فروشگاه اینترنتی نوین پندار
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 96 - (09:40) | تعداد بازدید : 9485

محصول جدید آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) ::: (Sketchup 2017 (Part2,آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) | (Sketchup 2017 (Part2 ، آموزش اسکچاپ ، آموزش Sketchup ، Ray ، Material ، Sketchup Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP ، برنامه SketchUP ، SketchUP Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP Collection ، نرم افزار جدید SketchUP Collection ، SketchUP Collection 2017 ، Learning SketchUp ، Vray Materials ، SLT Exporter ، Solid ، Unfold ، Windowizer ، 1001bit ، Curviloft ، CurviShear ، Flattery 1.0 ، Instant Roof ، SketchUp Pro ، Google SketchUp ، V-Ray For SketchUp ، SketchUP 2015 ، Vray ، SLT ، طراحی 3 بعدی ، نرم افزار SketchUp ، ابزار سه بعدی ساز ، نرم افزار 3 بعدی ، مدل سه بعدی ، نرم افزار طراحی سه بعدی ، Material ، Plug-ins ، Learning ، Learning SketchUp ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Make Fur Plugin ، Solid Inspector ، 1001bit Tools ، Curviloft ، Instant Roof ، V-Ray ، V-Ray For SketchUp 6 ، V-Ray For SketchUp 2013 ، V-Ray For SketchUp 2014 ، V-Ray For SketchUp 2015 ، SketchUp ، Google SketchUp Pro 6.0.313 ، SketchUp Pro 2017 ، 15.3.330 ، SketchUp Pro 2015 15 ، Learning ، Learning SketchUp ، Material ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Plug-ins ، Make Fur Plugin ، SLT Exporter ، Solid Inspector ، Unfold Tool ، معرفی اجزاء پله ، روش Subdivided Rectangles ، ترسیم انواع مدل های پله ، روش Draw/ Copy Profile ، روش Stairs By Components ، ایجاد یک سقف صاف ، Group ، Component ، ایجاد یک Component دلخواه ، ویرایش یک Component ، OutLiner ، Layers ، پنجره Layers و Entity Info ، لایه بندی یک پروژه ، لایه بندی Component Stair ، تعریف ساخت احجام متقارن ، تقارن دو سویه ، تقارن رادیکالی ، ابزار Follow Me ، ساخت احجام با Follow Me ، تعریف و Import ، Texture Edit Mode ، Perspective Bars ، Photo Match Control Box ، شروع کار روی عکس و Project Texture ، ایجاد SandBox از طریق Contour ، ایجاد SandBoxاز طریق Scratch ، Look Around/ Position Camera ، Walk ، Field Of View ، برش و Section Plane ، ویرایش Section Plane ، ایجاد یک Scene ، حرکت بین صحنه ها ، کنترل زمان و طول انیمیشن ، اصلاح و ویرایش یک صحنه ، بروز رسانی یک صحنه ، معرفی و نصب نرم افزار ، بخش های مختلف پلاگین V-Ray ، معرفی V-Ray Material ، V-Ray Material ، استفاده از ضرایب متریال ، استفاده از متریال های آماده ، V-Ray Physical Camera ، تنظیمات Physical Camera ، معرفی نورهای V-Ray ، تنظیمات نورهای V-Ray و IES ، V-Ray Options ، V-Ray Frame Buffer ،
آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) | (Sketchup 2017 (Part2 ، آموزش اسکچاپ ، آموزش Sketchup ، Ray ، Material ، Sketchup Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP ، برنامه SketchUP ، SketchUP Collection 2017 ، نرم افزار SketchUP Collection ، نرم افزار جدید SketchUP Collection ، SketchUP Collection 2017 ، Learning SketchUp ، Vray Materials ، SLT Exporter ، Solid ، Unfold ، Windowizer ، 1001bit ، Curviloft ، CurviShear ، Flattery 1.0 ، Instant Roof ، SketchUp Pro ، Google SketchUp ، V-Ray For SketchUp ، SketchUP 2015 ، Vray ، SLT ، طراحی 3 بعدی ، نرم افزار SketchUp ، ابزار سه بعدی ساز ، نرم افزار 3 بعدی ، مدل سه بعدی ، نرم افزار طراحی سه بعدی ، Material ، Plug-ins ، Learning ، Learning SketchUp ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Make Fur Plugin ، Solid Inspector ، 1001bit Tools ، Curviloft ، Instant Roof ، V-Ray ، V-Ray For SketchUp 6 ، V-Ray For SketchUp 2013 ، V-Ray For SketchUp 2014 ، V-Ray For SketchUp 2015 ، SketchUp ، Google SketchUp Pro 6.0.313 ، SketchUp Pro 2017 ، 15.3.330 ، SketchUp Pro 2015 15 ، Learning ، Learning SketchUp ، Material ، SketchUp Materials Pack ، Vray Materials Pack ، Plug-ins ، Make Fur Plugin ، SLT Exporter ، Solid Inspector ، Unfold Tool ، معرفی اجزاء پله ، روش Subdivided Rectangles ، ترسیم انواع مدل های پله ، روش Draw/ Copy Profile ، روش Stairs By Components ، ایجاد یک سقف صاف ، Group ، Component ، ایجاد یک Component دلخواه ، ویرایش یک Component ، OutLiner ، Layers ، پنجره Layers و Entity Info ، لایه بندی یک پروژه ، لایه بندی Component Stair ، تعریف ساخت احجام متقارن ، تقارن دو سویه ، تقارن رادیکالی ، ابزار Follow Me ، ساخت احجام با Follow Me ، تعریف و Import ، Texture Edit Mode ، Perspective Bars ، Photo Match Control Box ، شروع کار روی عکس و Project Texture ، ایجاد SandBox از طریق Contour ، ایجاد SandBoxاز طریق Scratch ، Look Around/ Position Camera ، Walk ، Field Of View ، برش و Section Plane ، ویرایش Section Plane ، ایجاد یک Scene ، حرکت بین صحنه ها ، کنترل زمان و طول انیمیشن ، اصلاح و ویرایش یک صحنه ، بروز رسانی یک صحنه ، معرفی و نصب نرم افزار ، بخش های مختلف پلاگین V-Ray ، معرفی V-Ray Material ، V-Ray Material ، استفاده از ضرایب متریال ، استفاده از متریال های آماده ، V-Ray Physical Camera ، تنظیمات Physical Camera ، معرفی نورهای V-Ray ، تنظیمات نورهای V-Ray و IES ، V-Ray Options ، V-Ray Frame Buffer ،

