فروشگاه اینترنتی نوین پندار
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 96 - (09:55) | تعداد بازدید : 8724

محصول جدید آموزش جامع PSpice,آموزش جامع PSpice ، orcad ، پی اسپایس ، 16 ساعت آموزش ، بدون محدودیت در دفعات نصب ، نرم افزار PSpice ، فصل دوم : نحوه کشیدن مدار ، وارد شدن مدار به محیط شماتیک ، وارد شدن مدار به محیط Capture ، و سیم کشی مدار ، یافتن قطعات و سیم کشی مدار ، تحلیل مدار ، تحلیل نقطه کار ، تحلیلDC Sweep با جاروب منبع ولتاژ ، تحلیلDC Sweep با جاروب پارامتر مدل ، تحلیل DC Sweep با جاروب پارامتر Glbal ، تحلیلDC Sweep با جاروب پارامتر حرارت ، تحلیلDC Sweep با چند جاروب ، محاسبه مقاومت ورودی و خروجی ، تحلیل AC Sweep ، تحلیل نویز در AC Sweep ، تحلیل Transient ، تحلیل فوریه ، ساخت و تغییر مدل ها  ، نحوه مرتب شدن مدل ها ، ابزار ساخت مدل ها ، روش های ساختن مدل ها ، PSpice Mdel Editr ، روش های مشخص کردن پارامترها در مدل ، فعال یا غیرفعال کردن تهیه اتوماتیک سمبل ، نحوه ورود بهPSpice Mdel Editr از محیط Capture ، ساخت مدل دیودی ، بکارگیریEdit Mdel Text برای تغییر پارامترهای مدل ، تغییر در مدل در محیط Symbl Editr ، تغییر در مدل در محیط شماتیک با استفاده از منوی Edit  ، ساخت مدل دیودی با استفاده از Instance Mdel ، تهیه زیر مدار در محیط شماتیک ، ساخت یک مدل کاربردی زیر مدار ، تغییر مرجع مدل ، کاربرد مجدد Instance Mdel ، تعریف مدل سازی آنالوگ ، Template قطعه ABM ، قطعات سیستم کنترل  ، بررسی قطعات پایه ، بررسی محدود کننده ها ، فیلترهای چبی شف ، انتگراتور و مشتق گیر ، LkUp Table  ، تبدیل لاپلاس ، توابع ریاضی ، قطعات رابطه ای ، قطعات رابطه ای ABM1 ، قطعات رابطه ای ABM2 ، قطعه رابطه ای ABM/I ، محاسبه حداکثر توان با استفاده ازقطعه رابطه ای ABM1/I ، قطعات معادل PSpice A/D ، قطعات EVALUE و GVALUE ، بررسی قطعات ESUM و EMULT ، بررسی قطعات GTABLE و ETABLE ، بررسی قطعات حوزه لاپلاس ، بررسی قطعات حوزه فرکانس ، ایجاد قطعه شخصی ABM ، مشخصه های مدل یک قطعه دیجیتال ، Syntax اصلی قطعه دیجیتال ، مشخصه های زمانی ، مشخصه های ورودی و خروجی ، ساختن یک مدل دیجیتال با استفاده از PINDLY و LGICEXP ، آشنایی با Stimulus Editr ، مشاهده نقاط بایاس ترانزیستور امیتر مشترک ، تحلیل بایاس مداری شامل منبع تغذیه ، بایاس مداری شامل دیود ، شبیه سازی یک مدار دیودی در دماهای مختلف ، محاسبه مدار تونن و نورتن ، رسم منحنی مشخصه مدار مقاومتی ، رسم منحنی مشخصه دیود ، رسم منحنی مشخصه دیود زنر ، رسم منحنی مشخصه ترانزیستور ، رسم بهره DC ترانزیستور ، رسم بهره DC ترانزیستور در دماهای مختلف ، رسم بهره DC بر حسب دما ، مدل واقعی برای شبیه سازی دمایی مقاومت ، شبیه سازی تقویت کننده با مقاومت واقعی ، اثر مقاومت واقعی در بایاس ترانزیستور ، شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس ، شبیه سازی تقویت کننده سه طبقه ، شبیه سازی فرکانسی مدار امیتر مشترک ، پاسخ فرکانسی فیلترها ، پاسخ فرکانسی بر اساس تغییر المان برای فیلتر پایین گذر ، محاسبه مقاومت خروجی ، محاسبه نویز در یک مدار مقاومتی ، پاسخ مدار RC بعد از کلید زنی ، بررسی مدار یکسو ساز و برش گر ، شبیه سازی مدار با P-AMP ،
