فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 آبان ماه 95 - (10:59) | تعداد بازدید : 19593

با استفاده از فتوشاپ یک افکت متنی سه بعدیِ درخشان بسازید! (بخش دوم و آخر),افکت متنی سه بعدی،درخشان،طلایی،سفید،کار با فتوشاپ،تکنیک های فتوشاپ،برنامه فتوشاپ،ایجاد افکت متنی،افکت متنی درخشان،افکت متنی سه بعدی،افکت متنی سه بعدی طلایی،کار با ابزار سه بعدی در فتوشاپ،ابزار سه بعدی،سه بعدی،text effect،photoshop،3d،shiny،white،محیط 3D،دنیای مجازی،گرافیستها،مذاق،طراحان،چرخش،کار بر روی شبکه، ایجاد بافت، تعین مقیاس، ایجاد نور،درخشان طلایی و سفید،فونت،راهرو،گرادیان،شکل ، متن ،فونت Panton Black Caps ،پیکسل،Tracking،کار با پنل لایه ها،Convert to Shape ،Outer StrokeInner Strokeابزار Direct Selection Tool،رنگ Stroke ،نوار Options،آیکون Set shape stroke type ،منوی کشویی،Align to Center،White،آیکون Settings،تنظیمات Fixed Size،اشاره گر موس،Path operations،آیکون Combine Shapes،دایره،Ellipses،لایه های سه بعدی،New 3D Extrusion from Selected Path،Merge 3D Layers،3D Scene،صحنه ی سه بعدی،پنل Properties،منوی Window،ابزار Move Tool،مش های سه بعدی،تنظیمات Extrusion Depth،مش Outer Stroke ،آیکون Cap ،مش Text،مش Ellipses،مش Ellipses copy،آیکون Deform،متریال ،متریال Outer Stroke Extrusion Material،مش های سه بعدی،3D Axis ،مکعب،تغییر مقیاس مش ،کلیک و درگ کردن،Shadow Softness،Intensity ،Render،رندر کردن،Color Burn،تنظیمات Blend Mode
افکت متنی سه بعدی،درخشان،طلایی،سفید،کار با فتوشاپ،تکنیک های فتوشاپ،برنامه فتوشاپ،ایجاد افکت متنی،افکت متنی درخشان،افکت متنی سه بعدی،افکت متنی سه بعدی طلایی،کار با ابزار سه بعدی در فتوشاپ،ابزار سه بعدی،سه بعدی،text effect،photoshop،3d،shiny،white،محیط 3D،دنیای مجازی،گرافیستها،مذاق،طراحان،چرخش،کار بر روی شبکه، ایجاد بافت، تعین مقیاس، ایجاد نور،درخشان طلایی و سفید،فونت،راهرو،گرادیان،شکل ، متن ،فونت Panton Black Caps ،پیکسل،Tracking،کار با پنل لایه ها،Convert to Shape ،Outer StrokeInner Strokeابزار Direct Selection Tool،رنگ Stroke ،نوار Options،آیکون Set shape stroke type ،منوی کشویی،Align to Center،White،آیکون Settings،تنظیمات Fixed Size،اشاره گر موس،Path operations،آیکون Combine Shapes،دایره،Ellipses،لایه های سه بعدی،New 3D Extrusion from Selected Path،Merge 3D Layers،3D Scene،صحنه ی سه بعدی،پنل Properties،منوی Window،ابزار Move Tool،مش های سه بعدی،تنظیمات Extrusion Depth،مش Outer Stroke ،آیکون Cap ،مش Text،مش Ellipses،مش Ellipses copy،آیکون Deform،متریال ،متریال Outer Stroke Extrusion Material،مش های سه بعدی،3D Axis ،مکعب،تغییر مقیاس مش ،کلیک و درگ کردن،Shadow Softness،Intensity ،Render،رندر کردن،Color Burn،تنظیمات Blend Mode

با استفاده از فتوشاپ یک افکت متنی سه بعدیِ درخشان بسازید! (بخش اول)

 

 

 

7. تنظیمات Cap را تغییر دهید


مرحله 1

مش Outer Stroke را انتخاب کرده، بر روی آیکون Cap در بالای پنل Properties انتخاب کنید. 
تنظیمات Bevel Width را به 10 تغییر داده، Contour را بر روی Cove – Deep و Inflate Strength را بر روی 7 تنظیم کنید. 

