فروشگاه اینترنتی نوین پندار
سه شنبه 25 آبان ماه 95 - (13:07) | تعداد بازدید : 7569

چگونه می توان در فتوشاپ یک مکعب آبیِ واقع گرایانه ایجاد کرد؟ (بخش سوم و آخر),مکعب آبی واقع گرایانه،کار با فتوشاپ،برنامه فتوشاپ،فتوشاپ،تکنیک های فتوشاپ،ترفندهای فتوشاپ،مکعب آبی،واقع گرایانه،بافت شنی ،بافت ترک خورده ی زمین،اسکلت،تصویر زیر آب،سطح آب،قایق،ماهیگیر،تصویر ماهی،کوسه،غواص،گیاهان زیر آب،پرندگان،مجموعه قلم موی ابری،درخت نخل،تصویر سحابی،ایجاد سند،Gradient Tool ،موس ،brush tool،میزان opacity،قلم،ابزار Pen Tool،رنگ قهوه ای تیره،ابزار Free Transform،منوی کشویی،Layer Mask ،Convert To Smart Object،لایه، Desaturate،Adjustments ،تنظیمات blending mode،نرم،گرد،تنظیم Hue/Saturation،گروهTexture،قلم مو،Warming Filter،ایجاد خطوط صاف،Overlay،لایه ی تنظیمی منحنی،ترک،ماسک لایه،گروه بندی،شی هوشمند،water،ساخت مکعب آبی،cube،آب،مکعب،کار با ماسک ها،realistic water cube ،ترفندهای پیشرفته فتوشاپ،تکنیک های پایه فتوشاپ،قلم مو standard Chalk،قطعات کوچک سنگ ،crumbs،پنل لایه ها،Soft Light،حباب، Desaturate،Surface،رنگ سفید،رنگ سیاه،انعطاف پذیر،موج،موج آب
مکعب آبی واقع گرایانه،کار با فتوشاپ،برنامه فتوشاپ،فتوشاپ،تکنیک های فتوشاپ،ترفندهای فتوشاپ،مکعب آبی،واقع گرایانه،بافت شنی ،بافت ترک خورده ی زمین،اسکلت،تصویر زیر آب،سطح آب،قایق،ماهیگیر،تصویر ماهی،کوسه،غواص،گیاهان زیر آب،پرندگان،مجموعه قلم موی ابری،درخت نخل،تصویر سحابی،ایجاد سند،Gradient Tool ،موس ،brush tool،میزان opacity،قلم،ابزار Pen Tool،رنگ قهوه ای تیره،ابزار Free Transform،منوی کشویی،Layer Mask ،Convert To Smart Object،لایه، Desaturate،Adjustments ،تنظیمات blending mode،نرم،گرد،تنظیم Hue/Saturation،گروهTexture،قلم مو،Warming Filter،ایجاد خطوط صاف،Overlay،لایه ی تنظیمی منحنی،ترک،ماسک لایه،گروه بندی،شی هوشمند،water،ساخت مکعب آبی،cube،آب،مکعب،کار با ماسک ها،realistic water cube ،ترفندهای پیشرفته فتوشاپ،تکنیک های پایه فتوشاپ،قلم مو standard Chalk،قطعات کوچک سنگ ،crumbs،پنل لایه ها،Soft Light،حباب، Desaturate،Surface،رنگ سفید،رنگ سیاه،انعطاف پذیر،موج،موج آب

چگونه می توان در فتوشاپ یک مکعب آبیِ واقع گرایانه ایجاد کرد؟ (بخش اول)

چگونه می توان در فتوشاپ یک مکعب آبیِ واقع گرایانه ایجاد کرد؟ (بخش دوم)

 

 

 

مرحله 41
برای طبیعی تر شدن هر چه بیشتر تصویر در این مرحله باید موجودات زیر آب را به آن اضافه کنیم. به این منظور فایل مربوط به تصویر گیاهان زیر آب را باز کرده، آن را کپی کرده و در سند اصلی Paste کنید. لایه را به یک شی هوشمند تبدیل کرده و آن را جایی در زیر آب قرار دهید. ارزش Opacity را به 5 درصد کاهش داده، همین فرایند را برای سایر منابع اعم از ماهی ها، غواص، کوسه تکرار کنید. سعی کنید Opacity بین 10 تا 20 درصد باشد.

 


 

مرحله 42
تصویر مربوط به قایق را باز کرده، آن را انتخاب و کپی کرده، در سند اصلی Paste کنید. قایق را بر روی سطح آب قرار داده و با استفاده از یک ماسک لایه بخش های زیرین آن را مطابق شکل پاک کنید. 

