فروشگاه اینترنتی نوین پندار
سه شنبه 23 خرداد ماه 96 - (16:03) | تعداد بازدید : 8859

محصول جدید آموزش جامع Multisim,آموزش جامع Multisim،آشنایی با محیط Multisim،مهندسی،مالتی سیم،آموزش مالتی سیم،اجزای محیط Multisim،آشنایی با Standard Toolbar،آشنایی با Component Toolbar،معرفی Graphic Annotation Toolbar،آشنایی با Instrument Toolbar،آشنایی با الزامات اولیهMultisim ،تحلیل DC،محاسبه معادل مقاومت های سری،محاسبه معادل مقاومت های موازی،تحلیل مدار مقاومتی دارای یک منبع DC و بررسی قوانین آن،بررسی قوانین تونن و نورتن،بررسی مدار شامل چند منبع DC ،بررسی قوانین مداری در مدارهای دارای منابع وابسته،بررسی اثر مقاومت متغیر،بررسی حالت گذرا در یک مدار RC،بررسی حالت گذرا در یک مدار RL ،بررسی مدار RLC ،بررسی مدار RC،بررسی مدار RL،بررسی مدار RLC،بررسی انواع فیلترها ،بررسی عملکرد ترانسفورماتور،بررسی عملکرد ترانس سه سر،تحلیل DC مدارهای دیودی،یکسو ساز نیم موج،یکسو ساز تمام موج با ترانس سه سر،یکسو ساز تمام موج با پل دیودی،مدارهای محدود کننده،مدارهای برش دهنده دو سویه،محدود کننده سری،مدارهای جا به جا کننده شکل موج،مدارهای چند برابر کننده ولتاژ،آشنایی با دیود زنر،رگولاتور ولتاژ،محدود کننده ولتاژ با دیود زنر،آشنایی با ترانزیستور BJT،خط بار ترانزیستور BJT،تحلیل نقطه کار ترانزیستور BJT،تحلیل DC ترانزیستور BJT،تحلیل DC مدار مقسم ولتاژ،تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک،تحلیل تقویت کننده کلکتور مشترک،تحلیل تقویت کننده بیس مشترک،شبیه سازی تقویت کننده کاسکود،آشنایی با ترانزیستور FET،تحلیل DC ترانزیستور FET،تقویت کننده سورس مشترک،تقویت کننده درین مشترک،تقویت کننده گیت مشترک،مولتی ویبراتور آستابل،مولتی ویبراتور مونو استابل،بررسی مدار اشمیت تریگر،بررسی مدار تقویت کننده تفاضلی،آشنایی با OP-AMP،شبیه سازی بافر،شبیه سازی تقویت کننده معکوس گر،شبیه سازی تقویت کننده غیر معکوس گر،شبیه سازی جمع کننده ولتاژ،شبیه سازی تفریق کننده ولتاژ،شبیه سازی مقایسه کننده با OP-AMP،شبیه سازی انتگرال گیر،شبیه سازی مشتق گیر،مبدل موج سینوسی به مربعی،یکسو ساز تمام موج با OP-AMP،یکسو ساز نیم موج با OP-AMP،حل معادله دیفرانسیل به کمک OP-AMP،تقویت کننده لگاریتمی،تقویت کننده آنتی لگاریتمی،پیاده سازی تقویت کننده ابزار دقیق،پیاده سازی PID Controller،پیاده سازی اشمیت تریگر با OP-AMP،مولتی ویبراتور آستابل با OP-AMP،شبیه سازی یک منبع جریان ساده،منبع جریان مستقل از بتاهای بزرگ،منبع جریان مستقل از VCC،ایجاد تایمر 555،ایجاد فیلتر،طراحی OP-AMP،طراحی تقویت کننده امیتر مشترک،تحلیل DC Operation Point،Transient Analysis،آنالیز AC،DC Sweep،تحلیل پارامتری،آنالیز نویز،تحلیل مونت کارلو،تحلیل فوریه،تحلیل جاروب دمایی،تحلیل اعوجاج،تحلیل حساسیت،تحلیل بدترین حالت،تحلیل عدد نویز،آنالیز قطب و صفر،تحلیل تابع انتقال،تحلیل پهنای سیم،تحلیل گروهی،سوئیچینگ دیجیتالی،آشنایی با مبدل منطقی،پیاده سازی مدار داخلی گیت OR ،پیاده سازی مدار داخلی گیتAND ،پیاده سازی مدار داخلی گیتNOT ،پیاده سازی مدار داخلی گیتNOR ،پیاده سازی مدار داخلی گیتNAND ،نوسان ساز موج سینوسی با آپ امپ،نوسان ساز موج مربعی با آپ امپ،نوسان ساز کولپیتس
