فروشگاه اینترنتی نوین پندار
يكشنبه 17 ارديبهشت ماه 96 - (10:12) | تعداد بازدید : 3787

نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری چیست؟ (بخش دوم),پیشرفت فناوری ،ارتباطات درون سازمانی ، ایمیل اداری،نگارش یک ایمیل اداری،ایمیل انگلیسی،باید و نبایدهای ایمیل اداری،اداری،سازمانی،همکاری های تجاری ،نامه های ادارای سنتی،محیط کاری ،نوشتن یک نامه ی اداری،ایمیل های تجاری،تشریفات،گیرنده ، نگارش یک ایمیل اداری،عبارات عامیانه، علامت تعجب ، ایموجی، شکلک ها،کارفرما ،امضا،  نام و نام خانوادگی ، عنوان سازمانی،BCC ،Blind carbon copy،حریم شخصی گیرندگان،گرامر ،املا ،Reply،پاسخگویی به ایمیل های اداری،اخراج کردن ، توبیخ کردن،هدف نامه ، محتوا ،grammarly،فرمت مناسب یک نامه ی اداری،سرآغاز،سلام و احوالپرسی،	بدنه ی اصلی نامه،اتمام نامه،معرفی و امضا،	ضمیمه نامه،عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری،رسمی،اصطلاحات انگلیسی نامه،نوشتن نامه،زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی،شفاف سازی،ارسال نامه اداری،نوشتن یک نامه رسمی،نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی،نکته،ترفند،HELLO،We are،قالب فشرده
پیشرفت فناوری ،ارتباطات درون سازمانی ، ایمیل اداری،نگارش یک ایمیل اداری،ایمیل انگلیسی،باید و نبایدهای ایمیل اداری،اداری،سازمانی،همکاری های تجاری ،نامه های ادارای سنتی،محیط کاری ،نوشتن یک نامه ی اداری،ایمیل های تجاری،تشریفات،گیرنده ، نگارش یک ایمیل اداری،عبارات عامیانه، علامت تعجب ، ایموجی، شکلک ها،کارفرما ،امضا،  نام و نام خانوادگی ، عنوان سازمانی،BCC ،Blind carbon copy،حریم شخصی گیرندگان،گرامر ،املا ،Reply،پاسخگویی به ایمیل های اداری،اخراج کردن ، توبیخ کردن،هدف نامه ، محتوا ،grammarly،فرمت مناسب یک نامه ی اداری،سرآغاز،سلام و احوالپرسی،	بدنه ی اصلی نامه،اتمام نامه،معرفی و امضا،	ضمیمه نامه،عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری،رسمی،اصطلاحات انگلیسی نامه،نوشتن نامه،زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی،شفاف سازی،ارسال نامه اداری،نوشتن یک نامه رسمی،نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی،نکته،ترفند،HELLO،We are،قالب فشرده

نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری چیست؟ (بخش اول)

نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری چیست؟ (بخش سوم و آخر)

 

پیش از این گفتیم که اطلاع از قالب نوشتاری یک ایمیل اداری تا چه اندازه اهمیت دارد. ایمیل های اداری امروزه به عنوان روشی سریع تر و ساده تر برای ارتباطات درون سازمانی مورداستفاده قرار می گیرند و به جرات می توان گفت جزو لاینفک ارتباطات سازمانی به شمار می روند. اگر به یاد داشته باشید در بخش اول این مقاله در رابطه با نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری صحبت کردیم، در ادامه قصد داریم شماری دیگر از اصطلاحات مناسب برای نگارش این نوع متون را با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید. 


عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری


 

بیان درخواست


(آیا امکان ... وجود دارد/ از توجه فوری شما به این موضوع قدردانی می کنم / تقاضا دارم ...)

 We would appreciate it if you would ...
 I would be grateful if you could ...
 Could you please send me ...
 Could you possibly tell us / let us have ...
 In addition, I would like to receive ...
 It would be helpful if you could send us ...
 I am interested in (obtaining / receiving) ...
 I would appreciate your immediate attention to this matter.
 Please let me know what action you propose to take.
 I’m writing to ask for your help/you (if you could do me) a favour.
 I wonder if/I was wondering if you could help me/do me a favour.
 I hope you don’t mind me asking but could you (possibly) …?
 I’d be very/really/terribly grateful if you could …
 I would appreciate if you could …
 Would you mind if…
 We are interested in receiving…
 We would be grateful if…
 We would appreciate it if you could send us more information about…
 Could you please let me know if you can…?
 I would also like to know …
 Please, let me know…
 I am writing to receive further information about
 I am writing to enquire about
 I am writing to receive more detailed information about
 I am writing to receive further details about
 Please get/keep in touch.
 Keep me posted

 


 فرایند بیان شکایت


(این ایمیل برای شکایت درباره ی.../ این ایمیل برای اعلام نارضایتی درباره ی .../ ... بسیار ناامیدکننده بوده است)

 I am writing to express my dissatisfaction with ...
 I am writing to complain about ...
 Please note that the goods we ordered on (date have not yet arrived.
 We regret to inform you that our order n° ----- is now
 considerably overdue.
 I would like to query the transport charges which seem unusually high.
 I'm writing to express my annoyance with...
 I am not happy about...
 ...was very disappointing.
 