 

 

مرحله 2

از مش Text، برای Bevel Width تنظیمات 10 را وارد کرده و Contour را به Half Round تغییر دهید.

 

 

مرحله 3
برای مش Inner Stroke تنظیمات Contour  را به Cove – Deep تغییر داده، برای Bevel Width ارزش 28 را وارد کنید. 

 


مرحله 4
برای مش Ellipses، تنظیمات Bevel Width را به 10 تغییر داده، Contour را به Ring – Double و Inflate Strength را بر روی 10 تنظیم کنید.

 

 


8. یک کُره ایجاد کنید
مش Ellipses copy را انتخاب کرده، به مسیر 3D > Split Extrusion بروید تا تمام اشیای سه بعدی دایره از هم مجزا شوند. 
تمام مش های مجزا را انتخاب کرده، بر روی آیکون Deform در بالای پنل Properties کلیک کنید، برای Extrusion Depth ارزش صفر و برای (Horizontal Angle (X ارزش 180 را وارد کنید. 

 


 

9. متریال ها را ایجاد کنید


مرحله 1

تمامی متریال های Outer Stroke و Ellipses موجود در پنل 3D را انتخاب، بر روی آیکون بافت Diffuse کلیک کرده و Remove Texture را برگزینید.

 

 

مرحله 2
متریال Outer Stroke Extrusion Material را از حالت انتخاب خارج کرده و تنظیمات متریال را مطابق زیر تغییر دهید. رنگ های متریال را مطابق تصویر تنظیم کنید.


(Diffuse (54, 41, 7
(Specular (229, 187, 48
(Illumination (191, 191, 191
(Ambient (0, 0, 0


مرحله 3

متریال Outer Stroke Extrusion Material را از حالت انتخاب خارج کرده و تنظیمات متریال Text را مطابق زیر تغییر دهید. رنگ های متریال را مطابق تصویر تغییر دهید.


(Diffuse (209, 215, 216
(Specular (134, 143, 144
(Illumination (0, 0, 0
(Ambient (0, 0, 0


 

مرحله 4
متریال های Inner Stroke را در پنل سه بعدی انتخاب کرده، بافت Diffuse را حذف کرده و تنظیمات متریال را همانند زیر تغییر دهید. 


(Diffuse (54, 41, 7
(Specular (175, 141, 27
(Illumination (191, 191, 191
(Ambient (0, 0, 0


 

مرحله 5
متریال های Ellipses copy را در پنل سه بعدی انتخاب کرده، بافت Diffuse را حذف کرده و تنظیمات متریال را مطابق زیر تغییر دهید. 


(Diffuse (55, 61, 61
(Specular (134, 143, 144
(Illumination (0, 0, 0
(Ambient (0, 0, 0

 


10. مش های سه بعدی را حرکت دهید


مرحله 1

ابزار Move Tool را بگیرید و با استفاده از 3D Axis مش ها را به اطراف حرکت دهید. فلش انتهایی ابزار سه بعدی برای حرکت دادن مش ها، بخش پائینی برای چرخش و مکعب برای تغییر مقیاس مش ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله باید نواحی موردنظرتان را با کلیک و درگ کردن اصلاح کنید.

 


مرحله 2
مش ها را جابجا کنید تا در نهایت نتیجه ای مطابق تصویر زیر حاصل گردد. شما همچنین می توانید دوربین را به اطراف حرکت دهید تا زاویای متفاوت را مشاهده کرده و فرایند کار را سهولت بخشید.

 


11.  نورپردازی کنید


مرحله 1

تب Infinite Light 1 را انتخاب کرده، برای Intensity و Shadow Softness به ترتیب تنظیمات 20 و 30 درصد را وارد کنید. 

 


مرحله 2
بر روی تب Environment کلیک کرده، بر روی آیکون بافت IBL کلیک کرده و Replace Texture را برگزینید. تصویر مربوط به راهرو را باز کنید. 

