فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 24 مهر ماه 95 - (12:00) | تعداد بازدید : 8283

محصول جدید آموزش جامع برنامه نویسی به زبان C و ++C,آموزش جامع برنامه نویسی به زبان C و ++C،آموزش جامع زبان برنامه نویسی ++C,C,برنامه نویسی،زبان برنامه نویسی،آموزش ++C,C،++C,C،آشنایی با ++ C,تعاریف پایه,نوشتن برنامه ها,اجرای یک برنامه ساده,ورودی و خروجی,ورودی و خروجی در ++C,خطایابی,آشنایی با متغیرها,مقداردهی اولیه,انواع متغیرها,تبدیل متغیرها,اشاره گر مرجع,کلاس های حافظه,تعریف ثابت ها,مفهوم عملگر,عملگر نسبت دهی,عملگرهای ریاضی,عملگرهای مقایسه,عملگرهای منطقی,عملگر شرطی  ,عملگرهای بیتی,اولویت عملگرها,توابع ریاضی,شرط ساده,دستور if..else,دستورات شرطی تودرتو,دستور switch,حل یک مساله,حلقه f,r,یک مساله نمونه,حلقه های تودرتو,حلقه while,حلقه d, while,کاربرد break  و c,ntinue,یک مساله نمونه,چاپ ستاره ها به شکل مثلثی،توابع,مفاهیم پایه,تعریف تابع,آرگومان های پیش فرض,اعلان تابع,توابع بازگشتی,مفهوم آرایه,تعریف آرایه ها,محاسبه میانگین,ارسال آرایه به تابع,مرتب سازی آرایه ها,تعریف رشته,توابع رشته ای,توابع تبدیل,کلاس string,آرایه ای از ساختارها,ارسال ساختارها به توابع,ساختارهای تودرتو,استفاده از uni,n,حل یک مساله,تعریف اشاره گرها,کار با اشاره گرها,اشاره گر به اشاره گر,حافظه پویا,تخصیص حافظه پویا در ++ C,اشاره گرها و توابع,اشاره گرها و ثابت ها,اشاره گرها و آرایه ها,اشاره گرها و ساختار ها,کار با فایلهای متنی در ++C,نوشتن در فایل های باینری,خواندن فایلهای باینری,مفاهیم اولیه,تعریف کلاس,پیاده سازی متدها,توابع سازنده,توابع مخرب,توابع سازنده کپی,اشاره گر this,پیاده سازی پشته,توابع دوستچندریختی,مفهوم چندریختی,بارگذاری توابع,بارگذاری عملگرها, (Unary), (Binary)وراثت,مفاهیم پایه,shape,(Pure Virtual Functi,n),وراثت نوع ترکیبی,مفاهیم پایه,قالب های تابعی,بیان صریح پارامترها,قالب های کلاسی
آموزش جامع برنامه نویسی به زبان C و ++C،آموزش جامع زبان برنامه نویسی ++C,C,برنامه نویسی،زبان برنامه نویسی،آموزش ++C,C،++C,C،آشنایی با ++ C,تعاریف پایه,نوشتن برنامه ها,اجرای یک برنامه ساده,ورودی و خروجی,ورودی و خروجی در ++C,خطایابی,آشنایی با متغیرها,مقداردهی اولیه,انواع متغیرها,تبدیل متغیرها,اشاره گر مرجع,کلاس های حافظه,تعریف ثابت ها,مفهوم عملگر,عملگر نسبت دهی,عملگرهای ریاضی,عملگرهای مقایسه,عملگرهای منطقی,عملگر شرطی  ,عملگرهای بیتی,اولویت عملگرها,توابع ریاضی,شرط ساده,دستور if..else,دستورات شرطی تودرتو,دستور switch,حل یک مساله,حلقه f,r,یک مساله نمونه,حلقه های تودرتو,حلقه while,حلقه d, while,کاربرد break  و c,ntinue,یک مساله نمونه,چاپ ستاره ها به شکل مثلثی،توابع,مفاهیم پایه,تعریف تابع,آرگومان های پیش فرض,اعلان تابع,توابع بازگشتی,مفهوم آرایه,تعریف آرایه ها,محاسبه میانگین,ارسال آرایه به تابع,مرتب سازی آرایه ها,تعریف رشته,توابع رشته ای,توابع تبدیل,کلاس string,آرایه ای از ساختارها,ارسال ساختارها به توابع,ساختارهای تودرتو,استفاده از uni,n,حل یک مساله,تعریف اشاره گرها,کار با اشاره گرها,اشاره گر به اشاره گر,حافظه پویا,تخصیص حافظه پویا در ++ C,اشاره گرها و توابع,اشاره گرها و ثابت ها,اشاره گرها و آرایه ها,اشاره گرها و ساختار ها,کار با فایلهای متنی در ++C,نوشتن در فایل های باینری,خواندن فایلهای باینری,مفاهیم اولیه,تعریف کلاس,پیاده سازی متدها,توابع سازنده,توابع مخرب,توابع سازنده کپی,اشاره گر this,پیاده سازی پشته,توابع دوستچندریختی,مفهوم چندریختی,بارگذاری توابع,بارگذاری عملگرها, (Unary), (Binary)وراثت,مفاهیم پایه,shape,(Pure Virtual Functi,n),وراثت نوع ترکیبی,مفاهیم پایه,قالب های تابعی,بیان صریح پارامترها,قالب های کلاسی

