فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 96 - (17:16) | تعداد بازدید : 8888

محصول جدید آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه اول) ::: (Sketchup 2017 (Part1,آموزش اسکچاپ ، آموزش Sketchup ، آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه اول) | (Sketchup 2017 ، (Part1Sketchup Collection 2017Sketchup ، V-Ray ، Material ، Sketchup Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP ، برنامه SketchUP ، SketchUP Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP Collection ، نرم افزار جدید SketchUP Collection ، SketchUP Collection 2017 ، Learning SketchUp ، Vray Materials ، SLT Exporter ، Solid ، Unfold ، Windowizer ، 1001bit ، Curviloft ، CurviShear ، Flattery 1.0 ، Instant Roof ، SketchUp Pro ، Google SketchUp ، V-Ray For SketchUp ، SketchUP 2015 ، Vray ، SLT ، طراحی 3 بعدی ، نرم افزار SketchUp ، ابزار سه بعدی ساز ، نرم افزار 3 بعدی ، مدل سه بعدی ، نرم افزار طراحی سه بعدی ، Material ، Plug-ins ، Learning ، Learning SketchUp ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Make Fur Plugin ، Solid Inspector ، 1001bit Tools ، Curviloft ، Instant Roof ، V-Ray ، V-Ray For SketchUp 6 ، V-Ray For SketchUp 2013 ، V-Ray For SketchUp 2014 ، V-Ray For SketchUp 2015 ، SketchUp ، Google SketchUp Pro 6.0.313 ، SketchUp Pro 2017 ، 15.3.330 ، SketchUp Pro 2015 15 ، Learning ، Learning SketchUp ، Material ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Plug-ins ، Make Fur Plugin ، SLT Exporter ، Solid Inspector ، Unfold Tool Plugin ، Windowizer 4 Plugin ، 1001bit Tools ، Curviloft ، CurviShear ، Door Tools Plugin ، Flattery 1.0 ، Instant Roof ، SketchUp ، Google SketchUp Pro 6.0.313 ، Google SketchUp Pro 7.1.6860 ، Google SketchUp Pro 8.0.4811 ، SketchUp Pro 2013 13.0.4812 ، SketchUp Pro 2014 14.1.1282 ، SketchUp Pro 2015 15.3.330 ، SketchUp Pro 2016 16.1 ، SketchUp Pro 2017 17.0.18899 x64 ، V-Ray ، V-Ray For SketchUp 6 ، V-Ray For SketchUp 7 ، V-Ray For SketchUp 8 ، V-Ray For SketchUp 2013 ، V-Ray For SketchUp 2014 ، V-Ray For SketchUp 2015 x64 ، V-Ray For SketchUp 2015 x86 ، V-Ray For SketchUp 2016 x64 ، تعیین واحد و Template ، معرفی Instructor ، Save/Auto Save/ Fix Problem ، شناخت انواع پرسپکتیو ، بازخوانی و فراخوانی انواع Toolbar ، Snap/ Infrences ، Navigators (Zoom/ Pan/ Orbit) ، ترسیم خط ، Move/ Copy ، Rotate/ Copy ، Scale/ Copy ، Guide Line ، Protector ، خط و خط آزاد ، انواع روش های رسم کمان ، چهار ضلعی ها ، چند ضلعی ها و دایره ، ابزار Offset ، ابزار Push/ Pull ، ایجاد یک مدل ساده ، آشنایی با روش های کار ، ترسیم یک پلان ساده ، ایجاد دیوارهای داخلی ، تبدیل پلان به حجم ، قرار دادن درب و پنجره در پلان ، ایجاد بازشو ، معرفی Styleو انواع آن ، ویرایش یک Style ، Edges ، Faces ، Background ، Watermark ، ویرایش Watermark ، Modeling ، خروجی گرفتن و Export ، تنظیمات Print ، Export کردن یک عکس ، کیفیت تصویر برای چاپ(Print Resolution) ، خروجی گرفتن Animation ، خروجی گرفتن ) DWGتنظیمات محیط (Autocad ، خروجی گرفتن فایل سه بعدی ، مختصات در ترسیم و حرکت ، ویرایش اشکال پس از ترسیم ، ویرایش خط و خط آزاد پس از ترسیم ، اندازه گذاری و نگارش مشخصات ، مساحت و هم راستا سازی ، نگارش به صورت سه بعدی ،
