فروشگاه اینترنتی نوین پندار
چهارشنبه 24 آذر ماه 95 - (10:53) | تعداد بازدید : 20126

محصول جدید مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق الکترونیک و مخابرات - New VERSION,مهندسی برق الکترونیک،Electronic & Communication Engineering Collection، برق، مهندسی برق، برق الکترونیک، نرم افزار مهندسی برق، مهندسی برق Electronic، Electronic، IDE ، Aldec Active-HDL، Altera Quartus II 10، Altium Designer، AutoTRAX، Caddie ، CadSoft ، Digital Circuit Simulator، Edison ، Elcad ، Aucoplan ، Electronic Design، FPGA ، Franklin ، GerbTool ، Cadence ، IC Master، Keil C51، Keil MDK، MAX+Plus، Simulator، AVR ، MPlab ، Navigator ، PIC Basic، PowerLogic ، Protel ، Programmer ، Protel Advanced، Sonnet ، SynaptiCAD ، TTL Data، WinAVR ، XHDL،  DVD1 ,  , Electronic , IC Master , Keil C51 9.52 , Keil MDK ARM 5.14 , MAX+Plus II 10.2 , Microcontroller Simulator , MikroC PRO AVR 2012 Build 5.60 , MikroC PRO for 8051 v2.2 , MikroC PRO for dsPIC 2012 Build 5.60 , MikroC PRO for PIC32 Build 2.40 , MikroC PRO PIC 2012 Build 5.60 , MPlab Tools 8.63 , NI Circuit Design Suite 14.0.593 , NI LabVIEW 15.0 , PCB Navigator 3.3 , PIC Basic Pro 3.0.6.0 , PIC Basic Pro 3.0.7.1 , PIC Simulator IDE 6.71 , PIC18 Simulator IDE 2.62 , PowerLogic 5.0.1 , Programmer 89C51,52,55 , Protel 99 SE SP6 , Protel Advanced PCB 2.71 , Protel DXP 2004 , Proteus Pro 8.3 SP2 Build 19906 , Sonnet Suite Professional 14.52 , SynaptiCAD Product Suite 20.05 , TTL Data Sheets , WinAVR 2010 , XHDL 3 ,  , Windows Requirement , DVD2 ,   , Electronic , 8051 IDE for Windows , Active HDL 9.2 SP1 , Altera Quartus II 10 , AutoTRAX and Active3D EDA , Caddie V5.2 Pro , Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000 , CadSoft Eagle Professional 7.5.0 , Digital Circuit Simulator , Edison v4 , Elcad & Aucoplan 7.4 , Electrical Function Utility Suite , Electrochemical Cells Pro 2.2 , Electronic Design Studio v1.2A , FPGA Advantage 8.1 , Franklin Advanced Development System , GerbTool v15.0  GerbTool v9.0 R،,Electronic & Communication Collection,8051 IDE for Windows,Active HDL 10.1 x64,Advanced Design System (ADS) 2016.01,Altera Quartus II 10,Altium Designer 16.1.11 Build 255,AutoTRAX and Active3D EDA,AWR Design Environment 10.04.6079,Caddie V5.2 Pro,Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000,CadSoft Eagle Professional 7.6.0,CircuitMaker 2000,Digital Circuit Simulator,Elcad & Aucoplan 7.4,Electrical Function Utility Suite,Electronic Design Studio v1.2A,Electronic WorkBench 5.12,FPGA Advantage 8.1,Franklin Advanced Development System,GerbTool 16.7.6,HFSS 15.0.2 x64,HSPICE J-2014.09 SP2-2,IC Master,Keil ARM 7-9 Cortex-R Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15,Keil C166 7.55,Keil C251 5.57,Keil C51 9.54a,Keil Cortex M Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15,Keil MDK-ARM 5.15,LabVIEW 16.0.0,MAX+Plus II 10.2,Microcontroller Simulator,MikroElektronika Products 2016 Suite,MPLAB Tools 8.90,NI Circuit Design Suite 14.0.593,PIC Basic Pro 3.0.7.1,PIC Simulator IDE 6.71,PIC18 Simulator IDE 2.62,PowerLogic 5.0.1,Programmer 89C51,52,55,Protel 99 SE SP6,Protel Advanced PCB 2.71,Protel DXP 2004,Proteus 8 Professional 8.5 SP0 Build 22067,Pspice 9.2,Sonnet Suite Professional 14.52,SynaptiCAD Product Suite 20.12,TTL Data Sheets,WinAVR 2010,XHDL 3, + Windows Requirement,
