فروشگاه اینترنتی نوین پندار
يكشنبه 20 فروردین ماه 96 - (10:22) | تعداد بازدید : 3770

آموزش کاربردی مکالمات تجاری به زبان انگلیسی (بخش سوم و آخر),مکالمات تجاری به زبان انگلیسی،اصطلاحات تجاری،دانش،دانش لازم برای مکالمه،موقعیت های رسمی،زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی،آموزش مکالمات تجاری،تخصص، مهارت،وضعیت آب و هوا ،احوالپرسی،مشکلات سلامتی و خانوادگی، شایعات، بحث های سیاسی، جک های روز،journey،humid ،flightپایان گفتگوی کوتاه،خوش آمدگویی ،subject، معارفه،unfamiliar faces،خوش آمد گویی صمیمانه،mind ،business،مسئولیت جلسه،participant،welcoming ،موضوع مورد بحث،concern،اهداف جلسه،topic،شروع گفتگو،agenda،جلسات کاری،discuss ،feedback, comments, your opinion, your views, suggestions, ideas،مکالمات زبان،زبان تجاری،کار تجاری،برنامه،اصطلاحات کاری در تجارت،تجارت به زبان انگلیسی،مکالمه،زبان،زبان خارجه،موافقت کردن،مخالفت کردن،رای گیری ،خلاصه کردن ،نتیجه گیری نهایی،اعلام پایان جلسه،پیگیری جلسه،یادآوری،درخواست مطرح کردن سوال،تشکر و قدردانی از حضور در جلسه

مکالمات تجاری به زبان انگلیسی،اصطلاحات تجاری،دانش،دانش لازم برای مکالمه،موقعیت های رسمی،زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی،آموزش مکالمات تجاری،تخصص، مهارت،وضعیت آب و هوا ،احوالپرسی،مشکلات سلامتی و خانوادگی، شایعات، بحث های سیاسی، جک های روز،journey،humid ،flightپایان گفتگوی کوتاه،خوش آمدگویی ،subject، معارفه،unfamiliar faces،خوش آمد گویی صمیمانه،mind ،business،مسئولیت جلسه،participant،welcoming ،موضوع مورد بحث،concern،اهداف جلسه،topic،شروع گفتگو،agenda،جلسات کاری،discuss ،feedback, comments, your opinion, your views, suggestions, ideas،مکالمات زبان،زبان تجاری،کار تجاری،برنامه،اصطلاحات کاری در تجارت،تجارت به زبان انگلیسی،مکالمه،زبان،زبان خارجه،موافقت کردن،مخالفت کردن،رای گیری ،خلاصه کردن ،نتیجه گیری نهایی،اعلام پایان جلسه،پیگیری جلسه،یادآوری،درخواست مطرح کردن سوال،تشکر و قدردانی از حضور در جلسه

آموزش کاربردی مکالمات تجاری به زبان انگلیسی (بخش اول)

 آموزش کاربردی مکالمات تجاری به زبان انگلیسی (بخش دوم)

 

 

پیش از گفتیم که نحوه ی بیان شما و میزان آشنایی شما با ادبیات تجاری تا چه حد می تواند در پیشبرد روابط و کارتان تاثیر داشته باشد. در ادامه قصد داریم شماری دیگر از اصطلاحات کاربردی را برای هرچه بهتر پیش بردن جلسات کاری با شما در میان بگذاریم.

با ما همراه باشید. 

موافقت کردن


I totally agree with you.
Exactly!
Good point!
That's just the way I feel.
I have to agree with...
 (That’s/ You’re) exactly right./ Exactly!
(You are/ That’s) absolutely right!/ Absolutely!
I feel exactly the same way./ I feel just the same way.
You might be right./ You could be right./ You may be right.
I suppose you’re right./ I guess you’re right.

 

مخالفت کردن

 

 Unfortunately, I see it differently.
Up to a point I agree with you, but...
I'm afraid, I can't agree
(I’m afraid) I have to disagree.
(I’m afraid) I don’t really agree.
I’m not sure that I agree.
I mostly agree, but…
(That’s a) good point, but…
I feel almost the same way, but…

 

رای گیری 
برای برگزاری یک جلسه کارا و روان، باید قوانینی پایه ای تنظیم کنید. قوانین رایج شامل این موارد هستند: اجازه دادن به همه شرکت کنندگان برای ارایه نقطه نظراتشان، اتمام جلسه در موعد مقرر، اجتناب از انجام مکالمات جانبی، ارسال ایمیل یا تماس های تلفنی در حین برگزاری جلسه، مخصوصا هنگامی که کسی در حال صحبت کردن برای جمع است. همچنین در جلسات موفق، هدف گروه دستیابی به اتفاق نظر است و در صورت عدم توافق حضار، می توان از روش رای گیری استفاده کرد.
بنابراین سعی کنید در فواصل معین، رای گیری هایی از مخالفان و موافقان انجام دهید تا نظر هر یک از شرکت کنندگان را بفهمید. این کار به شما دیدگاهی سریع از مواردی می دهد که افراد باید برای به توافق رسیدن پیرامون آن تلاش کنند. وقتی به توافق رسیدید، تصمیمات گروه را به گام هایی مشخص تقسیم کنید و افرادی را انتخاب کنید که به آن ها بپردازند. 

