه اتمام پروژه،تشریح تمامی شاخص های EVM،مثال های کاربردی،کار با EVM در نرم افزار،طراحی گزارشات کنترل پروژه،گزارشات نموداری در MSP،گزارشات سفارشی در EXCEL،نمودارهای مقایسه ای دوره ای و تجمعی Actual و Plan،نمودار S-Curve،نمودار موزی،نمودارهای انحرافات،دیگر گزارشات پرکاربرد در پروژه های ایران،فیلتر کردن، جداول، نماها و سازماندهی،فیلتر کردن و مرتب سازی،ایجاد فیلتر،کار با تمام فیلترهای آماده در نرم افزار،نحوه سورت داده ها در فیلدها،انواع جداول،جداول آماده در نرم افزار،ایجاد جداول جدید،نماها و سفارشی کردن نما،کار با تمام نماهای موجود در MSP،ایجاد نمای جدید،سازماندهی عناصر،موردکاوی،پروژه عمرانی،اجرای گام به گام ، پروژه اجرای ساختمان،پروژه خدماتی،اجرای گام به گام،پروژه توسعه محصول ، بازار در سازمان
آموزش جامع 2016 Microsoft PROJECT،آموزش جامع مایکروسافت پروژکت،آموزش مایکروسافت پروژکت،Microsoft PROJECT،Ms project،آموزش Ms project ،Office 2016،MS Project 2016،آموزش جامع MS Project 2016 ، ام اس پروژکت ، MS Project 2016 ، MS Project،آموزش کاربردی Project 2016 ، آموزش Project 2016 ، Project 2016 ، آموزش Project ، Project ، آموزش کاربردی Project ، آموزش پروژه ، کنترل پروژه ، آموزش کنترل پروژه، 13 ساعت آموزش،بدون محدودیت در دفعات نصب،فایل های تمرینی،،آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه،پروژه،انواع پروژه،ویزگی های پروژه،مدیریت پروژه،استانداردهای مدیریت پروژه،فرایندهای مدیریت پروژه،فرایندهای آغازین،فرایندهای برنامه ریزی،فرایندهای اجرایی،فرایندهای کنترل،فرایندهای اختتام،تبیین تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه،چرخه حیات پروژه،پروژه، طرح و سبد پروژه،نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه،معرفی نرم افزارها،چگونگی انتخاب نرم افزار مناسب،آشنایی با نرم افزار MSP 2016،تور مجازی در نرم افزار،کارکردهای اصلی و عمومی نرم افزار،زمان بندی پروژه،ساختار شکست کار،متدلوژی طراحی WBS،تست WBS،طراحی های متفاوت WBS،انواع ساختارهای شکست،مثال های کاربردی،تعریف فعالیت ها،فرایند تعریف فعالیت ها در PMBOK،نحوه ایجاد فعالیت،مثال های کاربردی،روابط فعالیت ها،انواع وابستگی ها،ایجاد وابستگی در نرم افزار،مثال های کاربردی،برآورد منابع فعالیت ها،انواع منابع،فرایند برآورد منابع در PMBOK،تعریف و تخصیص منابع در نرم افزار،مثال های کاربردی،برآورد زمان فعالیت ها،فرایند برآورد زمان فعالیت در PMBOK،انواع روش های برآورد زمان،تعریف زمان در نرم افزار،زمان بندی،طراحی شبکه زمان بندی،محاسبات مسیر پیشرو،محاسبات مسیر پسرو،مسیر بحرانی،شناوری فعالیت ها،فرایند زمان بندی در PMBOK،انواع روش های زمان بندی،زمان بندی پروژه در نرم افزار،مثال های کاربردی،برنامه ریزی هزینه پروژه،برآورد هزینه فعالیت ها،انواع هزینه،روش های هزینه یابی،فرایند براورد هزینه در PMBOK،مثال های کاربردی،تعیین بودجه پروژه،فرایند تعیین بودجه در PMBOK،بودجه ریزی در نرم افزار،اختتام برنامه ریزی پروژه،اخذ مبنا،انواع کاربردهای خط مبنا،مثال های کاربردی،طراحی فیلدهای سفارشی،فرمول نویسی در فیلدهای نرم افزار،کار با انواع فیلدها،مثال های کاربردی از فرمول نویسی در نرم افزار،کنترل پروژه،اقدامات کنترلی،اهمیت کنترل پروژه،روش تعیین دوره های کنترلی،پیشرفت برنامه ای،مفهوم پیشرفت برنامه ای،کار با نرم افزار،ثبت اطلاعات واقعی،روش های مختلف ثبت اطلاعات پیشرفت،دسته بندی تمام فیلدهای پیشرفت،پیشرفت زمان،پیشرفت هزینه،پیشرفت کار،کار با تمام شاخص های پیشرفت در نرم افزار،مثال های کاربردی،محاسبه پیشرفت،محاسبه پیشرفت فعالیت،محاسبه پیشرفت خلاصه فعالیت،پیشرفت فیزیکی،زمان بندی مجدد،مدیریت ارزش کسب شده،ارزش برنامه ای،ارزش کسب شده،هزینه واقعی،شاخص های عملکرد زمان و هزینه،برآورد زمان و هزینه اتمام پروژه،تشریح تمامی شاخص های EVM،مثال های کاربردی،کار با EVM در نرم افزار،طراحی گزارشات کنترل پروژه،گزارشات نموداری در MSP،گزارشات سفارشی در EXCEL،نمودارهای مقایسه ای دوره ای و تجمعی Actual و Plan،نمودار S-Curve،نمودار موزی،نمودارهای انحرافات،دیگر گزارشات پرکاربرد در پروژه های ایران،فیلتر کردن، جداول، نماها و سازماندهی،فیلتر کردن و مرتب سازی،ایجاد فیلتر،کار با تمام فیلترهای آماده در نرم افزار،نحوه سورت داده ها در فیلدها،انواع جداول،جداول آماده در نرم افزار،ایجاد جداول جدید،نماها و سفارشی کردن نما،کار با تمام نماهای موجود در MSP،ایجاد نمای جدید،سازماندهی عناصر،موردکاوی،پروژه عمرانی،اجرای گام به گام ، پروژه اجرای ساختمان،پروژه خدماتی،اجرای گام به گام،پروژه توسعه محصول ، بازار در سازمان