مهندسی برق الکترونیک،Electronic & Communication Engineering Collection، برق، مهندسی برق، برق الکترونیک، نرم افزار مهندسی برق، مهندسی برق Electronic، Electronic، IDE ، Aldec Active-HDL، Altera Quartus II 10، Altium Designer، AutoTRAX، Caddie ، CadSoft ، Digital Circuit Simulator، Edison ، Elcad ، Aucoplan ، Electronic Design، FPGA ، Franklin ، GerbTool ، Cadence ، IC Master، Keil C51، Keil MDK، MAX+Plus، Simulator، AVR ، MPlab ، Navigator ، PIC Basic، PowerLogic ، Protel ، Programmer ، Protel Advanced، Sonnet ، SynaptiCAD ، TTL Data، WinAVR ، XHDL،  DVD1 ,  , Electronic , IC Master , Keil C51 9.52 , Keil MDK ARM 5.14 , MAX+Plus II 10.2 , Microcontroller Simulator , MikroC PRO AVR 2012 Build 5.60 , MikroC PRO for 8051 v2.2 , MikroC PRO for dsPIC 2012 Build 5.60 , MikroC PRO for PIC32 Build 2.40 , MikroC PRO PIC 2012 Build 5.60 , MPlab Tools 8.63 , NI Circuit Design Suite 14.0.593 , NI LabVIEW 15.0 , PCB Navigator 3.3 , PIC Basic Pro 3.0.6.0 , PIC Basic Pro 3.0.7.1 , PIC Simulator IDE 6.71 , PIC18 Simulator IDE 2.62 , PowerLogic 5.0.1 , Programmer 89C51,52,55 , Protel 99 SE SP6 , Protel Advanced PCB 2.71 , Protel DXP 2004 , Proteus Pro 8.3 SP2 Build 19906 , Sonnet Suite Professional 14.52 , SynaptiCAD Product Suite 20.05 , TTL Data Sheets , WinAVR 2010 , XHDL 3 ,  , Windows Requirement , DVD2 ,   , Electronic , 8051 IDE for Windows , Active HDL 9.2 SP1 , Altera Quartus II 10 , AutoTRAX and Active3D EDA , Caddie V5.2 Pro , Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000 , CadSoft Eagle Professional 7.5.0 , Digital Circuit Simulator , Edison v4 , Elcad & Aucoplan 7.4 , Electrical Function Utility Suite , Electrochemical Cells Pro 2.2 , Electronic Design Studio v1.2A , FPGA Advantage 8.1 , Franklin Advanced Development System , GerbTool v15.0  GerbTool v9.0 R،,Electronic & Communication Collection,8051 IDE for Windows,Active HDL 10.1 x64,Advanced Design System (ADS) 2016.01,Altera Quartus II 10,Altium Designer 16.1.11 Build 255,AutoTRAX and Active3D EDA,AWR Design Environment 10.04.6079,Caddie V5.2 Pro,Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000,CadSoft Eagle Professional 7.6.0,CircuitMaker 2000,Digital Circuit Simulator,Elcad & Aucoplan 7.4,Electrical Function Utility Suite,Electronic Design Studio v1.2A,Electronic WorkBench 5.12,FPGA Advantage 8.1,Franklin Advanced Development System,GerbTool 16.7.6,HFSS 15.0.2 x64,HSPICE J-2014.09 SP2-2,IC Master,Keil ARM 7-9 Cortex-R Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15,Keil C166 7.55,Keil C251 5.57,Keil C51 9.54a,Keil Cortex M Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15,Keil MDK-ARM 5.15,LabVIEW 16.0.0,MAX+Plus II 10.2,Microcontroller Simulator,MikroElektronika Products 2016 Suite,MPLAB Tools 8.90,NI Circuit Design Suite 14.0.593,PIC Basic Pro 3.0.7.1,PIC Simulator IDE 6.71,PIC18 Simulator IDE 2.62,PowerLogic 5.0.1,Programmer 89C51,52,55,Protel 99 SE SP6,Protel Advanced PCB 2.71,Protel DXP 2004,Proteus 8 Professional 8.5 SP0 Build 22067,Pspice 9.2,Sonnet Suite Professional 14.52,SynaptiCAD Product Suite 20.12,TTL Data Sheets,WinAVR 2010,XHDL 3, + Windows Requirement,