آموزش جامع Multisim،آشنایی با محیط Multisim،مهندسی،مالتی سیم،آموزش مالتی سیم،اجزای محیط Multisim،آشنایی با Standard Toolbar،آشنایی با Component Toolbar،معرفی Graphic Annotation Toolbar،آشنایی با Instrument Toolbar،آشنایی با الزامات اولیهMultisim ،تحلیل DC،محاسبه معادل مقاومت های سری،محاسبه معادل مقاومت های موازی،تحلیل مدار مقاومتی دارای یک منبع DC و بررسی قوانین آن،بررسی قوانین تونن و نورتن،بررسی مدار شامل چند منبع DC ،بررسی قوانین مداری در مدارهای دارای منابع وابسته،بررسی اثر مقاومت متغیر،بررسی حالت گذرا در یک مدار RC،بررسی حالت گذرا در یک مدار RL ،بررسی مدار RLC ،بررسی مدار RC،بررسی مدار RL،بررسی مدار RLC،بررسی انواع فیلترها ،بررسی عملکرد ترانسفورماتور،بررسی عملکرد ترانس سه سر،تحلیل DC مدارهای دیودی،یکسو ساز نیم موج،یکسو ساز تمام موج با ترانس سه سر،یکسو ساز تمام موج با پل دیودی،مدارهای محدود کننده،مدارهای برش دهنده دو سویه،محدود کننده سری،مدارهای جا به جا کننده شکل موج،مدارهای چند برابر کننده ولتاژ،آشنایی با دیود زنر،رگولاتور ولتاژ،محدود کننده ولتاژ با دیود زنر،آشنایی با ترانزیستور BJT،خط بار ترانزیستور BJT،تحلیل نقطه کار ترانزیستور BJT،تحلیل DC ترانزیستور BJT،تحلیل DC مدار مقسم ولتاژ،تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک،تحلیل تقویت کننده کلکتور مشترک،تحلیل تقویت کننده بیس مشترک،شبیه سازی تقویت کننده کاسکود،آشنایی با ترانزیستور FET،تحلیل DC ترانزیستور FET،تقویت کننده سورس مشترک،تقویت کننده درین مشترک،تقویت کننده گیت مشترک،مولتی ویبراتور آستابل،مولتی ویبراتور مونو استابل،بررسی مدار اشمیت تریگر،بررسی مدار تقویت کننده تفاضلی،آشنایی با OP-AMP،شبیه سازی بافر،شبیه سازی تقویت کننده معکوس گر،شبیه سازی تقویت کننده غیر معکوس گر،شبیه سازی جمع کننده ولتاژ،شبیه سازی تفریق کننده ولتاژ،شبیه سازی مقایسه کننده با OP-AMP،شبیه سازی انتگرال گیر،شبیه سازی مشتق گیر،مبدل موج سینوسی به مربعی،یکسو ساز تمام موج با OP-AMP،یکسو ساز نیم موج با OP-AMP،حل معادله دیفرانسیل به کمک OP-AMP،تقویت کننده لگاریتمی،تقویت کننده آنتی لگاریتمی،پیاده سازی تقویت کننده ابزار دقیق،پیاده سازی PID Controller،پیاده سازی اشمیت تریگر با OP-AMP،مولتی ویبراتور آستابل با OP-AMP،شبیه سازی یک منبع جریان ساده،منبع جریان مستقل از بتاهای بزرگ،منبع جریان مستقل از VCC،ایجاد تایمر 555،ایجاد فیلتر،طراحی OP-AMP،طراحی تقویت کننده امیتر مشترک،تحلیل DC Operation Point،Transient Analysis،آنالیز AC،DC Sweep،تحلیل پارامتری،آنالیز نویز،تحلیل مونت کارلو،تحلیل فوریه،تحلیل جاروب دمایی،تحلیل اعوجاج،تحلیل حساسیت،تحلیل بدترین حالت،تحلیل عدد نویز،آنالیز قطب و صفر،تحلیل تابع انتقال،تحلیل پهنای سیم،تحلیل گروهی،سوئیچینگ دیجیتالی،آشنایی با مبدل منطقی،پیاده سازی مدار داخلی گیت OR ،پیاده سازی مدار داخلی گیتAND ،پیاده سازی مدار داخلی گیتNOT ،پیاده سازی مدار داخلی گیتNOR ،پیاده سازی مدار داخلی گیتNAND ،نوسان ساز موج سینوسی با آپ امپ،نوسان ساز موج مربعی با آپ امپ،نوسان ساز کولپیتس