 

 

 

مرحله 43
یک لایه ی تنظیمی جدید Hue/Saturation ایجاد کرده، ارزش saturation آن را به 46- کاهش دهید. در حالی که کلید Alt را نگه داشته اید بر روی لایه ی hue و قایق کلیک کنید. به این ترتیب لایه ها به هم کلیپ می شوند به این معنا که افکت های لایه ی Hue تنها بر لایه ی Boat یا قایق اعمال خواهند شد. 

 

 

مرحله 44

یک لایه ی تنظیمی منحنی یا Curves Adjustment ایجاد کرده، لغزنده سیاه را به راست بکشید تا میزان کنتراست لایه افزایش یابد. این لایه را به لایه ی قایق کلیپ کنید. به این منظور درحالیکه کلید Alt  را نگه داشته اید، ما بین لایه ی منحنی و Hue/Saturation کلیک کنید. 

 

 

مرحله 45
یک لایه ی جدید ایجاد کرده، آن را به لایه ی منحنی زیرین کلیپ کنید. تنظیمات blending mode لایه را به Overlay و ارزش Opacity آن را به 73 درصد تغییر دهید. با استفاده از یک قلم موی نرم گرد استاندارد با Opacity به ارزش 10 درصد نواحی مشخص شده بر روی تصویر را رنگ آمیزی کنید. 

 

 

مرحله 46
مجدداً یک لایه ی جدید ایجاد کرده و قلم موی standard chalk را انتخاب کنید. اندازه ی آن را به 2 پیکسل و ارزش Opacity را به 30 درصد کاهش دهید. برای شبیه سازی اثر برخورد موج با بدنه ی قایق تعدادی خطوط موج مانند در نواحی مشخص شده در تصویر ایجاد کنید. 

 

 

 

مرحله 47

حالا باید فایل مربوط به مرد ماهیگیر را باز کنید. با استفاده از ابزار Pen Tool یک ناحیه ی انتخابی اطراف مرد ماهیگیر و قلاب ماهیگیری ایجاد کرده، ناحیه ی انتخابی را کپی کرده در سند اصلی در جلوی قایق Paste کنید. برای پنهان کردن پاهای ماهیگیر از یک ماسک لایه استفاده نموده و فراموش نکنید که پیش از تغییر ابعاد ماهیگیر آن را به یک شی هوشمند تبدیل کنید. 

 


مرحله 48

یک لایه ی تنظیمی Hue/Saturation ایجاد کرده و ارزش Saturation آن را به 84- کاهش دهید. این لایه را به لایه ی ماهیگیر یا fisherman کلیپ کنید. 

 

 

مرحله 49
یک لایه ی جدید ایجاد کرده، آن را به لایه ی ماهیگیر کلیپ کنید. با استفاده از یک قلم موی نرم گرد و رنگ سیاه در پشت و با رنگ سفید بر نواحی مقابل ماهیگیر مطابق شکل رنگ آمیزی کنید. این لایه را به لایه ی ماهیگیر کلیپ کنید.

 

 

مرحله 50
یک لایه ی تنظیمی جدید Hue/Saturation ایجاد کرده و آن را به لایه ی ماهیگیر کلیپ کنید. از تنظیمات زیر برای تغییر ارزش hue ماهیگیر به رنگ قرمز تند استفاده کنید. 

 

 

مرحله 51

یک لایه ی جدید ایجاد کرده، از یک قلم موی گچی برای ایجاد یک خط سیاه عمودی مستقیم از سر قلاب ماهیگیری تا سطح آب، استفاده کنید. یک ماسک لایه به این لایه اضافه کرده و با استفاده از یک قلم موی سیاه رنگ با  Opacity به ارزش 50 درصد در ماسک لایه بخش هایی از قلاب ماهیگیری که در زیر آب قرار دارد را مطابق شکل رسم کنید. 

 

 

مرحله 52

تمامی لایه های مربوط به آب را گروه بندی کرده، گروه را Water نامگذاری کنید. یک ماسک لایه به این گروه اضافه کرده و بخش هایی از نواحی زیرین را مطابق شکل پنهان کنید تا تصویر ظاهری طبیعی تر بخود گیرد. 

 


مرحله 53

یک جفت لایه ی جدید ایجاد کرده و تنظیمات blending mode آنها را به Overlay و Color Dodge تغییر دهید. با یک قلم موی خیلی نازک گرد نرم سفید رنگ در اندازه ی 2 پیکسل بر روی محل اتصال زمین و ناحیه ی مربوط به زیر آب بکشید.

