فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 96 - (16:37) | تعداد بازدید : 7473

محصول جدید MATLAB Ver.R2017a 64Bit,MATLAB Ver.R2017a 64Bit ، نرم افزار کاربردی مطلب ، مطلب ، مطلب 2017 ، آخرین نسخه نرم افزار متلب ، متلب 2017 ، نرم افزار Matlab ، راهنمای نصب نرم افزار Matlab ، کتاب اکترونیک Matlab ، آموزش نرم افزار Matlab ، راهنمای نرم افزار Matlab ، اتوران نرم افزار Matlab ، نرم افزار کاربردی متلب 2017a ، نرم افزار Matlab ، نرم افزار متلب ، رسم نمودار ، زبان محاسبات ، نمودار پیشرفته ، رسم نمودار پیشرفته ، ماتریس ، معادلات دیفرانسیل ، گراف ، محاسبات علمی ، محاسبات مهندسی ، طراحی فیلتر ، طراحی سیستم‌های مخابراتی ، رگرسیون غیر خطی ، شبکه‌های عصبی ، منطق فازی ، جبر خطیT ، زبان سطح بالا ، محاسبات فنی ، تخصصی .محیطی ، مدیریت کدها ، فایل ها ، داده ها ، طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی ، جبر خطی ، آمار ، تجزیه و تحلیل فوریه ، فیلترکردن ، بهینه سازی ، یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی ، A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users ، A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming ، Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB ، Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications ، An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB ، Contemporary Communication Systems using Matlab ، Computational Statistics Handbook with MATLAB ، Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling ، Digital Signal and Image Processing Using MATLAB ، Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications ، Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB ، Embedded Control Systems in C ، C++ Using MATLAB ، Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB ، Engineering and Scientific Computations Using MATLAB ، Introduction to Simulink with Engineering Applications ، Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB ، Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets ، Numerical Methods in Engineering with MATLAB ، Optical Scanning Holography with MATLAB ، Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB ، Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab ، Radar Systems Analysis and Design Using MatLab ، Scientific Computing with Matlab and Octave ، Solving ODEs with Matlab Instructors Manual ، Adaptive Filtering Primer with MATLAB ، Antenna and EM Modeling with MATLAB ، Applied Numerical Methods Using MATLAB ، Basics of MATLAB and Beyond ، Biosignal and Biomedical Image Processing ، Business Economics & Finance with Matlab ، Circuit Analysis II with MATLAB ، Digital Image Processing Using Matlab ، Digital Signal Processing ، Digital Signal Processing Using Matlab ، Environmental Modeling Using MATLAB ، Essential MATLAB for Engineers and Scientists ، Exploratory Data Analysis with MATLAB ، Fundamentals of Electromagnetics with Matlab ، Robust Control Design with Matlab ، Introduction to Fuzzy Logic using MatLab ، Introduction to MATLAB ، MATLAB Programming ، MATLAB Recipes for Earth Sciences ، Mechanics of Composite Materials with MATLAB ، Numerical Computing with MATLAB ، Numerical Analysis Using MATLAB and Excel ، Spectral Methods in MATLAB ، Solving ODEs with MATLAB ،
MATLAB Ver.R2017a 64Bit ، نرم افزار کاربردی مطلب ، مطلب ، مطلب 2017 ، آخرین نسخه نرم افزار متلب ، متلب 2017 ، نرم افزار Matlab ، راهنمای نصب نرم افزار Matlab ، کتاب اکترونیک Matlab ، آموزش نرم افزار Matlab ، راهنمای نرم افزار Matlab ، اتوران نرم افزار Matlab ، نرم افزار کاربردی متلب 2017a ، نرم افزار Matlab ، نرم افزار متلب ، رسم نمودار ، زبان محاسبات ، نمودار پیشرفته ، رسم نمودار پیشرفته ، ماتریس ، معادلات دیفرانسیل ، گراف ، محاسبات علمی ، محاسبات مهندسی ، طراحی فیلتر ، طراحی سیستم‌های مخابراتی ، رگرسیون غیر خطی ، شبکه‌های عصبی ، منطق فازی ، جبر خطیT ، زبان سطح بالا ، محاسبات فنی ، تخصصی .محیطی ، مدیریت کدها ، فایل ها ، داده ها ، طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی ، جبر خطی ، آمار ، تجزیه و تحلیل فوریه ، فیلترکردن ، بهینه سازی ، یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی ، A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users ، A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming ، Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB ، Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications ، An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB ، Contemporary Communication Systems using Matlab ، Computational Statistics Handbook with MATLAB ، Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling ، Digital Signal and Image Processing Using MATLAB ، Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications ، Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB ، Embedded Control Systems in C ، C++ Using MATLAB ، Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB ، Engineering and Scientific Computations Using MATLAB ، Introduction to Simulink with Engineering Applications ، Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB ، Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets ، Numerical Methods in Engineering with MATLAB ، Optical Scanning Holography with MATLAB ، Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB ، Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab ، Radar Systems Analysis and Design Using MatLab ، Scientific Computing with Matlab and Octave ، Solving ODEs with Matlab Instructors Manual ، Adaptive Filtering Primer with MATLAB ، Antenna and EM Modeling with MATLAB ، Applied Numerical Methods Using MATLAB ، Basics of MATLAB and Beyond ، Biosignal and Biomedical Image Processing ، Business Economics & Finance with Matlab ، Circuit Analysis II with MATLAB ، Digital Image Processing Using Matlab ، Digital Signal Processing ، Digital Signal Processing Using Matlab ، Environmental Modeling Using MATLAB ، Essential MATLAB for Engineers and Scientists ، Exploratory Data Analysis with MATLAB ، Fundamentals of Electromagnetics with Matlab ، Robust Control Design with Matlab ، Introduction to Fuzzy Logic using MatLab ، Introduction to MATLAB ، MATLAB Programming ، MATLAB Recipes for Earth Sciences ، Mechanics of Composite Materials with MATLAB ، Numerical Computing with MATLAB ، Numerical Analysis Using MATLAB and Excel ، Spectral Methods in MATLAB ، Solving ODEs with MATLAB ،