 

محصول جدید آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) ::: (Sketchup 2017 (Part2 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

سر فصل های مجموعه آموزشی اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) :

فصل اول : روش های ساخت پله     

فصل دوم : روش های ساخت سقف     

فصل سوم : سازماندهی و گروه بندی     

فصل چهارم : ساخت احجام متقارن     

فصل پنجم : مدل سازی با استفاده از تصاویر 

فصل ششم : معرفی و شناخت SandBox

فصل هفتم : Walk And Look Around

فصل هشتم : مفهوم و کاربرد Scene

فصل نهم : V-Ray

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) | (Sketchup 2017 (Part2  ،  آموزش اسکچاپ  ،  آموزش Sketchup  ،  Ray  ،  Material  ،  Sketchup Collection 2017  ،  نرم افزار SketchUP  ،  برنامه SketchUP  ،  SketchUP Collection 2017  ،  نرم افزار SketchUP Collection  ،  نرم افزار جدید SketchUP Collection  ،  SketchUP Collection 2017  ،  Learning SketchUp  ،  Vray Materials  ،  SLT Exporter  ،  Solid  ،  Unfold  ،  Windowizer  ،  1001bit  ،  Curviloft  ،  CurviShear  ،  Flattery 1.0  ،  Instant Roof  ،  SketchUp Pro  ،  Google SketchUp  ،  V-Ray For SketchUp  ،  SketchUP 2015  ،  Vray  ،  SLT  ،  طراحی 3 بعدی  ،  نرم افزار SketchUp  ،  ابزار سه بعدی ساز  ،  نرم افزار 3 بعدی  ،  مدل سه بعدی  ،  نرم افزار طراحی سه بعدی  ،  Material  ،  Plug-ins  ،  Learning  ،  Learning SketchUp  ،  SketchUp Materials Pack  ،  Vray Materials Pack  ،  Make Fur Plugin  ،  Solid Inspector  ،  1001bit Tools  ،  Curviloft  ،  Instant Roof  ،  V-Ray  ،  V-Ray For SketchUp 6  ،  V-Ray For SketchUp 2013  ،  V-Ray For SketchUp 2014  ،  V-Ray For SketchUp 2015  ،  SketchUp  ،  Google SketchUp Pro 6.0.313  ،  SketchUp Pro 2017  ،  15.3.330  ،  SketchUp Pro 2015 15  ،  Learning  ،  Learning SketchUp  ،  Material  ،  SketchUp Materials Pack  ،  Vray Materials Pack  ،  Plug-ins  ،  Make Fur Plugin  ،  SLT Exporter  ،  Solid Inspector  ،  Unfold Tool  ،  معرفی اجزاء پله  ،  روش Subdivided Rectangles  ،  ترسیم انواع مدل های پله  ،  روش Draw/ Copy Profile  ،  روش Stairs By Components  ،  ایجاد یک سقف صاف  ،  Group  ،  Component  ،  ایجاد یک Component دلخواه  ،  ویرایش یک Component  ،  OutLiner  ،  Layers  ،  پنجره Layers و Entity Info  ،  لایه بندی یک پروژه  ،  لایه بندی Component Stair  ،  تعریف ساخت احجام متقارن  ،  تقارن دو سویه  ،  تقارن رادیکالی  ،  ابزار Follow Me  ،  ساخت احجام با Follow Me  ،  تعریف و Import  ،  Texture Edit Mode  ،  Perspective Bars  ،  Photo Match Control Box  ،  شروع کار روی عکس و Project Texture  ،  ایجاد SandBox از طریق Contour  ،  ایجاد SandBoxاز طریق Scratch  ،  Look Around/ Position Camera  ،  Walk  ،  Field Of View  ،  برش و Section Plane  ،  ویرایش Section Plane  ،  ایجاد یک Scene  ،  حرکت بین صحنه ها  ،  کنترل زمان و طول انیمیشن  ،  اصلاح و ویرایش یک صحنه  ،  بروز رسانی یک صحنه  ،  معرفی و نصب نرم افزار  ،  بخش های مختلف پلاگین V-Ray  ،  معرفی V-Ray Material  ،  V-Ray Material  ،  استفاده از ضرایب متریال  ،  استفاده از متریال های آماده  ،  V-Ray Physical Camera  ،  تنظیمات Physical Camera  ،  معرفی نورهای V-Ray  ،  تنظیمات نورهای V-Ray و IES  ،  V-Ray Options  ،  V-Ray Frame Buffer  ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.