محصول جدید آموزش جامع 2016 Microsoft PROJECT را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

سر فصل های آموزشی این مجموعه:

 

آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه

پروژه

مدیریت پروژه

استانداردهای مدیریت پروژه

فرایندهای مدیریت پروژه

چرخه حیات پروژه

پروژه، طرح و سبد پروژه

نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه


آشنایی با نرم افزار MSP 2016

تور مجازی در نرم افزار

کارکردهای اصلی و عمومی نرم افزار

 

زمان بندی پروژه

ساختار شکست کار

تعریف فعالیت ها

روابط فعالیت ها

برآورد منابع فعالیت ها

برآورد زمان فعالیت ها

زمان بندی

 

برنامه ریزی هزینه پروژه

برآورد هزینه فعالیت ها

تعیین بودجه پروژه

 

اختتام برنامه ریزی پروژه

اخذ مبنا

طراحی فیلدهای سفارشی

 

کنترل پروژه

اقدامات کنترلی

پیشرفت برنامه ای

ثبت اطلاعات واقعی

محاسبه پیشرفت

زمان بندی مجدد

مدیریت ارزش کسب شده

طراحی گزارشات کنترل پروژه

 

فیلتر کردن، جداول، نماها و سازماندهی

فیلتر کردن و مرتب سازی

انواع جداول

نماها و سفارشی کردن نما

سازماندهی عناصر

 