آموزش جامع PSpice ، orcad ، پی اسپایس ، 16 ساعت آموزش ، بدون محدودیت در دفعات نصب ، نرم افزار PSpice ، فصل دوم : نحوه کشیدن مدار ، وارد شدن مدار به محیط شماتیک ، وارد شدن مدار به محیط Capture ، و سیم کشی مدار ، یافتن قطعات و سیم کشی مدار ، تحلیل مدار ، تحلیل نقطه کار ، تحلیلDC Sweep با جاروب منبع ولتاژ ، تحلیلDC Sweep با جاروب پارامتر مدل ، تحلیل DC Sweep با جاروب پارامتر Glbal ، تحلیلDC Sweep با جاروب پارامتر حرارت ، تحلیلDC Sweep با چند جاروب ، محاسبه مقاومت ورودی و خروجی ، تحلیل AC Sweep ، تحلیل نویز در AC Sweep ، تحلیل Transient ، تحلیل فوریه ، ساخت و تغییر مدل ها  ، نحوه مرتب شدن مدل ها ، ابزار ساخت مدل ها ، روش های ساختن مدل ها ، PSpice Mdel Editr ، روش های مشخص کردن پارامترها در مدل ، فعال یا غیرفعال کردن تهیه اتوماتیک سمبل ، نحوه ورود بهPSpice Mdel Editr از محیط Capture ، ساخت مدل دیودی ، بکارگیریEdit Mdel Text برای تغییر پارامترهای مدل ، تغییر در مدل در محیط Symbl Editr ، تغییر در مدل در محیط شماتیک با استفاده از منوی Edit  ، ساخت مدل دیودی با استفاده از Instance Mdel ، تهیه زیر مدار در محیط شماتیک ، ساخت یک مدل کاربردی زیر مدار ، تغییر مرجع مدل ، کاربرد مجدد Instance Mdel ، تعریف مدل سازی آنالوگ ، Template قطعه ABM ، قطعات سیستم کنترل  ، بررسی قطعات پایه ، بررسی محدود کننده ها ، فیلترهای چبی شف ، انتگراتور و مشتق گیر ، LkUp Table  ، تبدیل لاپلاس ، توابع ریاضی ، قطعات رابطه ای ، قطعات رابطه ای ABM1 ، قطعات رابطه ای ABM2 ، قطعه رابطه ای ABM/I ، محاسبه حداکثر توان با استفاده ازقطعه رابطه ای ABM1/I ، قطعات معادل PSpice A/D ، قطعات EVALUE و GVALUE ، بررسی قطعات ESUM و EMULT ، بررسی قطعات GTABLE و ETABLE ، بررسی قطعات حوزه لاپلاس ، بررسی قطعات حوزه فرکانس ، ایجاد قطعه شخصی ABM ، مشخصه های مدل یک قطعه دیجیتال ، Syntax اصلی قطعه دیجیتال ، مشخصه های زمانی ، مشخصه های ورودی و خروجی ، ساختن یک مدل دیجیتال با استفاده از PINDLY و LGICEXP ، آشنایی با Stimulus Editr ، مشاهده نقاط بایاس ترانزیستور امیتر مشترک ، تحلیل بایاس مداری شامل منبع تغذیه ، بایاس مداری شامل دیود ، شبیه سازی یک مدار دیودی در دماهای مختلف ، محاسبه مدار تونن و نورتن ، رسم منحنی مشخصه مدار مقاومتی ، رسم منحنی مشخصه دیود ، رسم منحنی مشخصه دیود زنر ، رسم منحنی مشخصه ترانزیستور ، رسم بهره DC ترانزیستور ، رسم بهره DC ترانزیستور در دماهای مختلف ، رسم بهره DC بر حسب دما ، مدل واقعی برای شبیه سازی دمایی مقاومت ، شبیه سازی تقویت کننده با مقاومت واقعی ، اثر مقاومت واقعی در بایاس ترانزیستور ، شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس ، شبیه سازی تقویت کننده سه طبقه ، شبیه سازی فرکانسی مدار امیتر مشترک ، پاسخ فرکانسی فیلترها ، پاسخ فرکانسی بر اساس تغییر المان برای فیلتر پایین گذر ، محاسبه مقاومت خروجی ، محاسبه نویز در یک مدار مقاومتی ، پاسخ مدار RC بعد از کلید زنی ، بررسی مدار یکسو ساز و برش گر ، شبیه سازی مدار با P-AMP ،

