فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 20 دی ماه 95 - (16:55) | تعداد بازدید : 14095

محصول جدید آموزش جامع Minitab,آموزش جامع Minitab,Minitab, آموزش,فایل های تمرینی,Minitab  ،مجموعه مینی تب ,8 ساعت آموزش،آموزش مینی تب،شروع کار با MiniTab,معرفی MiniTab,آشنایی با منوها ,باز کردن پروژه, تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نمودار,نمودار ساده ,Individual Plot,Histogram,Scatter Plot,Layout,دستیار نمودار,Graphical Summary, آمار توصیفی,نمایش آمار توصیفی,اعداد تصادفی,اعداد تصادفی با توزیع گسسته,توزیع دو جمله ای,Bar Chart,Inverse,چارک,سطح اطمینان دو طرفه,اندازه نمونه برای Error مشخص,سطح اطمینان یک طرفه روی میانگین,سطح اطمینان روی میانگین با اندازه بزرگ,سطح اطمینان روی میانگین با واریانس مجهول,سطح اطمینان روی واریانس,سطح اطمینان روی نسبت جامعه,آزمون فرض میانگین با نمونه های بزرگ,آزمون فرض میانگین با نمونه های کوچک واریانس معلوم,آزمون فرض میانگین با نمونه های کوچک با واریانس مجهول,آزمون فرض واریانس,آزمون فرض نسبت جامعه,آزمون فرض میانگین دو جامعه حالت برابری واریانس,آزمون فرض میانگین دو جامعه حالت نابرابری واریانس,تست فرضیه برای نسبت بین دو واریانس,دستیار تست فرضیه برای نسبت بین دو واریانس,آزمون زوجی,دستیار آزمون زوجی,تبدیل داده های غیر نرمال به نرمال,دستیار  MiniTabبرای آزمون فرض میانگین تک نمونه ای,آزمون نسبت دو جامعه,رگرسیون ساده,نمودار باقی مانده ها,رگرسیون غیرخطی,رگرسیون لجستیک دوتایی,دستیار  MiniTabبرای رگرسیون,رگرسیون چند متغیره ,شایستگی مدل (تجزیه تحلیل باقی مانده ها),شایستگی مدل (فاصله کوک برای مشاهدات با نفوذ),مدل رگرسیون چند جمله ای,متغیر مجازی (کیفی),انتخاب متغیر (روش مبنی بر همه رگرسیون های ممکن),چند هم خطی,دستیار رگرسیون چند متغیره,تست برازندگی (پواسون),تست های جدول توافقی,دستیار تست های جدول توافقی,نمونه گیری, کنترل کیفیت,نمودارهای کنترل Xbar And R,نمودار کنترل Xbar And S,نمودارهای کنترل برای مشاهدات انفرادی,نمودار کنترل برای نسبت اقلام نامنطبق,نمودار کنترل برای تعداد اقلام نامنطبق,نمودار کنترل برای نقص ها,نمودار کنترل برای متوسط تعداد نقص ها,دستیار  MiniTabبرای نمودار کنترل Xbar ,R ,S And I-MR,نمودار کنترل میانگین متحرک,نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی,نمودار کنترل CUSUM, مقدمه ای برای برنامه نویسی,فعال کردن دستورات تایپی,تکرار مجدد دستورات,تولید فایل Exec ،استفاده از Report Pad برای نوشتن گزارش ,آموزش کار با Report Pad,انتقال به Word و PowerPoint، آماده کردن یک کار برگ,آماده کردن یک کار برگ, سفارشی کردن قابلیت ها,سفارشی کردن نمودار,سفارشی کردن Toolbars,کلیدهای میانبر, سری زمانی,ترسیم سری زمانی,ترسیم سری زمانی به صورت گروهی,آنالیز روند,میانگین متحرک,هموار سازی یگانه,هموار سازی دوگانه,ACF,PCF,ARIMA,Winter,