آموزش اسکچاپ ، آموزش Sketchup ، آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه اول) | (Sketchup 2017 ، (Part1Sketchup Collection 2017Sketchup ، V-Ray ، Material ، Sketchup Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP ، برنامه SketchUP ، SketchUP Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP Collection ، نرم افزار جدید SketchUP Collection ، SketchUP Collection 2017 ، Learning SketchUp ، Vray Materials ، SLT Exporter ، Solid ، Unfold ، Windowizer ، 1001bit ، Curviloft ، CurviShear ، Flattery 1.0 ، Instant Roof ، SketchUp Pro ، Google SketchUp ، V-Ray For SketchUp ، SketchUP 2015 ، Vray ، SLT ، طراحی 3 بعدی ، نرم افزار SketchUp ، ابزار سه بعدی ساز ، نرم افزار 3 بعدی ، مدل سه بعدی ، نرم افزار طراحی سه بعدی ، Material ، Plug-ins ، Learning ، Learning SketchUp ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Make Fur Plugin ، Solid Inspector ، 1001bit Tools ، Curviloft ، Instant Roof ، V-Ray ، V-Ray For SketchUp 6 ، V-Ray For SketchUp 2013 ، V-Ray For SketchUp 2014 ، V-Ray For SketchUp 2015 ، SketchUp ، Google SketchUp Pro 6.0.313 ، SketchUp Pro 2017 ، 15.3.330 ، SketchUp Pro 2015 15 ، Learning ، Learning SketchUp ، Material ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Plug-ins ، Make Fur Plugin ، SLT Exporter ، Solid Inspector ، Unfold Tool Plugin ، Windowizer 4 Plugin ، 1001bit Tools ، Curviloft ، CurviShear ، Door Tools Plugin ، Flattery 1.0 ، Instant Roof ، SketchUp ، Google SketchUp Pro 6.0.313 ، Google SketchUp Pro 7.1.6860 ، Google SketchUp Pro 8.0.4811 ، SketchUp Pro 2013 13.0.4812 ، SketchUp Pro 2014 14.1.1282 ، SketchUp Pro 2015 15.3.330 ، SketchUp Pro 2016 16.1 ، SketchUp Pro 2017 17.0.18899 x64 ، V-Ray ، V-Ray For SketchUp 6 ، V-Ray For SketchUp 7 ، V-Ray For SketchUp 8 ، V-Ray For SketchUp 2013 ، V-Ray For SketchUp 2014 ، V-Ray For SketchUp 2015 x64 ، V-Ray For SketchUp 2015 x86 ، V-Ray For SketchUp 2016 x64 ، تعیین واحد و Template ، معرفی Instructor ، Save/Auto Save/ Fix Problem ، شناخت انواع پرسپکتیو ، بازخوانی و فراخوانی انواع Toolbar ، Snap/ Infrences ، Navigators (Zoom/ Pan/ Orbit) ، ترسیم خط ، Move/ Copy ، Rotate/ Copy ، Scale/ Copy ، Guide Line ، Protector ، خط و خط آزاد ، انواع روش های رسم کمان ، چهار ضلعی ها ، چند ضلعی ها و دایره ، ابزار Offset ، ابزار Push/ Pull ، ایجاد یک مدل ساده ، آشنایی با روش های کار ، ترسیم یک پلان ساده ، ایجاد دیوارهای داخلی ، تبدیل پلان به حجم ، قرار دادن درب و پنجره در پلان ، ایجاد بازشو ، معرفی Styleو انواع آن ، ویرایش یک Style ، Edges ، Faces ، Background ، Watermark ، ویرایش Watermark ، Modeling ، خروجی گرفتن و Export ، تنظیمات Print ، Export کردن یک عکس ، کیفیت تصویر برای چاپ(Print Resolution) ، خروجی گرفتن Animation ، خروجی گرفتن ) DWGتنظیمات محیط (Autocad ، خروجی گرفتن فایل سه بعدی ، مختصات در ترسیم و حرکت ، ویرایش اشکال پس از ترسیم ، ویرایش خط و خط آزاد پس از ترسیم ، اندازه گذاری و نگارش مشخصات ، مساحت و هم راستا سازی ، نگارش به صورت سه بعدی ،

