width: px
height: px

آموزش جامع SPSS 23
آموزش جامع SPSS 23
آموزش جامع SPSS 23 ، آموزش جامع SPSS  ، spss ، آموزش اس پی اس اس 23،SPSS 23  Collection، SPSS  COLLECTION ، SPSS ، اس پی اس اس ، تحلیل های آماری ، مجموعه اس پی اس اس،SPSS 23 Collection ، SPSS 23، SPSS Collection ، SPSS ، مجموعه نرم افزارهای SPSS  ، نرم افزار SPSS ، نرم افزار آمار ، نرم افزار تجزیه تحلیل آماری,آشنایی با علم آمار،مفاهیم پایه،مفهوم داده،مفهوم متغیر،متغیرهای مستقل و وابسته،متغیرهای پیوسته و گسسته،متغیرهای اسمی و ترتیبی،روش های آماری،متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق،مثال های کاربردی در تحقیق،آشنایی با نرم افزار SPSS،قابلیت های نرم افزار، تور مجازی در نرم افزار،کار با نرم افزار SPSS،تعریف متغیرها و داده ها،منوی File،ایجاد اطلاعات،بازکردن پروژه در فرمت های مختلف،،منوی Edit،ویرایش داده ها،حذف، کپی، انتخاب،منوی View،کنترل میله وضعیت،جعبه ابزار،،منوی Data،تغییر متغیرها،افزودن متغیر جدید،انتقال داده ها،منوی Transform،تبدیل بر روی داده ها،انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها،تغییر کدینگ داده ها،مقادیر گمشده در مجموعه داد ها،منوی Analyze،انواع آزمون های آماری،منوی Graphs،انواع گراف های نرم افزار،منوی Utilities،ایجاد مجموعه ای از متغیرها،اضافه کردن منوی جدید،منوی Add-ons،منوی Windows،چند تکه کردن پروژه،منوی Help،آمار توصیفی،شاخص های توصیف داده،جدول فراوانی،نمودارهای آماری،شاخص های تمرکز،شاخص های پراکندگی،گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار،Frequencies،Descriptive،Explore،آمار استنباطی،مفاهیم پایه،فرضیه آماری،فرض صفر،فرض مخالف،آزمون جدول توافقی،همبستگی،آزمون فرض های میانگبن،آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت،آزمون میانگین های دو نمونه مستقل،آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده،آنالیز واریانس ANOVA،رگرسیون،آزمون های ناپارامتری،آزمون مربع کای،آزمون دو جمله ای،آزمون گردش،آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف،آزمون دو نمونه مستقل،آزمون چند نمونه مستقل،آزمون دو نمونه وابسته،آزمون چند نمونه وابسته،گراف ها،نمودار ستونی،نمودار خطی،نمودار ناحیه ای،نمودار دایره ای،نمودار جعبه ای،هیستوگرام،


نظرات کاربران ( 3 )
 

       معرفی به دوستان

کد کالا : [ 16535 ]


تولید کننده : شرکت مهندسی نوین پندار
تعداد دی وی دی : 1 عدد
تعداد بازدید : 1644
شماره مجوز : 8-02147-052769
تاریخ ورود : 1395/02/27

قیمت : 200,000 ریال
افزودن به سبد


  • ارسال برای تهران (پیک) 24 ساعت
  • ارسال برای شهرستان (پست توسط شرکت) 72 ساعت:: تبلیغات

:: توضیحات کالا


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )


 

 

 


آشنایی با علم آمار
 * مفاهیم پایه (دانلود - 7.16 مگابایت)
 * مفهوم داده
 * مفهوم متغیر
 * متغیرهای مستقل و وابسته
 * متغیرهای پیوسته و گسسته
 * متغیرهای اسمی و ترتیبی
 * روش های آماری
 * متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق
 * مثال های کاربردی در تحقیق

   آشنایی با نرم افزار SPSS
 * قابلیت های نرم افزار (دانلود - 2.17 مگابایت)
 * تور مجازی در نرم افزار

   کار با نرم افزار SPSS
 * تعریف متغیرها و داده ها
 * منوی File
     ایجاد اطلاعات
     بازکردن پروژه در فرمت های مختلف
 * منوی Edit (دانلود - 5.51 مگابایت)
    ویرایش داده ها
    حذف، کپی، انتخاب
 * منوی View
    کنترل میله وضعیت
    جعبه ابزار
 * منوی Data
    تغییر متغیرها
    افزودن متغیر جدید
    انتقال داده ها
 * منوی Transform
    تبدیل بر روی داده ها
    انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها
    تغییر کدینگ داده ها
    مقادیر گمشده در مجموعه داد ها
 * منوی Analyze
    انواع آزمون های آماری
 * منوی Graphs
    انواع گراف های نرم افزار
 * منوی Utilities
    ایجاد مجموعه ای از متغیرها
    اضافه کردن منوی جدید
 * منوی Add- ons
 * منوی Windows
    چند تکه کردن پروژه
 * منوی Help