 

محصول جدید آموزش جامع PSpice را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

سرفصل های مجموعه آموزشی PSpice :

فصل اول : مقدمه ای بر نرم افزار  PSpice

فصل دوم : نحوه کشیدن مدار

فصل سوم : نحوه آوردن قطعات و سیم کشی مدار

فصل چهارم : تحلیل مدار

فصل پنجم : ساخت و تغییر مدل ها

فصل ششم : مدل سازی آنالوگ

فصل هفتم : مدل کردن قطعات دیجیتال

فصل هشتم : پروژه های کاربردی

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع PSpice  ،  orcad  ،  پی اسپایس  ،  16 ساعت آموزش  ،  بدون محدودیت در دفعات نصب  ،  نرم افزار PSpice  ،  فصل دوم : نحوه کشیدن مدار  ،  وارد شدن مدار به محیط شماتیک  ،  وارد شدن مدار به محیط Capture  ،  و سیم کشی مدار  ،  یافتن قطعات و سیم کشی مدار  ،  تحلیل مدار  ،  تحلیل نقطه کار  ،  تحلیلDC Sweep با جاروب منبع ولتاژ  ،  تحلیلDC Sweep با جاروب پارامتر مدل  ،  تحلیل DC Sweep با جاروب پارامتر Glbal  ،  تحلیلDC Sweep با جاروب پارامتر حرارت  ،  تحلیلDC Sweep با چند جاروب  ،  محاسبه مقاومت ورودی و خروجی  ،  تحلیل AC Sweep  ،  تحلیل نویز در AC Sweep  ،  تحلیل Transient  ،  تحلیل فوریه  ،  ساخت و تغییر مدل ها  ،  نحوه مرتب شدن مدل ها  ،  ابزار ساخت مدل ها  ،  روش های ساختن مدل ها  ،  PSpice Mdel Editr  ،  روش های مشخص کردن پارامترها در مدل  ،  فعال یا غیرفعال کردن تهیه اتوماتیک سمبل  ،  نحوه ورود بهPSpice Mdel Editr از محیط Capture  ،  ساخت مدل دیودی  ،  بکارگیریEdit Mdel Text برای تغییر پارامترهای مدل  ،  تغییر در مدل در محیط Symbl Editr  ،  تغییر در مدل در محیط شماتیک با استفاده از منوی Edit  ،  ساخت مدل دیودی با استفاده از Instance Mdel  ،  تهیه زیر مدار در محیط شماتیک  ،  ساخت یک مدل کاربردی زیر مدار  ،  تغییر مرجع مدل  ،  کاربرد مجدد Instance Mdel  ،  تعریف مدل سازی آنالوگ  ،  Template قطعه ABM  ،  قطعات سیستم کنترل  ،  بررسی قطعات پایه  ،  بررسی محدود کننده ها  ،  فیلترهای چبی شف  ،  انتگراتور و مشتق گیر  ،  LkUp Table  ،  تبدیل لاپلاس  ،  توابع ریاضی  ،  قطعات رابطه ای  ،  قطعات رابطه ای ABM1  ،  قطعات رابطه ای ABM2  ،  قطعه رابطه ای ABM/I  ،  محاسبه حداکثر توان با استفاده ازقطعه رابطه ای ABM1/I  ،  قطعات معادل PSpice A/D  ،  قطعات EVALUE و GVALUE  ،  بررسی قطعات ESUM و EMULT  ،  بررسی قطعات GTABLE و ETABLE  ،  بررسی قطعات حوزه لاپلاس  ،  بررسی قطعات حوزه فرکانس  ،  ایجاد قطعه شخصی ABM  ،  مشخصه های مدل یک قطعه دیجیتال  ،  Syntax اصلی قطعه دیجیتال  ،  مشخصه های زمانی  ،  مشخصه های ورودی و خروجی  ،  ساختن یک مدل دیجیتال با استفاده از PINDLY و LGICEXP  ،  آشنایی با Stimulus Editr  ،  مشاهده نقاط بایاس ترانزیستور امیتر مشترک  ،  تحلیل بایاس مداری شامل منبع تغذیه  ،  بایاس مداری شامل دیود  ،  شبیه سازی یک مدار دیودی در دماهای مختلف  ،  محاسبه مدار تونن و نورتن  ،  رسم منحنی مشخصه مدار مقاومتی  ،  رسم منحنی مشخصه دیود  ،  رسم منحنی مشخصه دیود زنر  ،  رسم منحنی مشخصه ترانزیستور  ،  رسم بهره DC ترانزیستور  ،  رسم بهره DC ترانزیستور در دماهای مختلف  ،  رسم بهره DC بر حسب دما  ،  مدل واقعی برای شبیه سازی دمایی مقاومت  ،  شبیه سازی تقویت کننده با مقاومت واقعی  ،  اثر مقاومت واقعی در بایاس ترانزیستور  ،  شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس  ،  شبیه سازی تقویت کننده سه طبقه  ،  شبیه سازی فرکانسی مدار امیتر مشترک  ،  پاسخ فرکانسی فیلترها  ،  پاسخ فرکانسی بر اساس تغییر المان برای فیلتر پایین گذر  ،  محاسبه مقاومت خروجی  ،  محاسبه نویز در یک مدار مقاومتی  ،  پاسخ مدار RC بعد از کلید زنی  ،  بررسی مدار یکسو ساز و برش گر  ،  شبیه سازی مدار با P-AMP  ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.