فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 خرداد ماه 95 - (11:33) | تعداد بازدید : 21952

محصول جدید آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل 2016,آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل 2016،ماکرو نویسی در اکسل 2016،VBA in    Excel،VBA،Excel،VBA in excel 2016،آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل،ماکرو نویسی در اکسل،VBA in excel،Excel 2016،آموزش VBA in excel 2016،آموزش VBA in excel ،18 ساعت آموزش،بدون محدودیت در دفعات نصب، فایل های تمرینی،,آشنایی با مفاهیم ,پیش نیاز آموزش ,شی گرا بودن ,سلسله مراتب شی ,VBA Editor,الزامات برنامه نویسی ,ماکروگیری ,ذخیره کردن ماکرو,Sub and Function Procedure,متغیرها ,نوع داده ,ثابت ,تعریف عملگرها و عملوندها ,عملگر محاسباتی ,عملگر Like ,عملگر + , & ,آشنایی با توابع در VBA ,توابع رشته ای ,توابع تبدیل ,تابع فرمت ( قالب عددی ) ,تابع فرمت ( قالب رشته ای ، زمان و تاریخ ) ,فرمت دلخواه ( قالب عددی ) ,فرمت دلخواه ( فرمت رشته ای ) ,آشنایی با متد و صفات ,Range با Range , Cells ,Range با offset , Resize و ... ,Range Property Font Property, Interior Property, Number Format Property, Borders Property, Alignment , Wrap Property, Merge Property, Copy Methods, Paste Special Method, Clear Method, Column width and Row Height , Formula Property, Worksheet Function,Application  , Caption Method, Auto Method, Name Property, اسم گذاری روی Range ,Workbook ,Worksheet,Name and Visible Property,Select Name and Delete,دستورات کنترلی ,عملگر قیاسی ,عملگر منطقی ,If ….. Then,مالیات (کاربرد If) ,نمره دانشجو (کاربرد If) ,Select Case,Select Case ….Case… to.., Select Case …Case is… ,حلقه For,حلقه تو در توی For ,مثال حقوق (کاربرد For) ,نمره دانشجو (کاربرد For) ,مثال مالیات (کاربرد For) ,مثال زوج و فرد (کاربرد For) ,کاربرد For each ,Event ,زوج و فرد ( اجرای رویه با Click) ,نمره دانشجو, Event, Event Workbook_Open, Event Workbook_BeforeClose, Worksheet_BeforeRightClick Event, Worksheet_Change Event, On Time Event,ساختن ساعت با On Time Event ,رابط کاربری,Msgbox,ورودی گرفتن با Msgbox,Inputbox,ورودی گرفتن با Inputbox ,Application,User Form,Common button control,Label control,Textbox control,Option Button control,Toggle button control,List box control,Scroll control,Multi page control,Frame control,Ref. Edit control,ویژگی مشترک بین کنترل ها ,وارد کردن نام و تعیین جنسیت ,نمایش User Form ,اجرای User Form انتخاب ماه,وارد کردن تعیین جنسیت (اجرای صحیح برنامه) ,انتخاب ماه ( کاربرد List box),Spin button,انتخاب ماه ( کاربرد Combo box) ,ساختن تابع شخصی ,تابع شخصی بدون آرگومان ,تابع شخصی با یک آرگومان ,تابع شخصی با دو آرگومان ,تابع شخصی با آرگومانی به عنوان Range ,تابع شخصی به عنوان آرایه ,تابع شخصی با آرگومان انتخابی ,توضیح درباره تابع شخصی ,توضیح درباره آرگومان های تابع شخصی ,ساختن chart ,اضافه نمودن Chart ,اضافه نمودن داد ه به Chart ,مکان Chart,Chart Layout, 5Chart Style, Set Element,تعریف آرایه ,پر کردن آرایه ,کاربرد آرایه و حلقه For) ,استفاده از آرایه ,آرایه دینامیکی ,تابع شخصی حلقه,حداکثر آرگومان ورودی ,انواع Error ها و رفع مشکلات آن ها , Error handling and debugging, Error Type, Mismatch Error, Run Time Error 91, On Error go to, Resume, Ignore Error, Error Description, Identifying Specific Errors, An Intentional Error, Bugs,,
آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل 2016،ماکرو نویسی در اکسل 2016،VBA in    Excel،VBA،Excel،VBA in excel 2016،آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل،ماکرو نویسی در اکسل،VBA in excel،Excel 2016،آموزش VBA in excel 2016،آموزش VBA in excel ،18 ساعت آموزش،بدون محدودیت در دفعات نصب، فایل های تمرینی،,آشنایی با مفاهیم ,پیش نیاز آموزش ,شی گرا بودن ,سلسله مراتب شی ,VBA Editor,الزامات برنامه نویسی ,ماکروگیری ,ذخیره کردن ماکرو,Sub and Function Procedure,متغیرها ,نوع داده ,ثابت ,تعریف عملگرها و عملوندها ,عملگر محاسباتی ,عملگر Like ,عملگر + , & ,آشنایی با توابع در VBA ,توابع رشته ای ,توابع تبدیل ,تابع فرمت ( قالب عددی ) ,تابع فرمت ( قالب رشته ای ، زمان و تاریخ ) ,فرمت دلخواه ( قالب عددی ) ,فرمت دلخواه ( فرمت رشته ای ) ,آشنایی با متد و صفات ,Range با Range , Cells ,Range با offset , Resize و ... ,Range Property Font Property, Interior Property, Number Format Property, Borders Property, Alignment , Wrap Property, Merge Property, Copy Methods, Paste Special Method, Clear Method, Column width and Row Height , Formula Property, Worksheet Function,Application  , Caption Method, Auto Method, Name Property, اسم گذاری روی Range ,Workbook ,Worksheet,Name and Visible Property,Select Name and Delete,دستورات کنترلی ,عملگر قیاسی ,عملگر منطقی ,If ….. Then,مالیات (کاربرد If) ,نمره دانشجو (کاربرد If) ,Select Case,Select Case ….Case… to.., Select Case …Case is… ,حلقه For,حلقه تو در توی For ,مثال حقوق (کاربرد For) ,نمره دانشجو (کاربرد For) ,مثال مالیات (کاربرد For) ,مثال زوج و فرد (کاربرد For) ,کاربرد For each ,Event ,زوج و فرد ( اجرای رویه با Click) ,نمره دانشجو, Event, Event Workbook_Open, Event Workbook_BeforeClose, Worksheet_BeforeRightClick Event, Worksheet_Change Event, On Time Event,ساختن ساعت با On Time Event ,رابط کاربری,Msgbox,ورودی گرفتن با Msgbox,Inputbox,ورودی گرفتن با Inputbox ,Application,User Form,Common button control,Label control,Textbox control,Option Button control,Toggle button control,List box control,Scroll control,Multi page control,Frame control,Ref. Edit control,ویژگی مشترک بین کنترل ها ,وارد کردن نام و تعیین جنسیت ,نمایش User Form ,اجرای User Form انتخاب ماه,وارد کردن تعیین جنسیت (اجرای صحیح برنامه) ,انتخاب ماه ( کاربرد List box),Spin button,انتخاب ماه ( کاربرد Combo box) ,ساختن تابع شخصی ,تابع شخصی بدون آرگومان ,تابع شخصی با یک آرگومان ,تابع شخصی با دو آرگومان ,تابع شخصی با آرگومانی به عنوان Range ,تابع شخصی به عنوان آرایه ,تابع شخصی با آرگومان انتخابی ,توضیح درباره تابع شخصی ,توضیح درباره آرگومان های تابع شخصی ,ساختن chart ,اضافه نمودن Chart ,اضافه نمودن داد ه به Chart ,مکان Chart,Chart Layout, 5Chart Style, Set Element,تعریف آرایه ,پر کردن آرایه ,کاربرد آرایه و حلقه For) ,استفاده از آرایه ,آرایه دینامیکی ,تابع شخصی حلقه,حداکثر آرگومان ورودی ,انواع Error ها و رفع مشکلات آن ها , Error handling and debugging, Error Type, Mismatch Error, Run Time Error 91, On Error go to, Resume, Ignore Error, Error Description, Identifying Specific Errors, An Intentional Error, Bugs,,


