فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 25 ارديبهشت ماه 96 - (09:28) | تعداد بازدید : 4919

نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری چیست؟ (بخش سوم و آخر),پیشرفت فناوری ،ارتباطات درون سازمانی ، ایمیل اداری،نگارش یک ایمیل اداری،ایمیل انگلیسی،باید و نبایدهای ایمیل اداری،اداری،سازمانی،همکاری های تجاری ،نامه های ادارای سنتی،محیط کاری ،نوشتن یک نامه ی اداری،ایمیل های تجاری،تشریفات،گیرنده ، نگارش یک ایمیل اداری،عبارات عامیانه، علامت تعجب ، ایموجی، شکلک ها،کارفرما ،امضا،  نام و نام خانوادگی ، عنوان سازمانی،BCC ،Blind carbon copy،حریم شخصی گیرندگان،گرامر ،املا ،Reply،پاسخگویی به ایمیل های اداری،اخراج کردن ، توبیخ کردن،هدف نامه ، محتوا ،grammarly،فرمت مناسب یک نامه ی اداری،سرآغاز،سلام و احوالپرسی،	بدنه ی اصلی نامه،اتمام نامه،معرفی و امضا،	ضمیمه نامه،عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری،رسمی،اصطلاحات انگلیسی نامه،نوشتن نامه،زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی،شفاف سازی،ارسال نامه اداری،نوشتن یک نامه رسمی،نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی،نکته،ترفند،HELLO،We are،قالب فشرده، quotation،سفارشات ،قیمت،اشاره به پرداخت ها،اسناد پیوست شده،اظهارات پایانی،مشارکت های کاری آینده،اشاره به تماس های آینده،تغییرات در برنامه، نامه های اداری،Respectfully،Sincerely
پیشرفت فناوری ،ارتباطات درون سازمانی ، ایمیل اداری،نگارش یک ایمیل اداری،ایمیل انگلیسی،باید و نبایدهای ایمیل اداری،اداری،سازمانی،همکاری های تجاری ،نامه های ادارای سنتی،محیط کاری ،نوشتن یک نامه ی اداری،ایمیل های تجاری،تشریفات،گیرنده ، نگارش یک ایمیل اداری،عبارات عامیانه، علامت تعجب ، ایموجی، شکلک ها،کارفرما ،امضا،  نام و نام خانوادگی ، عنوان سازمانی،BCC ،Blind carbon copy،حریم شخصی گیرندگان،گرامر ،املا ،Reply،پاسخگویی به ایمیل های اداری،اخراج کردن ، توبیخ کردن،هدف نامه ، محتوا ،grammarly،فرمت مناسب یک نامه ی اداری،سرآغاز،سلام و احوالپرسی،	بدنه ی اصلی نامه،اتمام نامه،معرفی و امضا،	ضمیمه نامه،عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری،رسمی،اصطلاحات انگلیسی نامه،نوشتن نامه،زبان انگلیسی،آموزش زبان انگلیسی،شفاف سازی،ارسال نامه اداری،نوشتن یک نامه رسمی،نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی،نکته،ترفند،HELLO،We are،قالب فشرده، quotation،سفارشات ،قیمت،اشاره به پرداخت ها،اسناد پیوست شده،اظهارات پایانی،مشارکت های کاری آینده،اشاره به تماس های آینده،تغییرات در برنامه، نامه های اداری،Respectfully،Sincerely

نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری چیست؟ (بخش اول)

نحوه ی نگارش و باید و نبایدهای یک ایمیل اداری چیست؟ (بخش دوم)

 


گفتیم که اطلاع از قالب نوشتاری یک ایمیل اداری تا چه اندازه اهمیت دارد. ایمیل های اداری امروزه به عنوان روشی سریع تر و ساده تر برای ارتباطات درون سازمانی مورداستفاده قرار می گیرند و به جرات می توان گفت جزو لاینفک ارتباطات سازمانی به شمار می روند. اگر به یاد داشته باشید در بخش دوم  این مقاله شماری از اصطلاحات مناسب برای نگارش این نوع متون را با شما در میان گذاشتیم در این مقاله قصد داریم بخش سوم و آخر از این اصطلاحات کاربردی را ارائه کنیم. با ما همراه باشید. 


عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری

 

 سفارشات 

 
(بسیار خرسند خواهیم شد که سفارش خود در زمینه ی ... را با شرکت شما در میان بگذاریم/ شرکت می تواند تحویل سفارش شما را تا قبل از ... تضمین کند./ لطفا رسید سفارش ما را تایید فرمائید.)

 

 Thank you for your quotation of ...
 We are pleased to place an order with your company for...
 We would like to cancel our order n° ...
 Please confirm receipt of our order...
 I am pleased to acknowledge receipt of your order n° ...
 Your order will be processed as quickly as possible.
 It will take about (two/three) weeks to process your order.
 We can guarantee you delivery before ...(date)
 Unfortunately these articles are no longer available / are out of stock.

قیمت

 

(لطفاً لیست قیمت خود را برای ما ارسال نمائید./ توجه داشته باشید که قیمت ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد.)

 

 Please send us your price list.

 You will find enclosed our most recent catalogue and price list.

 Please note that our prices are subject to change without notice.

 We have pleasure in enclosing a detailed quotation.

 We can make you a firm offer of ...