   آمار توصیفی
 * شاخص های توصیف داده (دانلود - 8.97 مگابایت)
    جدول فراوانی
    نمودارهای آماری
    شاخص های تمرکز
    شاخص های پراکندگی
 * گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار
    Frequencies
    Descriptive
    Explore

   آمار استنباطی
 * مفاهیم پایه
 * فرضیه آماری
    فرض صفر
    فرض مخالف
 * آزمون جدول توافقی
 * همبستگی
 * آزمون فرض های میانگبن
    آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت
    آزمون میانگین های دو نمونه مستقل
    آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده
 * آنالیز واریانس AN VA
 * رگرسیون

   آزمون های ناپارامتری
 * آزمون مربع کای
 * آزمون دو جمله ای
 * آزمون گردش
 * آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف
 * آزمون دو نمونه مستقل
 * آزمون چند نمونه مستقل
 * آزمون دو نمونه وابسته
 * آزمون چند نمونه وابسته

   گراف ها
 * نمودار ستونی
 * نمودار خطی
 * نمودار ناحیه ای
 * نمودار دایره ای
 * نمودار جعبه ای
 * هیستوگرام
کلید واژه ها : آموزش جامع SPSS 23  ،  آموزش جامع SPSS  ،  spss  ،  آموزش اس پی اس اس 23 ، SPSS 23 Collection ،  SPSS COLLECTION  ،  SPSS  ،  اس پی اس اس  ،  تحلیل های آماری  ،  مجموعه اس پی اس اس ، SPSS 23 Collection  ،  SPSS 23 ،  SPSS Collection  ،  SPSS  ،  مجموعه نرم افزارهای SPSS  ،  نرم افزار SPSS  ،  نرم افزار آمار  ،  نرم افزار تجزیه تحلیل آماری ، آشنایی با علم آمار ، مفاهیم پایه ، مفهوم داده ، مفهوم متغیر ، متغیرهای مستقل و وابسته ، متغیرهای پیوسته و گسسته ، متغیرهای اسمی و ترتیبی ، روش های آماری ، متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق ، مثال های کاربردی در تحقیق ، آشنایی با نرم افزار SPSS ، قابلیت های نرم افزار ،  تور مجازی در نرم افزار ، کار با نرم افزار SPSS ، تعریف متغیرها و داده ها ، منوی File ، ایجاد اطلاعات ، بازکردن پروژه در فرمت های مختلف ، منوی Edit ، ویرایش داده ها ، حذف ،  کپی ،  انتخاب ، منوی View ، کنترل میله وضعیت ، جعبه ابزار ، منوی Data ، تغییر متغیرها ، افزودن متغیر جدید ، انتقال داده ها ، منوی Transform ، تبدیل بر روی داده ها ، انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها ، تغییر کدینگ داده ها ، مقادیر گمشده در مجموعه داد ها ، منوی Analyze ، انواع آزمون های آماری ، منوی Graphs ، انواع گراف های نرم افزار ، منوی Utilities ، ایجاد مجموعه ای از متغیرها ، اضافه کردن منوی جدید ، منوی Add-ons ، منوی Windows ، چند تکه کردن پروژه ، منوی Help ، آمار توصیفی ، شاخص های توصیف داده ، جدول فراوانی ، نمودارهای آماری ، شاخص های تمرکز ، شاخص های پراکندگی ، گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار ، Frequencies ، Descriptive ، Explore ، آمار استنباطی ، مفاهیم پایه ، فرضیه آماری ، فرض صفر ، فرض مخالف ، آزمون جدول توافقی ، همبستگی ، آزمون فرض های میانگبن ، آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت ، آزمون میانگین های دو نمونه مستقل ، آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده ، آنالیز واریانس ANOVA ، رگرسیون ، آزمون های ناپارامتری ، آزمون مربع کای ، آزمون دو جمله ای ، آزمون گردش ، آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف ، آزمون دو نمونه مستقل ، آزمون چند نمونه مستقل ، آزمون دو نمونه وابسته ، آزمون چند نمونه وابسته ، گراف ها ، نمودار ستونی ، نمودار خطی ، نمودار ناحیه ای ، نمودار دایره ای ، نمودار جعبه ای ، هیستوگرام ، 

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 17 - 2017 - Lord of Software 17
 
بحث ها و نظرها
3
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت Login نموده، یا ثبت نام کنید.

  21:56   |   يكشنبه 15 اسفندماه 95
mahdifalsafim ( 2 نظر )
سپاسگزارم...مشکل حل شد...

  10:04   |   يكشنبه 15 اسفندماه 95
miladebrahimi ( 142 نظر )
سلام
لطف بفرمایید وارد لینک http://forum.npshop.net/showthread.php?t=1934 مشکلتان حل خواهد شد

  14:46   |   پنجشنبه 12 اسفندماه 95
mahdifalsafim ( 2 نظر )
من این محصول رو تهیه کردم اما موقع اجرا مینویسه Disk is not original !!!!!!!!!!
یعنی چی این وضعیت؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

 
 
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2017 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.