 

محصول جدید آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه اول) ::: (Sketchup 2017 (Part1 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

 سرفصل های مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

فصل اول : معرفی نرم افزار     

فصل دوم : شناخت و آماده سازی محیط کار     

فصل سوم : ترسیم خط    

فصل چهارم : انتخاب و استفاده از Transformers   

فصل پنجم : خطوط راهنما     

فصل ششم : آشنایی با ابزار ترسیم     

 فصل هفتم : مدل سازی    

فصل هشتم : سه بعدی سازی یک پلان     

فصل نهم : Style

فصل دهم : نور، سایه و متریال

فصل یازدهم : خروجی گرفتن و Export

فصل دوازدهم : مختصات و ویرایش اشکال ترسیمی  

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش اسکچاپ  ،  آموزش Sketchup  ،  آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه اول) | (Sketchup 2017  ،  (Part1Sketchup Collection 2017Sketchup  ،  V-Ray  ،  Material  ،  Sketchup Collection 2017  ،  نرم افزار SketchUP  ،  برنامه SketchUP  ،  SketchUP Collection 2017  ،  نرم افزار SketchUP Collection  ،  نرم افزار جدید SketchUP Collection  ،  SketchUP Collection 2017  ،  Learning SketchUp  ،  Vray Materials  ،  SLT Exporter  ،  Solid  ،  Unfold  ،  Windowizer  ،  1001bit  ،  Curviloft  ،  CurviShear  ،  Flattery 1.0  ،  Instant Roof  ،  SketchUp Pro  ،  Google SketchUp  ،  V-Ray For SketchUp  ،  SketchUP 2015  ،  Vray  ،  SLT  ،  طراحی 3 بعدی  ،  نرم افزار SketchUp  ،  ابزار سه بعدی ساز  ،  نرم افزار 3 بعدی  ،  مدل سه بعدی  ،  نرم افزار طراحی سه بعدی  ،  Material  ،  Plug-ins  ،  Learning  ،  Learning SketchUp  ،  SketchUp Materials Pack  ،  Vray Materials Pack  ،  Make Fur Plugin  ،  Solid Inspector  ،  1001bit Tools  ،  Curviloft  ،  Instant Roof  ،  V-Ray  ،  V-Ray For SketchUp 6  ،  V-Ray For SketchUp 2013  ،  V-Ray For SketchUp 2014  ،  V-Ray For SketchUp 2015  ،  SketchUp  ،  Google SketchUp Pro 6.0.313  ،  SketchUp Pro 2017  ،  15.3.330  ،  SketchUp Pro 2015 15  ،  Learning  ،  Learning SketchUp  ،  Material  ،  SketchUp Materials Pack  ،  Vray Materials Pack  ،  Plug-ins  ،  Make Fur Plugin  ،  SLT Exporter  ،  Solid Inspector  ،  Unfold Tool Plugin  ،  Windowizer 4 Plugin  ،  1001bit Tools  ،  Curviloft  ،  CurviShear  ،  Door Tools Plugin  ،  Flattery 1.0  ،  Instant Roof  ،  SketchUp  ،  Google SketchUp Pro 6.0.313  ،  Google SketchUp Pro 7.1.6860  ،  Google SketchUp Pro 8.0.4811  ،  SketchUp Pro 2013 13.0.4812  ،  SketchUp Pro 2014 14.1.1282  ،  SketchUp Pro 2015 15.3.330  ،  SketchUp Pro 2016 16.1  ،  SketchUp Pro 2017 17.0.18899 x64  ،  V-Ray  ،  V-Ray For SketchUp 6  ،  V-Ray For SketchUp 7  ،  V-Ray For SketchUp 8  ،  V-Ray For SketchUp 2013  ،  V-Ray For SketchUp 2014  ،  V-Ray For SketchUp 2015 x64  ،  V-Ray For SketchUp 2015 x86  ،  V-Ray For SketchUp 2016 x64  ،  تعیین واحد و Template  ،  معرفی Instructor  ،  Save/Auto Save/ Fix Problem  ،  شناخت انواع پرسپکتیو  ،  بازخوانی و فراخوانی انواع Toolbar  ،  Snap/ Infrences  ،  Navigators (Zoom/ Pan/ Orbit)  ،  ترسیم خط  ،  Move/ Copy  ،  Rotate/ Copy  ،  Scale/ Copy  ،  Guide Line  ،  Protector  ،  خط و خط آزاد  ،  انواع روش های رسم کمان  ،  چهار ضلعی ها  ،  چند ضلعی ها و دایره  ،  ابزار Offset  ،  ابزار Push/ Pull  ،  ایجاد یک مدل ساده  ،  آشنایی با روش های کار  ،  ترسیم یک پلان ساده  ،  ایجاد دیوارهای داخلی  ،  تبدیل پلان به حجم  ،  قرار دادن درب و پنجره در پلان  ،  ایجاد بازشو  ،  معرفی Styleو انواع آن  ،  ویرایش یک Style  ،  Edges  ،  Faces  ،  Background  ،  Watermark  ،  ویرایش Watermark  ،  Modeling  ،  خروجی گرفتن و Export  ،  تنظیمات Print  ،  Export کردن یک عکس  ،  کیفیت تصویر برای چاپ(Print Resolution)  ،  خروجی گرفتن Animation  ،  خروجی گرفتن ) DWGتنظیمات محیط (Autocad  ،  خروجی گرفتن فایل سه بعدی  ،  مختصات در ترسیم و حرکت  ،  ویرایش اشکال پس از ترسیم  ،  ویرایش خط و خط آزاد پس از ترسیم  ،  اندازه گذاری و نگارش مشخصات  ،  مساحت و هم راستا سازی  ،  نگارش به صورت سه بعدی  ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.