محصول جدید آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل 2016 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.


سر فصل هایی که در این مجموعه می آموزید:

 

فصل اول : آشنایی با مفاهیم 

فصل دوم : الزامات برنامه نویسی

فصل سوم : آشنایی با شی ، متد و صفات 

فصل چهارم : دستورات کنترلی  

فصل پنجم : Event 

فصل ششم : رابط کاربری

فصل هفتم : ساختن تابع شخصی 

فصل هشتم : ساختن chart 

فصل نهم : آرایه  

فصل دهم : انواع Error ها و رفع مشکلات آن ها  

فصل یازدهم : پروژه 

 

>> بیش از 18 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> همراه با نرم افزار Office 2016

>> به همراه فایل های تمرینی

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل 2016 ، ماکرو نویسی در اکسل 2016 ، VBA in Excel ، VBA ، Excel ، VBA in excel 2016 ، آموزش جامع ماکرو نویسی در اکسل ، ماکرو نویسی در اکسل ، VBA in excel ، Excel 2016 ، آموزش VBA in excel 2016 ، آموزش VBA in excel  ، 18 ساعت آموزش ، بدون محدودیت در دفعات نصب ،  فایل های تمرینی ، آشنایی با مفاهیم  ، پیش نیاز آموزش  ، شی گرا بودن  ، سلسله مراتب شی  ، VBA Editor ، الزامات برنامه نویسی  ، ماکروگیری  ، ذخیره کردن ماکرو ، Sub and Function Procedure ، متغیرها  ، نوع داده  ، ثابت  ، تعریف عملگرها و عملوندها  ، عملگر محاسباتی  ، عملگر Like  ، عملگر +  ،  &  ، آشنایی با توابع در VBA  ، توابع رشته ای  ، توابع تبدیل  ، تابع فرمت ( قالب عددی )  ، تابع فرمت ( قالب رشته ای  ،  زمان و تاریخ )  ، فرمت دلخواه ( قالب عددی )  ، فرمت دلخواه ( فرمت رشته ای )  ، آشنایی با متد و صفات  ، Range با Range  ،  Cells  ، Range با offset  ،  Resize و ...  ، Range Property Font Property ،  Interior Property ،  Number Format Property ،  Borders Property ،  Alignment  ،  Wrap Property ،  Merge Property ،  Copy Methods ،  Paste Special Method ،  Clear Method ،  Column width and Row Height  ،  Formula Property ،  Worksheet Function ، Application  ،  Caption Method ،  Auto Method ،  Name Property ،  اسم گذاری روی Range  ، Workbook  ، Worksheet ، Name and Visible Property ، Select Name and Delete ، دستورات کنترلی  ، عملگر قیاسی  ، عملگر منطقی  ، If ….. Then ، مالیات (کاربرد If)  ، نمره دانشجو (کاربرد If)  ، Select Case ، Select Case ….Case… to.. ،  Select Case …Case is…  ، حلقه For ، حلقه تو در توی For  ، مثال حقوق (کاربرد For)  ، نمره دانشجو (کاربرد For)  ، مثال مالیات (کاربرد For)  ، مثال زوج و فرد (کاربرد For)  ، کاربرد For each  ، Event  ، زوج و فرد ( اجرای رویه با Click)  ، نمره دانشجو ،  Event ،  Event Workbook_Open ،  Event Workbook_BeforeClose ،  Worksheet_BeforeRightClick Event ،  Worksheet_Change Event ،  On Time Event ، ساختن ساعت با On Time Event  ، رابط کاربری ، Msgbox ، ورودی گرفتن با Msgbox ، Inputbox ، ورودی گرفتن با Inputbox  ، Application ، User Form ، Common button control ، Label control ، Textbox control ، Option Button control ، Toggle button control ، List box control ، Scroll control ، Multi page control ، Frame control ، Ref. Edit control ، ویژگی مشترک بین کنترل ها  ، وارد کردن نام و تعیین جنسیت  ، نمایش User Form  ، اجرای User Form انتخاب ماه ، وارد کردن تعیین جنسیت (اجرای صحیح برنامه)  ، انتخاب ماه ( کاربرد List box) ، Spin button ، انتخاب ماه ( کاربرد Combo box)  ، ساختن تابع شخصی  ، تابع شخصی بدون آرگومان  ، تابع شخصی با یک آرگومان  ، تابع شخصی با دو آرگومان  ، تابع شخصی با آرگومانی به عنوان Range  ، تابع شخصی به عنوان آرایه  ، تابع شخصی با آرگومان انتخابی  ، توضیح درباره تابع شخصی  ، توضیح درباره آرگومان های تابع شخصی  ، ساختن chart  ، اضافه نمودن Chart  ، اضافه نمودن داد ه به Chart  ، مکان Chart ، Chart Layout ،  5Chart Style ،  Set Element ، تعریف آرایه  ، پر کردن آرایه  ، کاربرد آرایه و حلقه For)  ، استفاده از آرایه  ، آرایه دینامیکی  ، تابع شخصی حلقه ، حداکثر آرگومان ورودی  ، انواع Error ها و رفع مشکلات آن ها  ،  Error handling and debugging ،  Error Type ،  Mismatch Error ،  Run Time Error 91 ،  On Error go to ،  Resume ،  Ignore Error ،  Error Description ،  Identifying Specific Errors ،  An Intentional Error ،  Bugs ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.