فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 17 مهر ماه 95 - (11:00) | تعداد بازدید : 11178

چگونه می توان در فتوشاپ یک افکت متنی آرد مانند ایجاد کرد؟ (بخش دوم و آخر),تنظیمات متنوع قلم مو ، ایجاد بافت ، افکتهای جدید در فتوشاپ ، افکت متنی آرد مانند ، Tracking ، ایجاد افکت آرد ، افکت متنی ، ایجاد افکت متنی آردی ، بافت چوب ، قلم موهای گرانج ، گرانج ، photoshop ، flour ، text effect ، پس زمینه ، wood ، Noise ، ایجاد سند در فتوشاپ ، لایه Levels ، گزینه Gamma ، تنظیمات Saturation ، Lightness ، ابزار Type Tool ، فونت Patrick Hand ، پیکسل ، Expand ، پنل Paths ، گزینه Simulate Brush ، ابزار Direct Selection ، مسیر کاری ، محیط کاری دلخواه ، Work Path ، ابزار Brush Tool ، ابزار Eraser Tool ، افکت ، Contract ، پروژه فتوشاپ ، کار با فتوشاپ ، Opacity ، لایه جدید ، لایه ، layer ، قلم مو ،افکت Bevel and Emboss ،تنظیمات Angle،Shadow Mode،Altitude،Anti-aliased،Color Burn،استایل،Texture، تنظیمات Clouds،Pattern،Depth،افکت Drop Shadow،فیلتر،Smart Object ، Surface Blur، Threshold،Feather،بیضی،Smart Sharpen ،Shadow ،Linear Burn ،ابزار Brush Tool ،قلم موی گردِ نرم،Residue،آرد،قلموی Thirty Grunge Brushes،مجموعه ی Saint Grunge Pack 1،گزینه Radial، Scale ،High Pass، Soft Light
تنظیمات متنوع قلم مو ، ایجاد بافت ، افکتهای جدید در فتوشاپ ، افکت متنی آرد مانند ، Tracking ، ایجاد افکت آرد ، افکت متنی ، ایجاد افکت متنی آردی ، بافت چوب ، قلم موهای گرانج ، گرانج ، photoshop ، flour ، text effect ، پس زمینه ، wood ، Noise ، ایجاد سند در فتوشاپ ، لایه Levels ، گزینه Gamma ، تنظیمات Saturation ، Lightness ، ابزار Type Tool ، فونت Patrick Hand ، پیکسل ، Expand ، پنل Paths ، گزینه Simulate Brush ، ابزار Direct Selection ، مسیر کاری ، محیط کاری دلخواه ، Work Path ، ابزار Brush Tool ، ابزار Eraser Tool ، افکت ، Contract ، پروژه فتوشاپ ، کار با فتوشاپ ، Opacity ، لایه جدید ، لایه ، layer ، قلم مو ،افکت Bevel and Emboss ،تنظیمات Angle،Shadow Mode،Altitude،Anti-aliased،Color Burn،استایل،Texture، تنظیمات Clouds،Pattern،Depth،افکت Drop Shadow،فیلتر،Smart Object ، Surface Blur، Threshold،Feather،بیضی،Smart Sharpen ،Shadow ،Linear Burn ،ابزار Brush Tool ،قلم موی گردِ نرم،Residue،آرد،قلموی Thirty Grunge Brushes،مجموعه ی Saint Grunge Pack 1،گزینه Radial، Scale ،High Pass، Soft Light

چگونه می توان در فتوشاپ یک افکت متنی آرد مانند ایجاد کرد؟ (بخش اول)

 

 

 

6. لایه های 1 و 2 را استایل دهید

 

مرحله 1
بر روی لایه ی یک راست کلیک کرده، افکت Bevel and Emboss را با تنظیماتی چنین اعمال کنید. گزینه ی Use Global Light را انتخاب کرده، تنظیمات Angle و Altitude را به ترتیب برابر با 73 و 37 قرار دهید. گزینه ی Anti-aliased را علامت بزنید و برای Shadow Mode از کد رنگ #786c58  استفاده نمائید. 

 

 


به این ترتیب تنظیمات لایه به این شکل تغییر خواهد کرد.

 

 

مرحله 2
حالا تنظیمات Blend را به Color Burn تغییر دهید و برای Opacity ارزش 60 درصد را وارد کنید. همین استایل را برای لایه ی دو کپی، پیست کنید.