آموزش جامع Minitab,Minitab, آموزش,فایل های تمرینی,Minitab  ،مجموعه مینی تب ,8 ساعت آموزش،آموزش مینی تب،شروع کار با MiniTab,معرفی MiniTab,آشنایی با منوها ,باز کردن پروژه, تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نمودار,نمودار ساده ,Individual Plot,Histogram,Scatter Plot,Layout,دستیار نمودار,Graphical Summary, آمار توصیفی,نمایش آمار توصیفی,اعداد تصادفی,اعداد تصادفی با توزیع گسسته,توزیع دو جمله ای,Bar Chart,Inverse,چارک,سطح اطمینان دو طرفه,اندازه نمونه برای Error مشخص,سطح اطمینان یک طرفه روی میانگین,سطح اطمینان روی میانگین با اندازه بزرگ,سطح اطمینان روی میانگین با واریانس مجهول,سطح اطمینان روی واریانس,سطح اطمینان روی نسبت جامعه,آزمون فرض میانگین با نمونه های بزرگ,آزمون فرض میانگین با نمونه های کوچک واریانس معلوم,آزمون فرض میانگین با نمونه های کوچک با واریانس مجهول,آزمون فرض واریانس,آزمون فرض نسبت جامعه,آزمون فرض میانگین دو جامعه حالت برابری واریانس,آزمون فرض میانگین دو جامعه حالت نابرابری واریانس,تست فرضیه برای نسبت بین دو واریانس,دستیار تست فرضیه برای نسبت بین دو واریانس,آزمون زوجی,دستیار آزمون زوجی,تبدیل داده های غیر نرمال به نرمال,دستیار  MiniTabبرای آزمون فرض میانگین تک نمونه ای,آزمون نسبت دو جامعه,رگرسیون ساده,نمودار باقی مانده ها,رگرسیون غیرخطی,رگرسیون لجستیک دوتایی,دستیار  MiniTabبرای رگرسیون,رگرسیون چند متغیره ,شایستگی مدل (تجزیه تحلیل باقی مانده ها),شایستگی مدل (فاصله کوک برای مشاهدات با نفوذ),مدل رگرسیون چند جمله ای,متغیر مجازی (کیفی),انتخاب متغیر (روش مبنی بر همه رگرسیون های ممکن),چند هم خطی,دستیار رگرسیون چند متغیره,تست برازندگی (پواسون),تست های جدول توافقی,دستیار تست های جدول توافقی,نمونه گیری, کنترل کیفیت,نمودارهای کنترل Xbar And R,نمودار کنترل Xbar And S,نمودارهای کنترل برای مشاهدات انفرادی,نمودار کنترل برای نسبت اقلام نامنطبق,نمودار کنترل برای تعداد اقلام نامنطبق,نمودار کنترل برای نقص ها,نمودار کنترل برای متوسط تعداد نقص ها,دستیار  MiniTabبرای نمودار کنترل Xbar ,R ,S And I-MR,نمودار کنترل میانگین متحرک,نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی,نمودار کنترل CUSUM, مقدمه ای برای برنامه نویسی,فعال کردن دستورات تایپی,تکرار مجدد دستورات,تولید فایل Exec ،استفاده از Report Pad برای نوشتن گزارش ,آموزش کار با Report Pad,انتقال به Word و PowerPoint، آماده کردن یک کار برگ,آماده کردن یک کار برگ, سفارشی کردن قابلیت ها,سفارشی کردن نمودار,سفارشی کردن Toolbars,کلیدهای میانبر, سری زمانی,ترسیم سری زمانی,ترسیم سری زمانی به صورت گروهی,آنالیز روند,میانگین متحرک,هموار سازی یگانه,هموار سازی دوگانه,ACF,PCF,ARIMA,Winter,