محصول جدید MATLAB Ver.R2017a 64Bit را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.


لیست E-book :

 A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users 

Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB 

Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications 

An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB 

Applied Numerical Methods Using MATLAB 

Basics of MATLAB and Beyond 

Biosignal and Biomedical Image Processing 

Business Economics & Finance with Matlab 

Circuit Analysis II with MATLAB 

Computational Statistics Handbook with MATLAB 

Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling 

Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications 

Engineering and Scientific Computations Using MATLAB

Essential MATLAB for Engineers and Scientists

Introduction to Simulink with Engineering Applications 

Mechanics of Composite Materials with MATLAB 

Numerical Analysis Using MATLAB and Excel 

Optical Scanning Holography with MATLAB 

Robust Control Design with Matlab 

Scientific Computing with Matlab and Octave 

Solving ODEs with Matlab Instructors Manual 

& ...

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : MATLAB Ver.R2017a 64Bit  ،  نرم افزار کاربردی مطلب  ،  مطلب  ،  مطلب 2017  ،  آخرین نسخه نرم افزار متلب  ،  متلب 2017  ،  نرم افزار Matlab  ،  راهنمای نصب نرم افزار Matlab  ،  کتاب اکترونیک Matlab  ،  آموزش نرم افزار Matlab  ،  راهنمای نرم افزار Matlab  ،  اتوران نرم افزار Matlab  ،  نرم افزار کاربردی متلب 2017a  ،  نرم افزار Matlab  ،  نرم افزار متلب  ،  رسم نمودار  ،  زبان محاسبات  ،  نمودار پیشرفته  ،  رسم نمودار پیشرفته  ،  ماتریس  ،  معادلات دیفرانسیل  ،  گراف  ،  محاسبات علمی  ،  محاسبات مهندسی  ،  طراحی فیلتر  ،  طراحی سیستم‌های مخابراتی  ،  رگرسیون غیر خطی  ،  شبکه‌های عصبی  ،  منطق فازی  ،  جبر خطیT  ،  زبان سطح بالا  ،  محاسبات فنی  ،  تخصصی .محیطی  ،  مدیریت کدها  ،  فایل ها  ،  داده ها  ،  طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی  ،  جبر خطی  ،  آمار  ،  تجزیه و تحلیل فوریه  ،  فیلترکردن  ،  بهینه سازی  ،  یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی  ،  A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users  ،  A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming  ،  Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB  ،  Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications  ،  An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB  ،  Contemporary Communication Systems using Matlab  ،  Computational Statistics Handbook with MATLAB  ،  Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling  ،  Digital Signal and Image Processing Using MATLAB  ،  Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications  ،  Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB  ،  Embedded Control Systems in C  ،  C++ Using MATLAB  ،  Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB  ،  Engineering and Scientific Computations Using MATLAB  ،  Introduction to Simulink with Engineering Applications  ،  Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB  ،  Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets  ،  Numerical Methods in Engineering with MATLAB  ،  Optical Scanning Holography with MATLAB  ،  Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB  ،  Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab  ،  Radar Systems Analysis and Design Using MatLab  ،  Scientific Computing with Matlab and Octave  ،  Solving ODEs with Matlab Instructors Manual  ،  Adaptive Filtering Primer with MATLAB  ،  Antenna and EM Modeling with MATLAB  ،  Applied Numerical Methods Using MATLAB  ،  Basics of MATLAB and Beyond  ،  Biosignal and Biomedical Image Processing  ،  Business Economics & Finance with Matlab  ،  Circuit Analysis II with MATLAB  ،  Digital Image Processing Using Matlab  ،  Digital Signal Processing  ،  Digital Signal Processing Using Matlab  ،  Environmental Modeling Using MATLAB  ،  Essential MATLAB for Engineers and Scientists  ،  Exploratory Data Analysis with MATLAB  ،  Fundamentals of Electromagnetics with Matlab  ،  Robust Control Design with Matlab  ،  Introduction to Fuzzy Logic using MatLab  ،  Introduction to MATLAB  ،  MATLAB Programming  ،  MATLAB Recipes for Earth Sciences  ،  Mechanics of Composite Materials with MATLAB  ،  Numerical Computing with MATLAB  ،  Numerical Analysis Using MATLAB and Excel  ،  Spectral Methods in MATLAB  ،  Solving ODEs with MATLAB  ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.