 

محصول جدید آموزش جامع برنامه نویسی به زبان C و ++C را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

ویژگی های  این مجموعه آموزشی :

 

>> بیش از 16 ساعت آموزش

>> تدریس مفهومی و گام به گام

>> بدون محدودیت در دفعات اجرا

>> به همراه با نرم افزار (کامپایلر ++C,C)

>> به همراه فایل های تمرینی

 

سرفصل هایی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل اول : آشنایی با ++ C

فصل دوم : متغیرها و ثابت ها

فصل سوم : عملگرها

فصل چهارم : کنترل روند اجرای برنامه

فصل پنجم : حلقه ها

فصل ششم : توابع

فصل هفتم : آرایه ها و رشته ها

فصل هشتم : ساختارها

فصل نهم : اشاره گرها

فصل دهم : کار با فایل

فصل یازدهم : کار با کلاس ها

فصل دوازدهم : چندریختی

فصل سیزدهم : وراثت

فصل چهاردهم : قالب ها

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع برنامه نویسی به زبان C و ++C ، آموزش جامع زبان برنامه نویسی ++C ، C ، برنامه نویسی ، زبان برنامه نویسی ، آموزش ++C ، C ، ++C ، C ، آشنایی با ++ C ، تعاریف پایه ، نوشتن برنامه ها ، اجرای یک برنامه ساده ، ورودی و خروجی ، ورودی و خروجی در ++C ، خطایابی ، آشنایی با متغیرها ، مقداردهی اولیه ، انواع متغیرها ، تبدیل متغیرها ، اشاره گر مرجع ، کلاس های حافظه ، تعریف ثابت ها ، مفهوم عملگر ، عملگر نسبت دهی ، عملگرهای ریاضی ، عملگرهای مقایسه ، عملگرهای منطقی ، عملگر شرطی  ، عملگرهای بیتی ، اولویت عملگرها ، توابع ریاضی ، شرط ساده ، دستور if..else ، دستورات شرطی تودرتو ، دستور switch ، حل یک مساله ، حلقه f ، r ، یک مساله نمونه ، حلقه های تودرتو ، حلقه while ، حلقه d ،  while ، کاربرد break و c ، ntinue ، یک مساله نمونه ، چاپ ستاره ها به شکل مثلثی ، توابع ، مفاهیم پایه ، تعریف تابع ، آرگومان های پیش فرض ، اعلان تابع ، توابع بازگشتی ، مفهوم آرایه ، تعریف آرایه ها ، محاسبه میانگین ، ارسال آرایه به تابع ، مرتب سازی آرایه ها ، تعریف رشته ، توابع رشته ای ، توابع تبدیل ، کلاس string ، آرایه ای از ساختارها ، ارسال ساختارها به توابع ، ساختارهای تودرتو ، استفاده از uni ، n ، حل یک مساله ، تعریف اشاره گرها ، کار با اشاره گرها ، اشاره گر به اشاره گر ، حافظه پویا ، تخصیص حافظه پویا در ++ C ، اشاره گرها و توابع ، اشاره گرها و ثابت ها ، اشاره گرها و آرایه ها ، اشاره گرها و ساختار ها ، کار با فایلهای متنی در ++C ، نوشتن در فایل های باینری ، خواندن فایلهای باینری ، مفاهیم اولیه ، تعریف کلاس ، پیاده سازی متدها ، توابع سازنده ، توابع مخرب ، توابع سازنده کپی ، اشاره گر this ، پیاده سازی پشته ، توابع دوستچندریختی ، مفهوم چندریختی ، بارگذاری توابع ، بارگذاری عملگرها ،  (Unary) ،  (Binary)وراثت ، مفاهیم پایه ، shape ، (Pure Virtual Functi ، n) ، وراثت نوع ترکیبی ، مفاهیم پایه ، قالب های تابعی ، بیان صریح پارامترها ، قالب های کلاسی ، 
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
 
بحث ها و نظرها
1
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

  15:12   |   پنجشنبه 12 بهمن ماه 96
aab1125 ( 1 نظر )
سلام من این آموزش خریداری کردم واقعا آموزش به درد نخوری هست طرف بی حالا تو ضیح می ده ادم خوابش می گیره اصلا کامل توضیح نمی ده من کتاب جعفر نژاد گرفتم خیلی بهتره بعد ی اهنگ لایت گذاشتن واقعا مسخره هست ادم بره لیندارو ببینه با این ک چیزی نمی فهمه بهتر از این اموزش هاست من فقط به خاطر این ک قبلا np نام شرکتش شنیده بودم خریداری کردم learn file faradars نوین پردازان اشغالی ترین اموزشارو دارن باقیمت بالا .

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.