 قبول پیشنهادات و رسیدن طرفین به توافق

(افتخار این را دارم که به اطلاع شما برسانم.../ خوشحالم به اطلاع شما برسانم...)

 We are pleased to announce that ...
 I am delighted to inform you that ...
 You will be pleased to learn that ...
 I am pleased to inform you that...(نیمه-رسمی)
 I am happy to advise you that...(رسمی)
I thought you might like to know that...


 
 


عدم قبول پیشنهادات و عدم توافق

(متاسفانه باید به اطلاع شما برسانم.../متاسفانه ما نمی توانیم...)
 
 We regret to inform you that ...
 I'm afraid it would not be possible to ...
 Unfortunately, we cannot / we are unable to ...
 After careful consideration we have decided (not) to ...
 I am sorry to tell you that...(غیررسمی)
 I regret to advise you that...(رسمی)
 I am afraid I have some bad news. (غیررسمی)
 

 ابراز تشکر و قدردانی

(از ... سپاسگذارم/ از ... متشکرم/ پیش از پیش از بابت دریافت این اطلاعات کمال تشکر را دارم)

 Thanks.
 Thank you.
 Thank you very much.
 Thank you kindly.
 I can't thank you enough.
 No words can express my gratitude.
 I am extremely grateful for…
 I very much appreciate your … ing
 Your suggestions are greatly appreciated...
 Thank you for the project recommendation...
 Thanks for the sincere feedback...
 Thanks for your assistance!
 Thank you for your patience.
 Thanks for the prompt response.
 Thank you for your kind comments!
 Thank you very much for your answers!
 Thank you for your time and consideration.
 Thank you very much for your warm words!
 Thank you for allowing us the privilege of serving you!
 Thank you for the e-mail. We appreciate your feedback, and will get back to you as soon as possible.
 Suggestions are welcome, thank you.
 My apologies to you for bothering you, and thank you for your kind help.
 I would like to thank you in advance for this information
 Thanking you in advance for this information
 Thanking you in advance

 عذرخواهی کردن

(مجدداً برای هر گونه ناراحتی ایجاد شده عذرخواهی می کنم/ بابت تاخیر در پاسخ گویی عذرخواهی می کنم/ لطفاً عذرخواهی ما را برای ... بپذیرید)

 We are sorry for the delay in replying to ...
 I regret any inconvenience caused (by) ...
 I would like to apologise for the (delay, inconvenience)...
 Once again, please accept my apologies for ...
 I apologise for the delay in replying
 I/We apologise for any inconvenience caused.
 Please allow me to apologise for …
 Please accept our sincere apologies for …..
 Please accept this (letter) as my formal apology for…
 Please allow me to apologize for what I said …
 I would like to express my deep regrets for
 I would like to make an apology on behalf of our company
 Please accept my apology for the series of misunderstandings
 I apologize for my failure to coordinate our efforts
 Please accept our deepest apologies for… 
 I would like to apologize on behalf of our company.
 Please accept my apology for… 
 I apologize for my failure to… 
 I’m particularly sorry for… 

 قول دادن/ تعهد جلوگیری از تکرار اشتباه و قصور انجام شده

(تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار مجدد این اتفاق در آینده انجام شده است/ما تمامی تلاش خود را کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که ...)

   I have already taken all the necessary measures to ensure that this does not happen again in the future.
 We’re convinced that the changes we’ve implemented will prevent this from happening again.
 In the future, our focus will be on…, so that this situation won’t repeat itself.
 We’ll be increasing our efforts when it comes to…, so that in the future…
 We’ve increased our efforts to ensure that…
 I can promise you that the highest quality standards will be met going forward.

  اظهار رضایت و خرسندی


(بسیار خرسندم که/ از شنیدن اینکه ... بسیار خوشبختم)

 I was delighted to hear that...

 I was very happy to learn that...

 I was thrilled to find out that...

 I was glad to hear that...

... was very enjoyable.

 

 

 

 


نویسنده : افروز آزادی


::تبلیغات

کلید واژه ها : پیشرفت فناوری  ، ارتباطات درون سازمانی  ،  ایمیل اداری ، نگارش یک ایمیل اداری ، ایمیل انگلیسی ، باید و نبایدهای ایمیل اداری ، اداری ، سازمانی ، همکاری های تجاری  ، نامه های ادارای سنتی ، محیط کاری  ، نوشتن یک نامه ی اداری ، ایمیل های تجاری ، تشریفات ، گیرنده  ،  نگارش یک ایمیل اداری ، عبارات عامیانه ،  علامت تعجب  ،  ایموجی ،  شکلک ها ، کارفرما  ، امضا ،  نام و نام خانوادگی  ،  عنوان سازمانی ، BCC  ، Blind carbon copy ، حریم شخصی گیرندگان ، گرامر  ، املا  ، Reply ، پاسخگویی به ایمیل های اداری ، اخراج کردن  ،  توبیخ کردن ، هدف نامه  ،  محتوا  ، grammarly ، فرمت مناسب یک نامه ی اداری ، سرآغاز ، سلام و احوالپرسی ،  بدنه ی اصلی نامه ، اتمام نامه ، معرفی و امضا ،  ضمیمه نامه ، عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری ، رسمی ، اصطلاحات انگلیسی نامه ، نوشتن نامه ، زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، شفاف سازی ، ارسال نامه اداری ، نوشتن یک نامه رسمی ، نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی ، نکته ، ترفند ، HELLO ، We are ، قالب فشرده ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.