موردکاوی

پروژه عمرانی

پروژه خدماتی


لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع 2016 Microsoft PROJECT ، آموزش جامع مایکروسافت پروژکت ، آموزش مایکروسافت پروژکت ، Microsoft PROJECT ، Ms project ، آموزش Ms project  ، Office 2016 ، MS Project 2016 ، آموزش جامع MS Project 2016  ،  ام اس پروژکت  ،  MS Project 2016  ،  MS Project ، آموزش کاربردی Project 2016  ،  آموزش Project 2016  ،  Project 2016  ،  آموزش Project  ،  Project  ،  آموزش کاربردی Project  ،  آموزش پروژه  ،  کنترل پروژه  ،  آموزش کنترل پروژه ،  13 ساعت آموزش ، بدون محدودیت در دفعات نصب ، فایل های تمرینی ، آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه ، پروژه ، انواع پروژه ، ویزگی های پروژه ، مدیریت پروژه ، استانداردهای مدیریت پروژه ، فرایندهای مدیریت پروژه ، فرایندهای آغازین ، فرایندهای برنامه ریزی ، فرایندهای اجرایی ، فرایندهای کنترل ، فرایندهای اختتام ، تبیین تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه ، چرخه حیات پروژه ، پروژه ،  طرح و سبد پروژه ، نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه ، معرفی نرم افزارها ، چگونگی انتخاب نرم افزار مناسب ، آشنایی با نرم افزار MSP 2016 ، تور مجازی در نرم افزار ، کارکردهای اصلی و عمومی نرم افزار ، زمان بندی پروژه ، ساختار شکست کار ، متدلوژی طراحی WBS ، تست WBS ، طراحی های متفاوت WBS ، انواع ساختارهای شکست ، مثال های کاربردی ، تعریف فعالیت ها ، فرایند تعریف فعالیت ها در PMBOK ، نحوه ایجاد فعالیت ، مثال های کاربردی ، روابط فعالیت ها ، انواع وابستگی ها ، ایجاد وابستگی در نرم افزار ، مثال های کاربردی ، برآورد منابع فعالیت ها ، انواع منابع ، فرایند برآورد منابع در PMBOK ، تعریف و تخصیص منابع در نرم افزار ، مثال های کاربردی ، برآورد زمان فعالیت ها ، فرایند برآورد زمان فعالیت در PMBOK ، انواع روش های برآورد زمان ، تعریف زمان در نرم افزار ، زمان بندی ، طراحی شبکه زمان بندی ، محاسبات مسیر پیشرو ، محاسبات مسیر پسرو ، مسیر بحرانی ، شناوری فعالیت ها ، فرایند زمان بندی در PMBOK ، انواع روش های زمان بندی ، زمان بندی پروژه در نرم افزار ، مثال های کاربردی ، برنامه ریزی هزینه پروژه ، برآورد هزینه فعالیت ها ، انواع هزینه ، روش های هزینه یابی ، فرایند براورد هزینه در PMBOK ، مثال های کاربردی ، تعیین بودجه پروژه ، فرایند تعیین بودجه در PMBOK ، بودجه ریزی در نرم افزار ، اختتام برنامه ریزی پروژه ، اخذ مبنا ، انواع کاربردهای خط مبنا ، مثال های کاربردی ، طراحی فیلدهای سفارشی ، فرمول نویسی در فیلدهای نرم افزار ، کار با انواع فیلدها ، مثال های کاربردی از فرمول نویسی در نرم افزار ، کنترل پروژه ، اقدامات کنترلی ، اهمیت کنترل پروژه ، روش تعیین دوره های کنترلی ، پیشرفت برنامه ای ، مفهوم پیشرفت برنامه ای ، کار با نرم افزار ، ثبت اطلاعات واقعی ، روش های مختلف ثبت اطلاعات پیشرفت ، دسته بندی تمام فیلدهای پیشرفت ، پیشرفت زمان ، پیشرفت هزینه ، پیشرفت کار ، کار با تمام شاخص های پیشرفت در نرم افزار ، مثال های کاربردی ، محاسبه پیشرفت ، محاسبه پیشرفت فعالیت ، محاسبه پیشرفت خلاصه فعالیت ، پیشرفت فیزیکی ، زمان بندی مجدد ، مدیریت ارزش کسب شده ، ارزش برنامه ای ، ارزش کسب شده ، هزینه واقعی ، شاخص های عملکرد زمان و هزینه ، برآورد زمان و هزینه اتمام پروژه ، تشریح تمامی شاخص های EVM ، مثال های کاربردی ، کار با EVM در نرم افزار ، طراحی گزارشات کنترل پروژه ، گزارشات نموداری در MSP ، گزارشات سفارشی در EXCEL ، نمودارهای مقایسه ای دوره ای و تجمعی Actual و Plan ، نمودار S-Curve ، نمودار موزی ، نمودارهای انحرافات ، دیگر گزارشات پرکاربرد در پروژه های ایران ، فیلتر کردن ،  جداول ،  نماها و سازماندهی ، فیلتر کردن و مرتب سازی ، ایجاد فیلتر ، کار با تمام فیلترهای آماده در نرم افزار ، نحوه سورت داده ها در فیلدها ، انواع جداول ، جداول آماده در نرم افزار ، ایجاد جداول جدید ، نماها و سفارشی کردن نما ، کار با تمام نماهای موجود در MSP ، ایجاد نمای جدید ، سازماندهی عناصر ، موردکاوی ، پروژه عمرانی ، اجرای گام به گام  ،  پروژه اجرای ساختمان ، پروژه خدماتی ، اجرای گام به گام ، پروژه توسعه محصول  ،  بازار در سازمان ، 
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.