 

محصول جدید مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق الکترونیک و مخابرات - New VERSION را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

ویژگی های مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق الکترونیک و مخابرات :

 

>> مجموعه ای از بهترین نرم افزارهای برق الکترونیک و مخابرات

>> اتوران اختصاصی

>> راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی

 

برخی عناوین موجود در این مجموعه:

Electronic & Communication Collection
8051 IDE for Windows
Active HDL 10.1 x64
Advanced Design System (ADS) 2016.01
Altera Quartus II 10
Altium Designer 16.1.11 Build 255
AutoTRAX and Active3D EDA
Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000
CadSoft Eagle Professional 7.6.0
CircuitMaker 2000
Digital Circuit Simulator
Franklin Advanced Development System
HFSS 15.0.2 x64
HSPICE J-2014.09 SP2-2
IC Master
Keil C166 7.55
Microcontroller Simulator
PowerLogic 5.0.1
Programmer 89C51,52,55
Protel 99 SE SP6
Protel Advanced PCB 2.71
Protel DXP 2004
Proteus 8 Professional 8.5 SP0 Build 22067
Pspice 9.2

XHDL 3
Windows Requirement + 

و...

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : مهندسی برق الکترونیک ، Electronic & Communication Engineering Collection ،  برق ،  مهندسی برق ،  برق الکترونیک ،  نرم افزار مهندسی برق ،  مهندسی برق Electronic ،  Electronic ،  IDE  ،  Aldec Active-HDL ،  Altera Quartus II 10 ،  Altium Designer ،  AutoTRAX ،  Caddie  ،  CadSoft  ،  Digital Circuit Simulator ،  Edison  ،  Elcad  ،  Aucoplan  ،  Electronic Design ،  FPGA  ،  Franklin  ،  GerbTool  ،  Cadence  ،  IC Master ،  Keil C51 ،  Keil MDK ،  MAX+Plus ،  Simulator ،  AVR  ،  MPlab  ،  Navigator  ،  PIC Basic ،  PowerLogic  ،  Protel  ،  Programmer  ،  Protel Advanced ،  Sonnet  ،  SynaptiCAD  ،  TTL Data ،  WinAVR  ،  XHDL ،  DVD1  ،   ،  Electronic  ،  IC Master  ،  Keil C51 9.52  ،  Keil MDK ARM 5.14  ،  MAX+Plus II 10.2  ،  Microcontroller Simulator  ،  MikroC PRO AVR 2012 Build 5.60  ،  MikroC PRO for 8051 v2.2  ،  MikroC PRO for dsPIC 2012 Build 5.60  ،  MikroC PRO for PIC32 Build 2.40  ،  MikroC PRO PIC 2012 Build 5.60  ،  MPlab Tools 8.63  ،  NI Circuit Design Suite 14.0.593  ،  NI LabVIEW 15.0  ،  PCB Navigator 3.3  ،  PIC Basic Pro 3.0.6.0  ،  PIC Basic Pro 3.0.7.1  ،  PIC Simulator IDE 6.71  ،  PIC18 Simulator IDE 2.62  ،  PowerLogic 5.0.1  ،  Programmer 89C51 ، 52 ، 55  ،  Protel 99 SE SP6  ،  Protel Advanced PCB 2.71  ،  Protel DXP 2004  ،  Proteus Pro 8.3 SP2 Build 19906  ،  Sonnet Suite Professional 14.52  ،  SynaptiCAD Product Suite 20.05  ،  TTL Data Sheets  ،  WinAVR 2010  ،  XHDL 3  ،   ،  Windows Requirement  ،  DVD2  ،   ،  Electronic  ،  8051 IDE for Windows  ،  Active HDL 9.2 SP1  ،  Altera Quartus II 10  ،  AutoTRAX and Active3D EDA  ،  Caddie V5.2 Pro  ،  Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000  ،  CadSoft Eagle Professional 7.5.0  ،  Digital Circuit Simulator  ،  Edison v4  ،  Elcad & Aucoplan 7.4  ،  Electrical Function Utility Suite  ،  Electrochemical Cells Pro 2.2  ،  Electronic Design Studio v1.2A  ،  FPGA Advantage 8.1  ،  Franklin Advanced Development System  ،  GerbTool v15.0 GerbTool v9.0 R ، Electronic & Communication Collection ، 8051 IDE for Windows ، Active HDL 10.1 x64 ، Advanced Design System (ADS) 2016.01 ، Altera Quartus II 10 ، Altium Designer 16.1.11 Build 255 ، AutoTRAX and Active3D EDA ، AWR Design Environment 10.04.6079 ، Caddie V5.2 Pro ، Cadence OrCAD and Allegro Incl ADW 17.00.000 ، CadSoft Eagle Professional 7.6.0 ، CircuitMaker 2000 ، Digital Circuit Simulator ، Elcad & Aucoplan 7.4 ، Electrical Function Utility Suite ، Electronic Design Studio v1.2A ، Electronic WorkBench 5.12 ، FPGA Advantage 8.1 ، Franklin Advanced Development System ، GerbTool 16.7.6 ، HFSS 15.0.2 x64 ، HSPICE J-2014.09 SP2-2 ، IC Master ، Keil ARM 7-9 Cortex-R Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15 ، Keil C166 7.55 ، Keil C251 5.57 ، Keil C51 9.54a ، Keil Cortex M Legacy Device Support for MDK-ARM 5.15 ، Keil MDK-ARM 5.15 ، LabVIEW 16.0.0 ، MAX+Plus II 10.2 ، Microcontroller Simulator ، MikroElektronika Products 2016 Suite ، MPLAB Tools 8.90 ، NI Circuit Design Suite 14.0.593 ، PIC Basic Pro 3.0.7.1 ، PIC Simulator IDE 6.71 ، PIC18 Simulator IDE 2.62 ، PowerLogic 5.0.1 ، Programmer 89C51 ، 52 ، 55 ، Protel 99 SE SP6 ، Protel Advanced PCB 2.71 ، Protel DXP 2004 ، Proteus 8 Professional 8.5 SP0 Build 22067 ، Pspice 9.2 ، Sonnet Suite Professional 14.52 ، SynaptiCAD Product Suite 20.12 ، TTL Data Sheets ، WinAVR 2010 ، XHDL 3 ،  + Windows Requirement ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.