 

محصول جدید آموزش جامع Minitab را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

ویژگی های مجموعه آموزش جامع Minitab :

 

>> بیش از 8 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> همراه با نرم افزار Minitab

>> همراه با فایل های تمرینی

 

سرفصل های مطالب مجموعه آموزشی Minitab:

 

فصل اول : شروع کار با MiniTab

فصل دوم : تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نمودار

فصل سوم : آمار توصیفی

فصل چهارم : کنترل کیفیت

فصل پنجم : مقدمه ای برای برنامه نویسی

فصل ششم : استفاده از Report Pad برای نوشتن گزارش

فصل هفتم : آماده کردن یک کار برگ

فصل هشتم : سفارشی کردن قابلیت ها

فصل نهم : سری زمانی

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع Minitab ، Minitab ،  آموزش ، فایل های تمرینی ، Minitab  ، مجموعه مینی تب  ، 8 ساعت آموزش ، آموزش مینی تب ، شروع کار با MiniTab ، معرفی MiniTab ، آشنایی با منوها  ، باز کردن پروژه ،  تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نمودار ، نمودار ساده  ، Individual Plot ، Histogram ، Scatter Plot ، Layout ، دستیار نمودار ، Graphical Summary ،  آمار توصیفی ، نمایش آمار توصیفی ، اعداد تصادفی ، اعداد تصادفی با توزیع گسسته ، توزیع دو جمله ای ، Bar Chart ، Inverse ، چارک ، سطح اطمینان دو طرفه ، اندازه نمونه برای Error مشخص ، سطح اطمینان یک طرفه روی میانگین ، سطح اطمینان روی میانگین با اندازه بزرگ ، سطح اطمینان روی میانگین با واریانس مجهول ، سطح اطمینان روی واریانس ، سطح اطمینان روی نسبت جامعه ، آزمون فرض میانگین با نمونه های بزرگ ، آزمون فرض میانگین با نمونه های کوچک واریانس معلوم ، آزمون فرض میانگین با نمونه های کوچک با واریانس مجهول ، آزمون فرض واریانس ، آزمون فرض نسبت جامعه ، آزمون فرض میانگین دو جامعه حالت برابری واریانس ، آزمون فرض میانگین دو جامعه حالت نابرابری واریانس ، تست فرضیه برای نسبت بین دو واریانس ، دستیار تست فرضیه برای نسبت بین دو واریانس ، آزمون زوجی ، دستیار آزمون زوجی ، تبدیل داده های غیر نرمال به نرمال ، دستیار MiniTabبرای آزمون فرض میانگین تک نمونه ای ، آزمون نسبت دو جامعه ، رگرسیون ساده ، نمودار باقی مانده ها ، رگرسیون غیرخطی ، رگرسیون لجستیک دوتایی ، دستیار MiniTabبرای رگرسیون ، رگرسیون چند متغیره  ، شایستگی مدل (تجزیه تحلیل باقی مانده ها) ، شایستگی مدل (فاصله کوک برای مشاهدات با نفوذ) ، مدل رگرسیون چند جمله ای ، متغیر مجازی (کیفی) ، انتخاب متغیر (روش مبنی بر همه رگرسیون های ممکن) ، چند هم خطی ، دستیار رگرسیون چند متغیره ، تست برازندگی (پواسون) ، تست های جدول توافقی ، دستیار تست های جدول توافقی ، نمونه گیری ،  کنترل کیفیت ، نمودارهای کنترل Xbar And R ، نمودار کنترل Xbar And S ، نمودارهای کنترل برای مشاهدات انفرادی ، نمودار کنترل برای نسبت اقلام نامنطبق ، نمودار کنترل برای تعداد اقلام نامنطبق ، نمودار کنترل برای نقص ها ، نمودار کنترل برای متوسط تعداد نقص ها ، دستیار MiniTabبرای نمودار کنترل Xbar  ، R  ، S And I-MR ، نمودار کنترل میانگین متحرک ، نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ، نمودار کنترل CUSUM ،  مقدمه ای برای برنامه نویسی ، فعال کردن دستورات تایپی ، تکرار مجدد دستورات ، تولید فایل Exec  ، استفاده از Report Pad برای نوشتن گزارش  ، آموزش کار با Report Pad ، انتقال به Word و PowerPoint ،  آماده کردن یک کار برگ ، آماده کردن یک کار برگ ،  سفارشی کردن قابلیت ها ، سفارشی کردن نمودار ، سفارشی کردن Toolbars ، کلیدهای میانبر ،  سری زمانی ، ترسیم سری زمانی ، ترسیم سری زمانی به صورت گروهی ، آنالیز روند ، میانگین متحرک ، هموار سازی یگانه ، هموار سازی دوگانه ، ACF ، PCF ، ARIMA ، Winter ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.