اشاره به پرداخت ها

 

(شرایط پرداخت به صورت زیر می باشد. /براساس گزارشات ما/ لطفاً پرداخت خود را در اسرع وقت انجام دهید. )

 
 Our terms of payment are as follows ...
 Our records show that we have not yet received 
payment of ...
 According to our records ...
 Please send payment as soon as possible.
 You will receive a credit note for the sum of ...

 

اسناد پیوست شده


(... پیوست نموده ام./ فایل های در خواست شده را در پیوست ایمیل مشاهده نمائید.)


 I am enclosing ...
 Please find enclosed ...
 You will find enclosed ...
 I am attaching my CV for your consideration.
 I am sending you the brochure as an attachment.
 Please see the statement attached.
 Please find attached the file you requested.
 I am afraid I cannot open the file you have sent me.
 Could you send it again in … format?
 I’m sending you this week’s schedule as an attachment
. 

اظهارات پایانی

 

(اگر به اطلاعات بیشتری احتیاج دارید، لطفاً ما را در جریان بگذارید./ امیدواریم شما بتوانید این موضوع را برای جلب رضایت ما فیصله دهید./ برای جزئیات بیشتر ...)

 

 If we can be of any further assistance, please let us know.
 If I can help in any way, please do not hesitate to
contact me.
 If you require more information ...
For further details ...
 Thank you for taking this into consideration.
 Thank you for your help.
 We hope you are happy with this arrangement.
 We hope you can settle this matter to our satisfaction.
 Please do not hesitate to contact me if you require further information
 Please contact me if you require further details
 Please contact me - my direct telephone number is…
 I look forward to discussing this with you.
 If you require any further information, feel free to contact me.

مشارکت های کاری آینده

 

(مشتاقانه در انتظار روابط کاری موفق در آینده هستیم ./ خوشحال خواهیم شد تا فرصتی برای کار با شرکت شما داشته باشیم.)

 

 We look forward to a successful working relationship in the future.
 We would be (very) pleased to do business with your company.
 I would be happy to have an opportunity to work with your firm.
 

اشاره به تماس های آینده

 

(منتظر خبر از شما هستیم./ بی صبرانه منتظر دیدار شما در تاریخ ... هستیم./ پیش از پیش از پاسخگویی شما در سریع ترین زمان ممکن قدردانی می کنم.)

 

 I look forward to seeing you next week.
 Looking forward to hearing from you, ...
 Looking forward to receiving your comments,
 I look forward to meeting you on the (date).
 I would appreciate a reply at your earliest convenience.
 An early reply would be appreciated.
 I look forward to your reply.
 I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
 I would appreciate your immediate attention to this matter.

 

تغییرات در برنامه

 

(متاسفانه نمی توام در تاریخ .../ قصد دارم به عرض شما برسانم که به دلیل ... لغو شده)

 

 I’m sorry but I can’t do/make Tuesday…

 This is to let you know that I’ve had to put off/postpone…
 I’m writing to call off/cancel…
 I’m afraid I can’t make/manage Wednesday. How about Friday instead?
 

عبارات مناسب برای پایان دادن به نامه های اداری

 

(ارداتمند شما/ با احترامات خالصانه/با نهایت احترامات )

 Sincerely

 

 Yours sincerely

مناسب برای نامه هایی که با نام شخص آغاز شده Dear Mrs. Anderson

Sincerely yours


      Yours faithfully

مناسب برای نامه های بسیار رسمی/ نامه هایی که با Dear Sir/ Madam آغاز شده    

  Regards

مناسب برای استفاده در مقابل کسانی که پیش از این آنها را میشناسید/ با آنها رابطه ی کاری دارید

 Respectfully yours,
 Kind/Best/Warm regards,
 Respectfully yours ,

 

 

 


نویسنده : افروز آزادی


::تبلیغات

کلید واژه ها : پیشرفت فناوری  ، ارتباطات درون سازمانی  ،  ایمیل اداری ، نگارش یک ایمیل اداری ، ایمیل انگلیسی ، باید و نبایدهای ایمیل اداری ، اداری ، سازمانی ، همکاری های تجاری  ، نامه های ادارای سنتی ، محیط کاری  ، نوشتن یک نامه ی اداری ، ایمیل های تجاری ، تشریفات ، گیرنده  ،  نگارش یک ایمیل اداری ، عبارات عامیانه ،  علامت تعجب  ،  ایموجی ،  شکلک ها ، کارفرما  ، امضا ،  نام و نام خانوادگی  ،  عنوان سازمانی ، BCC  ، Blind carbon copy ، حریم شخصی گیرندگان ، گرامر  ، املا  ، Reply ، پاسخگویی به ایمیل های اداری ، اخراج کردن  ،  توبیخ کردن ، هدف نامه  ،  محتوا  ، grammarly ، فرمت مناسب یک نامه ی اداری ، سرآغاز ، سلام و احوالپرسی ،  بدنه ی اصلی نامه ، اتمام نامه ، معرفی و امضا ،  ضمیمه نامه ، عبارات مناسب برای نامه های رسمی و اداری ، رسمی ، اصطلاحات انگلیسی نامه ، نوشتن نامه ، زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، شفاف سازی ، ارسال نامه اداری ، نوشتن یک نامه رسمی ، نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی ، نکته ، ترفند ، HELLO ، We are ، قالب فشرده ،  quotation ، سفارشات  ، قیمت ، اشاره به پرداخت ها ، اسناد پیوست شده ، اظهارات پایانی ، مشارکت های کاری آینده ، اشاره به تماس های آینده ، تغییرات در برنامه ،  نامه های اداری ، Respectfully ، Sincerely ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.