 محصول جدید آموزش جامع Multisim را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

ویژگی های مجموعه آموزشی Multisim :
>> بیش از 19 ساعت آموزش
>> بدون محدودیت در دفعات نصب
>> همراه با نرم افزار
>> به همراه فایل های تمرینی

 

عناوین مجموعه آموزشی Multisim :

فصل اول : آشنایی با محیط Multisim

فصل دوم : تحلیل DC

فصل سوم : تحلیل  AC

فصل چهارم : تحلیل مدارهای دیودی     

فصل پنجم : تحلیل مدارهای ترانزیستوری     

فصل ششم : تحلیل ترانزیستور FET     

فصل هفتم : شبیه سازی مولتی ویبراتور     

فصل هشتم : شبیه سازی اشمیت تریگر     

فصل نهم : شبیه سازی تقویت کننده تفاضلی     

فصل دهم : شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی     

فصل یازدهم : منابع جریان     

فصل دوازدهم : طراحی با Wizard

فصل سیزدهم : بررسی انواع تحلیل ها در Multisim     

فصل چهاردهم : مدارهای منطقی     

فصل پانزدهم : مدارهای نوسان ساز     

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع Multisim ، آشنایی با محیط Multisim ، مهندسی ، مالتی سیم ، آموزش مالتی سیم ، اجزای محیط Multisim ، آشنایی با Standard Toolbar ، آشنایی با Component Toolbar ، معرفی Graphic Annotation Toolbar ، آشنایی با Instrument Toolbar ، آشنایی با الزامات اولیهMultisim  ، تحلیل DC ، محاسبه معادل مقاومت های سری ، محاسبه معادل مقاومت های موازی ، تحلیل مدار مقاومتی دارای یک منبع DC و بررسی قوانین آن ، بررسی قوانین تونن و نورتن ، بررسی مدار شامل چند منبع DC  ، بررسی قوانین مداری در مدارهای دارای منابع وابسته ، بررسی اثر مقاومت متغیر ، بررسی حالت گذرا در یک مدار RC ، بررسی حالت گذرا در یک مدار RL  ، بررسی مدار RLC  ، بررسی مدار RC ، بررسی مدار RL ، بررسی مدار RLC ، بررسی انواع فیلترها  ، بررسی عملکرد ترانسفورماتور ، بررسی عملکرد ترانس سه سر ، تحلیل DC مدارهای دیودی ، یکسو ساز نیم موج ، یکسو ساز تمام موج با ترانس سه سر ، یکسو ساز تمام موج با پل دیودی ، مدارهای محدود کننده ، مدارهای برش دهنده دو سویه ، محدود کننده سری ، مدارهای جا به جا کننده شکل موج ، مدارهای چند برابر کننده ولتاژ ، آشنایی با دیود زنر ، رگولاتور ولتاژ ، محدود کننده ولتاژ با دیود زنر ، آشنایی با ترانزیستور BJT ، خط بار ترانزیستور BJT ، تحلیل نقطه کار ترانزیستور BJT ، تحلیل DC ترانزیستور BJT ، تحلیل DC مدار مقسم ولتاژ ، تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک ، تحلیل تقویت کننده کلکتور مشترک ، تحلیل تقویت کننده بیس مشترک ، شبیه سازی تقویت کننده کاسکود ، آشنایی با ترانزیستور FET ، تحلیل DC ترانزیستور FET ، تقویت کننده سورس مشترک ، تقویت کننده درین مشترک ، تقویت کننده گیت مشترک ، مولتی ویبراتور آستابل ، مولتی ویبراتور مونو استابل ، بررسی مدار اشمیت تریگر ، بررسی مدار تقویت کننده تفاضلی ، آشنایی با OP-AMP ، شبیه سازی بافر ، شبیه سازی تقویت کننده معکوس گر ، شبیه سازی تقویت کننده غیر معکوس گر ، شبیه سازی جمع کننده ولتاژ ، شبیه سازی تفریق کننده ولتاژ ، شبیه سازی مقایسه کننده با OP-AMP ، شبیه سازی انتگرال گیر ، شبیه سازی مشتق گیر ، مبدل موج سینوسی به مربعی ، یکسو ساز تمام موج با OP-AMP ، یکسو ساز نیم موج با OP-AMP ، حل معادله دیفرانسیل به کمک OP-AMP ، تقویت کننده لگاریتمی ، تقویت کننده آنتی لگاریتمی ، پیاده سازی تقویت کننده ابزار دقیق ، پیاده سازی PID Controller ، پیاده سازی اشمیت تریگر با OP-AMP ، مولتی ویبراتور آستابل با OP-AMP ، شبیه سازی یک منبع جریان ساده ، منبع جریان مستقل از بتاهای بزرگ ، منبع جریان مستقل از VCC ، ایجاد تایمر 555 ، ایجاد فیلتر ، طراحی OP-AMP ، طراحی تقویت کننده امیتر مشترک ، تحلیل DC Operation Point ، Transient Analysis ، آنالیز AC ، DC Sweep ، تحلیل پارامتری ، آنالیز نویز ، تحلیل مونت کارلو ، تحلیل فوریه ، تحلیل جاروب دمایی ، تحلیل اعوجاج ، تحلیل حساسیت ، تحلیل بدترین حالت ، تحلیل عدد نویز ، آنالیز قطب و صفر ، تحلیل تابع انتقال ، تحلیل پهنای سیم ، تحلیل گروهی ، سوئیچینگ دیجیتالی ، آشنایی با مبدل منطقی ، پیاده سازی مدار داخلی گیت OR  ، پیاده سازی مدار داخلی گیتAND  ، پیاده سازی مدار داخلی گیتNOT  ، پیاده سازی مدار داخلی گیتNOR  ، پیاده سازی مدار داخلی گیتNAND  ، نوسان ساز موج سینوسی با آپ امپ ، نوسان ساز موج مربعی با آپ امپ ، نوسان ساز کولپیتس ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.