 

 

مرحله 54

فایل مربوط به تصویر پرندگان را باز کنید. آن را انتخاب کرده، کپی و در سند اصلی Paste کنید. پرندگان را مطابق تصویر جایگذاری نمائید. 

 

 

مرحله 55
یک لایه ی جدید ایجاد کرده و قلم موی ابری را به پروژه اضافه کنید. به این منظور مسیر Edit > Presets > Preset Manager را طی کرده یا دوبار بر روی فایل .abr  کلیک کنید. به دلخواه از یکی از قلم موهای موجود برای ایجاد یک لکه ی ابر در ناحیه ی بالایی ماهیگیر استفاده کنید. 

 

 

مرحله 56
یک لایه ی جدید ایجاد کرده و با استفاده از رنگ قهوه ای مایل به قرمز یک جزیره کوچک ایجاد کنید. شما همچنین می توانید برای نشان دادن اثر برخورد موج به جزیره یک لایه ی تنظیمی منحنی یا Hue/Saturation اضافه کنید. 
 

 

مرحله 57
فایل مربوط به نخل را باز کرده، آن را انتخاب نموده، کپی و در سند اصلی Paste کنید. درخت نخل را بر روی جزیره جای داده، لایه ی زیرین را سایه بزنید. یک لایه ی تنظیمی منحنی برای درخت نخل ایجاد کنید تا رنگ سبز آن را کمی افزایش دهید. 
 

 

مرحله 58
یک لایه ی جدید ایجاد نموده و مقداری طناب برای وصل کردن قایق به درخت استفاده کنید. به این منظور می توانید به سادگی از یک قلم موی گچی استاندارد و رنگ سیاه استفاده کنید. 

 

 

مرحله 59
ترکیب کلیدی Ctrl + Shift + Alt + E را بفشارید تا یک لایه ی جدید از تمامی لایه ی آشکار یا غیر پنهان ایجاد شود. از مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur یک فیلتر Gaussian Blur با تنظیمات 20 پیکسل بر لایه اعمال کنید. تنظیمات blending mode لایه را به Soft Light و ارزش Opacity آن را به 39 درصد تغییر دهید. به این ترتیب کنتراست تصویر اندکی افزایش یافته و تصویر حالتی خیالی پیدا می کند. 

 

 

مرحله 60

فایل مربوط به تصویر سحابی را باز کرده، آن را انتخاب، کپی و Paste کنید. تنظیمات blending mode لایه را به Soft Light و ارزش Opacity آن را به 39 درصد تغییر دهید. یک ماسک لایه اضافه کرده و بخش های میانی افکت سحابی را پاک کنید.

 

 

به این ترتیب تصویر نهایی باید مطابق شکل زیر به نظر برسد. امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

 نویسنده : افروز آزادی


سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : مکعب آبی واقع گرایانه ، کار با فتوشاپ ، برنامه فتوشاپ ، فتوشاپ ، تکنیک های فتوشاپ ، ترفندهای فتوشاپ ، مکعب آبی ، واقع گرایانه ، بافت شنی  ، بافت ترک خورده ی زمین ، اسکلت ، تصویر زیر آب ، سطح آب ، قایق ، ماهیگیر ، تصویر ماهی ، کوسه ، غواص ، گیاهان زیر آب ، پرندگان ، مجموعه قلم موی ابری ، درخت نخل ، تصویر سحابی ، ایجاد سند ، Gradient Tool  ، موس  ، brush tool ، میزان opacity ، قلم ، ابزار Pen Tool ، رنگ قهوه ای تیره ، ابزار Free Transform ، منوی کشویی ، Layer Mask  ، Convert To Smart Object ، لایه ،  Desaturate ، Adjustments  ، تنظیمات blending mode ، نرم ، گرد ، تنظیم Hue/Saturation ، گروهTexture ، قلم مو ، Warming Filter ، ایجاد خطوط صاف ، Overlay ، لایه ی تنظیمی منحنی ، ترک ، ماسک لایه ، گروه بندی ، شی هوشمند ، water ، ساخت مکعب آبی ، cube ، آب ، مکعب ، کار با ماسک ها ، realistic water cube  ، ترفندهای پیشرفته فتوشاپ ، تکنیک های پایه فتوشاپ ، قلم مو standard Chalk ، قطعات کوچک سنگ  ، crumbs ، پنل لایه ها ، Soft Light ، حباب ،  Desaturate ، Surface ، رنگ سفید ، رنگ سیاه ، انعطاف پذیر ، موج ، موج آب ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.