 7. لایه ی سوم را استایل دهید
استایل لایه 1 را برای لایه ی 3 کپی، پیست کنید و سپس بر روی لایه ی 3 دوبار کلیک کرده، از بخش Bevel and Emboss تنظیمات Angle را بر روی 49 قرار داده، برای Altitude ارزش 42 را وارد کنید. 

 

 


استایل مربوطه به شکل زیر بر لایه ی 3 اعمال خواهد شد. 

 

 

 

 

8. لایه ی چهارم را استایل دهید

بر روی لایه ی 4 دوبار کلیک کرده،تنظیمات پیشرو را اعمال کنید.

 

مرحله 1
یک افکت Bevel and Emboss با تنظیمات 25 برای سایز؛ 49 برای Angle و 42 برای Altitude را وارد کنید. گزینه های Use Global Light و Anti-aliased را تیک بزنید و برای Shadow Mode از کد رنگ #9a8f7c  استفاده نمائید. 


 

 

مرحله 2
یک Texture با تنظیمات Clouds برای Pattern و 25 درصد برای Depth اعمال کنید. 


 

 

مرحله 3

یک افکت Drop Shadow با تنظیمات زیر اعمال کنید. برای Color کد رنگ #544e4c  را وارد کرده و تنظیمات Opacity، Distance و Size را برابر با 15 درصد، 10 و 15 قرار دهید. 


 

لایه ی 4 باید مطابق شکل زیر به نظر برسد.

 

 


9. لایه های 5 و 7 را استایل دهید و فیلترهای موردنیاز را بر روی لایه ی 6 اعمال کنید


مرحله 1

استایل لایه ی 3 را برای لایه ی 5 کپی و پیست کنید، سپس بر روی لایه ی 5 دوبار کلیک کرده تا تنظیمات را تغییر داده و افکت های بیشتری اعمال کنید.
افکت Bevel and Emboss با تنظیمات 20 برای Size را اعمال نمائید.


 

مرحله 2

یک Texture با تنظیمات Clouds برای Pattern و 10 درصد برای Depth اعمال کنید. 


 

مرحله 3
به این ترتیب استایل موردنظر بر لایه ی 5 اعمال کنید. لایه ی 6 را به یک Smart Object تبدیل کنید و تنظیمات Opacity را به 80 درصد تغییر دهید. 


 

مرحله 4

به مسیر Filter > Blur > Surface Blur بروید، تنظیمات Radius را به 3 و Threshold را به 50 درصد تغییر دهید.


 

مرحله 5
استایل لایه ی 5 را برای لایه ی 7 کپی و پیست کنید.


 

 

10. به سراغ لایه ی 8 بروید

 
مرحله 1

لایه ی 8 را به یک Smart Object تبدیل کنید و تنظیمات Opacity را به 50 درصد تغییر دهید. برای اینکه لبه های متن حالت نامنظمی داشته باشند، یک ناحیه ی انتخابی بیضی در اطراف متن به غیر از گوشه هایی که مایلید نامنظم شوند، ایجاد کرده، تنظیمات دلخواه را برای Feather وارد کنید. سپس، یک ماسک لایه ایجاد کرده تا لبه ها کمی کمرنگ شوند. 

 

 

مرحله 2
مسیر Filter > Blur > Surface Blur را طی کرده، تنظیمات Radius را به 3 و Threshold را به 15 درصد تغییر دهید.


 

مرحله 3

به مسیر Filter > Sharpen > Smart Sharpen بروید و از ارزش های موردنظرتان برای وضوح جزئیات این لایه استفاده کنید. 


 

از آنجائیکه این لایه یک شی هوشمند است، شما می توانید ارزش آن را در هر زمان که مایل بودید تغییر دهید.

 

 


11. سایه بزنید


مرحله 1

یک لایه ی جدید در زیر لایه ی 8 ایجاد کرده، آن را Shadow بنامید و تنظیمات Fill آن را برابر با صفر قرار دهید. 


 

مرحله 2

بر روی لایه ی Shadow دوبار کلیک کنید و سپس یک افکت Color Overlay با ارزش های پیشرو اعمال کنید. برای Color تنظیمات #a6a497  را وارد کرده و برای Blend Mode و Opacity ارزش های Linear Burn و 30 درصد را وارد نمائید. 


 

مرحله 3

ابزار Brush Tool را بگیرید و با استفاده از یک قلم موی گردِ نرم نواحی پشت متن را تیره کنید. 