All in favour?
All opposed?
Can we have a show of hands?
Can we put this to the vote?
Are we in agreement on this?

 

خلاصه کردن و نتیجه گیری نهایی


To sum up...
To summarize... 
Right, let's sum up, shall we?
Let's summarize briefly what we've looked at... 
If I can just sum up the main points... 
Finally, let me remind you of some of the issues we've covered...
To conclude...
In conclusion...
In short...
So, to remind you of what I’ve covered in this talk,
Unfortunately, I seem to have run out of time, so I’ll conclude very briefly by saying that …
I'd like now to recap...
In summary...
The conclusion is ...
So, we've decided to . . .
We're going to . . . (then)
Can you summarize the main points for me please?
So what would you say are the main / actionable points here?

 

اعلام پایان جلسه
ساعت در جلسات از همه چیز مهم تر است. به خاطر احترام به پایبندی و بزرگ منشی همه افراد حاضر، جلسه نباید بیش از زمان اعلام شده طول بکشد، به خصوص جلساتی که به طور منظم تشکیل می شود. اگر جلسه تماما صرف یک موضوع می شود و به نتیجه ای نمی رسد، کار را به جلسه دیگر موکول کنید. اگر باید جلسه با اتخاذ یک تصمیم یا اقدام به پایان برسد، باید بر همین اساس زمان بندی شود و پیش از آغاز جلسه، به همه شرکت کنندگان بگویید جلسه تا زمان نتیجه گیری لازم ادامه خواهد یافت. اما در نهایت زمانی که جلسه به پایان می رسد می توانید با استفاده از عبارات زیر این قضیه را اعلام نمائید. 


That's all for today.
That's it then. (غیر رسمی)
The meeting is adjourned. (بشدت رسمی)
It looks like we've run out of time, so I guess we'll finish here.
I think we've covered everything on the list.
I guess that will be all for today.
Well, look at that...we've finished ahead of schedule for once.
If no one has anything else to add, then I think we'll wrap this up.
I'm afraid we're going to have to cut this meeting short. I've just been informed of a problem that needs my immediate attention.

 

پیگیری جلسه
برای پیگیری های بعدی جلسه ی فعلی و ارتباطات آتی برای دنبال کردن نتایج جلسه می توانید عبارات زیر را بیان کنید. 


I'll give you a call.
I'll send you an e-mail.
I'll put a packet in the mail for you.
We'll send out that information right away.
I'll have my secretary schedule an appointment.
Could you send me a brochure/some more information?
Could I contact you by e-mail/at your office?
How do I get in touch with you?
How can I reach/contact you?
Here's my e-mail/office number.
Let's keep in touch by e-mail.
We'll be in touch.
Call me if you have any questions.
We'll meet again on the first of next month.
Next time we meet I'll be sure to have those contacts for you.
If anyone has any questions about anything we discussed today, feel free to send me an e-mail.
The minutes from today's meeting will be posted as of tomorrow afternoon.
I'll send out a group e-mail with the voting results.

یادآوری


Oh, before you leave, please make sure to sign the attendance sheet.
I almost forgot to mention that …
Don't forget to …
If I didn't already say this, please remember to …
Please take all of your papers with you.

 

درخواست مطرح کردن سوال


I’m happy to answer any queries/ questions.
Does anyone have any questions or comments?
Please feel free to ask questions.
If you would like me to elaborate on any point, please ask.
Would you like to ask any questions?
Any questions?

 

تشکر و قدردانی از حضور در جلسه


Thanks, that was very useful. / Thanks, that was very productive.
Thanks for (all) your (great) contributions/ ideas. (They were very helpful).
Thanks for making the time to meet us. / Thanks for taking the time to meet us.
Thanks for inviting us.
It was great to see you (again).
It was (so) nice to (finally) meet you.
Have a good weekend/ a good trip/ a good time/ a safe journey.


نویسنده : افروز آزادی


::تبلیغات

کلید واژه ها : مکالمات تجاری به زبان انگلیسی ، اصطلاحات تجاری ، دانش ، دانش لازم برای مکالمه ، موقعیت های رسمی ، زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش مکالمات تجاری ، تخصص ،  مهارت ، وضعیت آب و هوا  ، احوالپرسی ، مشکلات سلامتی و خانوادگی ،  شایعات ،  بحث های سیاسی ،  جک های روز ، journey ، humid  ، flightپایان گفتگوی کوتاه ، خوش آمدگویی  ، subject ،  معارفه ، unfamiliar faces ، خوش آمد گویی صمیمانه ، mind  ، business ، مسئولیت جلسه ، participant ، welcoming  ، موضوع مورد بحث ، concern ، اهداف جلسه ، topic ، شروع گفتگو ، agenda ، جلسات کاری ، discuss  ، feedback ،  comments ،  your opinion ،  your views ،  suggestions ،  ideas ، مکالمات زبان ، زبان تجاری ، کار تجاری ، برنامه ، اصطلاحات کاری در تجارت ، تجارت به زبان انگلیسی ، مکالمه ، زبان ، زبان خارجه ، موافقت کردن ، مخالفت کردن ، رای گیری  ، خلاصه کردن  ، نتیجه گیری نهایی ، اعلام پایان جلسه ، پیگیری جلسه ، یادآوری ، درخواست مطرح کردن سوال ، تشکر و قدردانی از حضور در جلسه  ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.