 


مرحله 3
تنظیمات Intensity را به 65 درصد تغییر دهید.مرحله 4
بر روی آیکون Add new Light to Scene در انتهای پنل 3D کلیک کرده و گزینه ی New Point Light را برگزینید. 

 


مرحله 5
تنظیمات رنگ را به (250, 244, 227) و Shadow Softness را به 30 درصد تغییر دهید. جعبه ی Light Falloff را فعال کرده و ارزش های Inner و Outer را به ترتیب برابر با 109 و 1685 قرار دهید. 

 


مرحله 6
در این مرحله باید با استفاده از ابزار Move Tool ، نورها را جابجا کنید تا در نهایت به نتیجه ی مطلوب دست یابید.  
اگر احساس می کنید صفحه سنگین است، کافیست اندازه ی سند را از مسیر Image > Image Size کاهش دهید. در اینجا از اندازه ی 1000 در 1000 پیکسل استفاده شده است. 


12. صفحه را رندر کرده و نورپردازی کنید


مرحله 1

مسیر 3D > Render را طی کنید. رندر کردن صفحه ممکن است مدتی طول بکشد، اما شما می توانید به دلخواه هر زمان با فشردن کلید  ESC این فرایند را متوقف کنید. 
هنگامی که رندر کردن به پایان رسید، بر روی لایه ی 3D Scene راست کلیک کرده، گزینه ی Convert to Smart Object را انتخاب نمائید. حالا لایه ی پس زمینه را با کد رنگ #dbd7d2  پر کنید. 

 


مرحله 2
بر روی آیکون Create new fill or adjustment layer در انتهای پنل Layers کلیک کرده، Gradient Map را انتخاب کنید.مرحله 3
از تنظیمات زیر برای ایجاد یک گرادیان استفاده کرده و جعبه ی Dither را تیک بزنید. سپس، تنظیمات Blend Mode لایه ی تنظیمی را به Color Burn و میزان Opacity آن را به 30 درصد تغییر دهید. 

 

 
به این ترتیب تصویر نهایی مطابق شکل زیر خواهد بود.

 

 

 


نویسنده : افروز آزادی


سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : افکت متنی سه بعدی ، درخشان ، طلایی ، سفید ، کار با فتوشاپ ، تکنیک های فتوشاپ ، برنامه فتوشاپ ، ایجاد افکت متنی ، افکت متنی درخشان ، افکت متنی سه بعدی ، افکت متنی سه بعدی طلایی ، کار با ابزار سه بعدی در فتوشاپ ، ابزار سه بعدی ، سه بعدی ، text effect ، photoshop ، 3d ، shiny ، white ، محیط 3D ، دنیای مجازی ، گرافیستها ، مذاق ، طراحان ، چرخش ، کار بر روی شبکه ،  ایجاد بافت ،  تعین مقیاس ،  ایجاد نور ، درخشان طلایی و سفید ، فونت ، راهرو ، گرادیان ، شکل  ،  متن  ، فونت Panton Black Caps  ، پیکسل ، Tracking ، کار با پنل لایه ها ، Convert to Shape  ، Outer StrokeInner Strokeابزار Direct Selection Tool ، رنگ Stroke  ، نوار Options ، آیکون Set shape stroke type  ، منوی کشویی ، Align to Center ، White ، آیکون Settings ، تنظیمات Fixed Size ، اشاره گر موس ، Path operations ، آیکون Combine Shapes ، دایره ، Ellipses ، لایه های سه بعدی ، New 3D Extrusion from Selected Path ، Merge 3D Layers ، 3D Scene ، صحنه ی سه بعدی ، پنل Properties ، منوی Window ، ابزار Move Tool ، مش های سه بعدی ، تنظیمات Extrusion Depth ، مش Outer Stroke  ، آیکون Cap  ، مش Text ، مش Ellipses ، مش Ellipses copy ، آیکون Deform ، متریال  ، متریال Outer Stroke Extrusion Material ، مش های سه بعدی ، 3D Axis  ، مکعب ، تغییر مقیاس مش  ، کلیک و درگ کردن ، Shadow Softness ، Intensity  ، Render ، رندر کردن ، Color Burn ، تنظیمات Blend Mode ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.