 

 

12. باقی مانده ی آرد را اضافه کنید


مرحله 1

یک لایه ی جدید بر روی لایه ی Shadow ایجاد کرده و آن را باقی مانده بمانید. ابزار Brush Tool را بگیرید و قلموی Thirty Grunge Brushes را انتخاب نمائید. کمی آرد اطراف متن بپاشید. درگ نکنید این کار را تنها با چند بار کلیک ساده انجام دهید. 


 

مرحله 2

مراحل فوق را تکرار کرده تا باقی لایه های را ساخته و استایل دهید. شما می توانید از بخش Contract صرف نظر کنید. تمام لایه های مربوط به باقی مانده های آرد را انتخاب کرده، گروه بندی کنید و Residue نامگذاری نمائید. 


 

مرحله 3

یک ماسک لایه به گروه Residue افزوده، سپس از مجموعه ی Saint Grunge Pack 1 یکی از قلموها را انتخاب کرده، بر روی بخش هایی از مرکز و گوشه های تصویر کلیک کنید تا پاک شوند. شما می توانید از قلم موهایی با ابعاد و Opacity متفاوت استفاده کنید تا نتیجه ای مطابق شکل حاصل شود. 

 

 


13. اصلاحات نهایی را انجام دهید


مرحله 1

یک لایه ی تنظیمی Gradient افزوده و رنگ های #f2ece6  را برای چپ و #8e857d  را برای راست انتخاب کنید تا یک لایه ی شفاف برای گرادیان ایجاد شود. تنظیمات Style را به Radial و Scale را به 450 درصد تغییر دهید. 


 

مرحله 2

لایه ی تنظیمی را بر روی سایر لایه ها قرار داده و تنظیمات Blend Mode را به Linear Burn تغییر دهید. 


 

مرحله 3
تمام لایه ها به غیر از لایه ی تنظیمی Gradient را انتخاب کنید. از آنها کپی گرفته و ادغامشان کنید. سپس لایه ی ادغام شده را به High Pass تغییر داده و آن را به یک Smart Object تبدیل کنید.
به مسیر Filter > Other > High Pass بروید و تنظیمات Radius را به 10 تغییر دهید. 


 

مرحله 4

تنظیمات Blend Mode لایه ی High Pass را بر روی Soft Light تنظیم کرده، ارزش Opacity را به 35 درصد تغییر دهید. 


 

مرحله 5

در نهایت، ارزش Opacity لایه ی Residue را به 80 درصد تغییر دهید.

 

 

به این ترتیب نتیجه ی نهایی باید مطابق شکل زیر به نظر برسد. 

 

 

 


نویسنده : افروز آزادی


سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : تنظیمات متنوع قلم مو  ،  ایجاد بافت  ،  افکتهای جدید در فتوشاپ  ،  افکت متنی آرد مانند  ،  Tracking  ،  ایجاد افکت آرد  ،  افکت متنی  ،  ایجاد افکت متنی آردی  ،  بافت چوب  ،  قلم موهای گرانج  ،  گرانج  ،  photoshop  ،  flour  ،  text effect  ،  پس زمینه  ،  wood  ،  Noise  ،  ایجاد سند در فتوشاپ  ،  لایه Levels  ،  گزینه Gamma  ،  تنظیمات Saturation  ،  Lightness  ،  ابزار Type Tool  ،  فونت Patrick Hand  ،  پیکسل  ،  Expand  ،  پنل Paths  ،  گزینه Simulate Brush  ،  ابزار Direct Selection  ،  مسیر کاری  ،  محیط کاری دلخواه  ،  Work Path  ،  ابزار Brush Tool  ،  ابزار Eraser Tool  ،  افکت  ،  Contract  ،  پروژه فتوشاپ  ،  کار با فتوشاپ  ،  Opacity  ،  لایه جدید  ،  لایه  ،  layer  ،  قلم مو  ، افکت Bevel and Emboss  ، تنظیمات Angle ، Shadow Mode ، Altitude ، Anti-aliased ، Color Burn ، استایل ، Texture ،  تنظیمات Clouds ، Pattern ، Depth ، افکت Drop Shadow ، فیلتر ، Smart Object  ،  Surface Blur ،  Threshold ، Feather ، بیضی ، Smart Sharpen  ، Shadow  ، Linear Burn  ، ابزار Brush Tool  ، قلم موی گردِ نرم ، Residue ، آرد ، قلموی Thirty Grunge Brushes ، مجموعه ی Saint Grunge Pack 1 ، گزینه Radial ،  Scale  ، High Pass ،  Soft Light ، 
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.